Hamiltoni Eesti Seltsi peakoosolek
Eestlased Kanadas 08 Feb 2008 -uEWR
    Trüki   E-post   FB     
Pühapäeval, 27. jaanuaril toimus Hamiltoni Eesti Seltsi korraline peakoosolek, mille avas seltsi esinaine Merike Koger, tervitades kokkutulnuid. Koosoleku juhatajaks valiti Härnald Toomsalu ja protokollis Silvia Aarlaht. Mälestati eelmisel aastal surma läbi lahkunud seltsi liikmeid, kelle hulgas oli ka seltsi juhatuse liige Heino Eespere. Eelmise peakoosoleku protokoll loeti ette ja kinnitati.

Seltsi tegevusaruande esitas esinaine Merike Koger, millest kuulsime, et juhatus oli pidanud 8 koosolekut, korraldanud Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamist ja toetanud Seedrioru talgupäevi töökäte ning talgutoiduga. Majanduslikult on selts tugevatel jalgadel, olgugi et eelmisel aastal oli alla sajadollariline puudujääk, mis paistis olevat tulnud seltsi poolt korraldatud üritustest. Mitmesuguseid toetusi on jagatud 1066 dollari ulatuses. Seltsil on üle 100 tegevliikme.

Revisjonikomisjoni aruande esitas Endel Lindaja ja sellest selgus, et seltsi asjaajamine on korras. Esitatud aruanded kinnitati. Liikmemaksuks määrati $10.00 aastas. Selts on igal aastal andnud stipendiumi oma liikmeskonna perest võrsunud noorele, kes on näidanud häid õppetulemusi ja läinud edasi ülikooli. Kuigi sel aastal pole leitud ühtki kandidaati, määrati stipendiumi suuruseks siiski $250.00.

Tegevuskava esitas jällegi Merike Koger ja selle järgi tegutseb selts edasi eelmise aasta eeskujul, ainult selle vahega, et Eesti Vabariigi aastapäeva tähistatakse pidulikumalt, kuna see on juubeliaasta. See toimub 23. veebruaril Piazza Gardens saalis piduliku aktuse, õhtusöögi ja tantsuga. Eelarve oli koostatud $4230.00 tasakaalus. Esitatu võeti koosoleku poolt vastu. Valimiste all oli eelmine juhatus nõus edasi kandideerima, lisandus uus liige lahkunud H. Eespere asemele ja selleks oli nõusoleku andnud Hanno Bohl. Tagavaraliikmeks nõustus olema Paula Raudsepp. Revisjonikomisjoni valiti Endel Lindaja, Allan Pertens ja Hilda Sepp, asemikuks praost Hannes Aasa.

Koosolekul algatatud küsimuste all tõi Endel Lindaja esile, et Hamiltoni Eesti Selts võiks anda ka majandusliku panuse Tallinnasse püstitatava Vabadussamba toetuseks, mis leidis toetavat vastukaja. Kuna stipendium jääb sel aastal välja andmata, siis volitati seltsi juhatust tegema panuse selle summa ulatuses, jättes lõpliku summa juhatuse otsustada.

Kuna läbirääkimiste all enam sõnavõtte polnud, lõpetas juhataja koosoleku, tänades koosolijaid ladusa koostöö eest. Koosolek lõppes Eesti hümni viimase salmi laulmisega.

Hamiltoni Eesti Seltsi juhatus aastaks 2008 on järgmine: esinaine Merike Koger, abiesimees Hanno Bohl, kirjatoimetaja Silvia Aarlaht, abikirjatoimetaja Sinaida Pertens, kassapidaja Evi Pertens, abikassapidaja Heino Sepp, ametita liige Heljo Pärkma.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus