Hiidlaste Seltsi peakoosolek
Eestlased Kanadas 14 Mar 2008 VKEWR
    Trüki   E-post   FB     
Toronto Hiidlaste Seltsi korraline peakoosolek toimus pühapäeval, 9. märtsil Eesti Maja väikeses saalis. Koosolekust osavõtjaid oli seekord vähem kui tavaliselt, peamiselt Toronto lumerikka talve tõttu. Nimelt möllas eelmisel päeval Torontos suur lumetorm, aga juhatuse meeldivaks üllatuseks oli 30 liiget siiski võtnud vaevaks koosolekust osa võtta.

Koosoleku avas seltsi esinaine Tamara Norheim-Lehela, misjärel valiti koosoleku juhatajaks Kalju Leis ja protokollijaks Vaike Külvet. Mälestati surma läbi lahkunud 9 seltsi liiget: Ingel Lellep, Heino Eespere, Ingrid Leis, Rosalie Sarv, Manivald Sein, Edgar Hanslep, Peeter Leis, Heinrich Tampõld (Rootsi), Helju Pomerants. Mälestati ka Bernhard Holbergi, kes oli 104-aastane, kui ta suri tänavu veebruaris — tõenäoliselt vanim hiidlane Kanadas. Kõige vanem seltsi liige on Marta Meiusi Kalifornias, kes on 101-aastane.

Järgnes tegevusaruanne, mille esitas Tamara Norheim-Lehela. Suvepäev peeti Eesti Maja kristallsaalis ja see õnnestus üle ootuste. Samuti oli sügiskoosviibimine edukas, kindlasti tänu esinejale Eestist, ooperilaulja Mati Palmile.

2008.a. tegevuskavas on ette nähtud suvepäev, mis toimub Eesti Majas 10. augustil ning sügiskoosviibimine 19. oktoobril.

Kassaaruande (mille olid kinnitanud revisjonikomisjoni liikmed Kalju Leis ja Arvo Vahtra), esitas laekur Erik Kalm. Seltsi liikmemaks on $5 aastas ja arutati, kas seda tõsta. Arvati, et kuna selts on heal majanduslikul tasemel, ei ole vaja praegu liikmemaksu tõsta.

Vaike Külvet teatas, et juba 2006. ja 2007. aasta koosolekutel üles kerkinud küsimus, mida teha varasematest aastatest pärit videolintidega, millel on seltsi liikmete (peamiselt Vilbert Tülli ja Hartvig Vanaselja) salvestused paljudest üritustest, on lõpuks lahendatud. Uno Roose oli nõus linte üle kandma DVD-ketastele, aga kuna linte oli üle 40 ja nendel oli üritusi, mis otseselt ei olnud seltsi tegevusega seoses, vaatas Hartvig Vanaselja lindid läbi ja tegi märkmeid. Juhatus otsustas, et hr. Roose paigutab DVD-dele ainult seltsi üritused. Jaanuaris andis hr. Roose seltsile üle 16 DVD-ketast, mille peal on mõningad jaanipäevad/suvepäevad, mardi/sügispeod, peakoosolekud, juubelipeod aastatest 1987—2004.

Esinaine teatas, et Hiiumaal on käigus aktsioon üles seada mälestustahvel kõigi II maailmasõja lahingutes langenud hiidlaste nimedega. Selle projekti üheks eestvedajaks on Otto Mägi, kes koostas raamatu „Hiidlased II maailmasõja lahingutes“ I ja II osa. Seltsi juhatus otsustas seda aktsiooni toetada rahaliselt. Helmi Tüll tegi teatavaks, et on korjanud raha hiidlastelt, kes isiklikult soovisid toetada mälestustahvli aktsiooni — see rahasumma saadetakse peatselt Hiiumaale.

Lõpuks tänas Tamara teisi juhatuse liikmeid abi eest ning märkis, et juhatuse liige Ülle Veltmann pälvis Eesti Kaitseväe Eriteenete Risti, mis anti talle Eestis üle veebruaris.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus