Haraka Kodu — eriline paik päikese all
Eestlased Eestis 03 Nov 2006  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Pr. Vaige Niitenberg tõi hiljuti toimetusse suure hulga huvitavat ja informatiivset materjali Harjumaale Maidla külla rajatava erivajadustega noortele mõeldud HARAKA KODU kohta. Püüame saadud lehekülgedelt noppida olulisema, et seda Eesti Elu lugejatele vahendada.

Noorel taasiseseisval Eesti Vabariigil on kuhjaga probleeme, mida pole võimalik lahendada ühekorraga ja hoobilt. See puudutab eriti sotsiaalset valdkonda. Kui minna veelgi sügavamale ja konkreetsemaks, siis puuetega laste ja noorte olukorda. Kuigi riik on siin oma käe ulatanud, pole iga abivajajani jõutud. Küllap on siis igasugune kodanikualgatus selles osas teretulnud.

Kolm ettevõtlikku ema — Kaire Kindel, Pille Maasik ja Margit Saluste, kelle peres kasvavad raskete puuetega lapsed, asutasid 2003. a mais MTÜ Puuetega Laste Keskuse nimega Lootus. Sellele järgnes Salu Kooli avamine, kus antakse põhiharidust raske ja sügava vaimupuudega ning liitpuudega (s. o. mitme puudega) lastele. Nüüd on kool edukalt toiminud juba üle 3 aasta. Laste ja noorte haridustee kestab seal 7. kuni 21. eluaastani.

See on 3-klassiline kool eriliste laste jaoks, kus on üks hooldus- ja 2 toimetulekuklassi. Õpetamise aluseks on individuaalne arengukava; õppe- ja kasvatustöö eesmärk on õpilase võimalikult iseseisev toimetulek igapäevaelus. Koolis valitsev õhkkond on sedavõrd meeldiv ja turvaline, et lapsed viibivad seal rõõmuga.

Tunnustatud Itaalia pedagoog Maria Montessori on öelnud, et see, mis on hea erivajadusega lapsele, on hea ka tavalisele lapsele. Ja ilmselt ka vastupidi. Salu kooli pedagoogid kinnitavad, et puuetega lastel on palju sisemist jõudu arenemaks iseendaks.

Praegu on aga nii, et kui puudega noor inimene on põhihariduse omandamisega toime tulnud, on tema vanematel kaks valikut: kas saata laps hooldekodusse või jääda ise koju teda hooldama. Kumbki väljavaade pole muidugi eriti ahvatlev.

Kaire, Pille ja Margit leidsid hea lahenduse. Nende eestvedamisel loodi 4. jaanuaril 2006 Sihtasutus Haraka Kodu. See kodu on mõeldud noortele, kes ei saa ise, ilma kõrvalabita elus hakkama, aga küllap tahaksid nemadki peremudeli järgi elada. Sel eesmärgil rajatakse Harjumaale Maidla külla Haraka kodu. Miks siis selline nimi? Haraka on tuletatud Sihtasutuse juhatuse liikmete laste eesnimede kahest esimesest tähest ehk siis HAns, RAndo ja KAtarina. Haraka Kodu rajajad leiavad ka, et harakas kui lind on kodule sobiv sümbol — rahvas peab teda must-valgeks linnuks (umbes nagu puuetega lapsigi), aga tegelikult pole tal ühtki musta sulge, vaid nende värvigamma on violetsest roheliseni. Nii on ka puuetega lapsed kõik omanäolised ja „värvilised“ isiksused, kirjutab SA Haraka Kodu projektijuht Helin Lest.

Plaani kohaselt peaks esimene Haraka Kodu maja valmima 2008. a. See on planeeritud 30-le raske puudega noorele.

Haraka Kodus on noortel võimalik töötada vastavalt oma võimetele. Töötubades saavad nad tegelda vaibakudumise ning savi- ja puutööga. Kavas on oma otstarbeks rajada puuvilja- ja iluaed. Haraka Kodu võiks kujuneda ka heaks praktikabaasiks ja täienduskoolituse kohaks üliõpilastele ja vabatahtlikele.

Projekti on juba heaks kiitnud sotsiaalministeerium, Harju Maavalitsus, mitmed organisatsioonid ja vabatahtlikud abistajad. Selle maksumus on 28,105.292 krooni (Kanada vääringus üle 2,5 miljoni dollari). Haraka Kodu projekt on esitatud Norra ja Euroopa majanduspiirkondade finantsmehhanismidele, kust loodetakse toetust saada üle 23 miljoni krooni. Eesti Sotsiaalministeeriumilt ja teistelt on saadud lubadused ligi 2,5 miljoni krooni katteks, puudu on veel 1,789.209 krooni, mida loodetakse koguda sponsorite abiga kahe aasta jooksul.

Eesti Statistikaameti andmeil on Eestis praegu 54.000 puuetega inimest, sh 4923 kuni 16-aastast last. Meie väikese rahvaarvu juures küllaltki suur arv.

Haraka Kodu on oma tänuväärse missiooni sõnastanud: „Igal inimesel on koht siin päikese all.“ Nii ka Haraka Kodu tulevastel elanikel.

Ajakirjanik Rein Sikk ütleb 10. aprilli Eesti Päevalehes, et „Haraka küla loomine sõltub nii projekti vedajaist, annetajaist kui ka Maidla rahva tolerantsist.“ (Paljud ju pelgavad puuetega inimesi.) Projekti algatajad on aastaid teinud oma tänuväärset tööd täiesti tasuta, parimaist soovidest ja entusiasmist ajendatuna. Et puuetega lapsed ja noored ei saa ega oska enda eest ise seista, siis oodatakse abi heatahtlikelt sponsoritelt — organisatsioonidelt ja eraisikutelt.

Sihtasutuse Haraka Kodu arveldusarve nr. 221030431813 on Hansapangas.
Lisainfot saab võrgulehelt www.salukool.ee
Projektijuht on Helin Lest, tel. +372 518 2792, e-mail
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus