Inimeste mure kuritegevuse pärast püsib jätkuvalt madalal tasemel
Eestlased Eestis 14 Jan 2014  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Justiitsministeerium / Maria-Elisa Tuulik 14. jaanuar 14
Kui viimase eurobaromeetri küsitluse andmetel peavad Eesti elanikud riigi ees seisvateks peamisteks muredeks hinnatõusu, majandust ja töötust, siis kuritegevust peab Eesti peamiseks mureks 7% inimestest. Euroopa Liidus keskmisena peab kuritegevust peamiseks mureks 11% elanikest.

Kuritegevusest olulisemateks riigi ees seisvateks muredeks peavad eestlased järgmisi teemasid: hinnatõus (50%), majandus (33%), töötus (31%) , tervishoid ja sotsiaalkindlustus (25%), pensionid (13%), maksud (10%) ja haridus (10%). Kuritegevusest vähemoluliseks peeti näiteks energeetika- ja keskkonnaküsimusi (2%) ja immigratsiooni (2%).

„Jätkuvalt madalal tasemel püsiv mure kuritegevuse pärast ning ka kuritegude üldarvu langemine näitab, et inimesed ei puutu oma igapäevaelus kuritegevusega nii palju kokku kui näiteks aastatel 2004-2007, mil kuritegevust peeti Eesti peamiseks probleemiks,“ ütles justiitsminister Hanno Pevkur eurobaromeetri tulemusi kommenteerides.

Alates 2010. aasta sügisest on mure kuritegevuse pärast olnud stabiilselt madal. 2013. aasta sügisel kogutud andmetest selgub, et kuritegevus on 7% Eesti elanike hinnangul riigi ees seisvaks põhiliseks probleemiks, olles langenud üldises probleemide järjestuses madalale, kaheksandale kohale.

Eurobaromeetri küsitlustes on vastajatel võimalik teha kaks valikut järgnevast loetelust: hinnatõus, majanduslik olukord, kuritegevus, tervishoiusüsteem, energia- ja keskkonnakaitsega seotud teemad, tööpuudus, maksud, pensionid, haridussüsteem, elamumajandus, kaitse- ja välispoliitika, sisseränne, terrorism, valitusvõlg, muu, ei oska öelda.

Uuringu tulemustega saab tutvuda siin: http://www.just.ee/orb.aw/clas...

Eurobaromeetri kodulehega saab tutvuda siin: http://ec.europa.eu/public_opi...
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus