Head eestlased
Inimesed 12 Mar 2015  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Head eestlased
Eesti on väike ja Eesti rahvas samuti. Seetõttu on Eesti kestlikkuse jaoks väga oluline hoida sidemeid eestlastega, kes erinevatel põhjustel on asunud elama välismaale. Eesti vajab senisest paremat ülevaadet sellest mida saaks riik teha, et säilitada ja tugevdada suhteid välismaal elavate eestlastega. Eesti riik on alates 2004 rakendanud Rahvuskaaslaste programmi, millega toetatakse välismaal elavaid eestlasi, pakkudes neile tuge eesti keele oskuse säilitamisel, eesti rahvuskultuuri ja identiteedi hoidmisel ning võimalikul tagasipöördumisel Eestisse. Käesolevas üleskutses palume teid osalema „Rahvuskaaslaste programmi 2009–2013“ mõju-uuringus, mida viib Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel läbi Tartu Ülikool ja Balti Uuringute Instituut. Uuringu eesmärgiks on hinnata Eesti senist tegevust eesti keele ja kultuuri toetamisel väljaspool kodu-Eestit ning koguda ettepanekuid nende tegevuste kohta, mis aitaksid kõige enam hoida ja tugevdada Eestist eemal elavate eestlaste seotust Eesti ning eesti keele ja kultuuriga.

Ootame uuringus osalema kõiki eestlasi, kes elavad enamuse ajast Eestist väljaspool. Eraldi küsimustikud on koostatud rahvuskaaslasest lapsevanematele (küsitlus asub: https://www.surveymonkey.com/s... noorukitele (vastama on oodatud 18-22 aastased väliseesti perest pärit noored; küsimustik asub: https://www.surveymonkey.com/s...) ning hiljuti Eestis õppinud väliseestlastele (vastama on oodatud väliseestlased, kes on ajavahemikul 2009–2013 õppinud mõnes Eesti kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või avalik-õiguslikus ülikoolis; küsimustik asub: https://www.surveymonkey.com/s.... Nimetatud kategooriatesse mitte kuuluvatel väliseestlastel palume täita mõnevõrra üldisemate küsimustega ankeedi, mis asub: https://www.surveymonkey.com/s...

Rohkem infot uuringu ja erinevate küsimustike kohta leiate meie Facebook’i lehelt: https://www.facebook.com/rahvu...
Loodame, et leiate aega uuringus osaleda. Teie arvamus on meie jaoks väga oluline!
Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE ja Balti Uuringute Instituudi meeskonna nimel

Uku Varblane
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Aug 20 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 21 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 22 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 23 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 24 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 25 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 26 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus