Inimõiguste Instituudi pöördumine Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja üldsuse poole
Eestlased Eestis 19 May 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
I N I M Õ I G U S T E I N S T I T U U T
ESTONIAN INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS
Reg. No. 80013293
Tõnismägi 2, 10122 Tallinn, Estonia, tel/fax 372 6307 477

e-mail: , kodulehekülg: http://www.eihr.ee


Inimõiguste Instituudi pöördumine Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja üldsuse poole


Inimõiguste Instituut kutsub üles Riigikogu ja Vabariigi Valitsust tõhustama inimõigustealast tegevust Eestis. Eestis puudub ainsa riigina Euroopa Liidus inimõigustega kompleksselt, süsteemselt ja igapäevaselt tegelev institutsioon. Seetõttu on Eesti sattunud terava rahvusvahelise kriitika alla puuduste tõttu inimõiguste arendamisel.

Hetkel jätkuvad rünnakud Eesti vastu. Teave inimõiguste olukorra kohta Eesti Vabariigis peab olema eriti hõlpsasti kättesaadav. Peame oluliseks, et toimiks edasi sõltumatu Inimõiguste Instituut, kes omab objektiivset ja adekvaatset teavet inimõiguste olukorrast.

Kuna Inimõiguste Instituudi tegevust ei rahastata 2008.a., siis ei ole võimalik tegelda nende teemadega igakülgselt. Nüüdseks on välja kujunenud olukord, kus paljud poliitikud ja ametnikud eiravad vajadust tegelda inimõiguste temaatikaga siseriiklikult, väites, et Eestis pole inimõigustega probleeme ning seetõttu puuduvat vajadus rahastada riiklikult neid teemasid. Tegelikult on Eestis nii nõukogude okupatsiooniaegsed kui ka vaba ühiskonna probleemid, mida tuleb lahendada.

Eesti Vabariigil tuleb täita rahvusvahelistest lepingutest ja muudest rahvusvahelise õiguse normidest tulenevaid kohustusi inimõiguste valdkonnas igapäevaselt.

Inimõiguste Instituudi üldkoosolek

Täiendav teave Merle Haruojalt tel. 51 83 561
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus