Eesti Elu
Halduskohtunik Väino Riismandel – 90
Inimesed 03 Sep 2010  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Gunnar Paabo

Tuntud rahvusvahelise mainega eesti jurist, kauaaegne Ühendriikide kaitseministeeriumi halduskohtunik, dr. Väino Riismandel pühitseb 8. septembril oma 90. sünnipäeva University Pargi linnakeses Marylandis.

Väino Riismandel sündis Rakveres maksuinspektori pojana. Koolitee viis teda isa töökohtade tõttu Valka ja Tallinna ning hiljem Tartu Ülikooli õigusteaduskonda, mille ta lõpetas vaatamata okupatsiooniaastale ja sõjakeerisele 1942. a. cum laude ning saavutas mag. jur. kraadi 1943. a. Teadusliku stipendiaadina edasi õppides omandas ta 1945. a Saksamaal Jenas Friedrich Schilleri Ülikoolis dr. rer. pol. kraadi.

Paraku tuli Väino Riismandelil juba sama aasta juunis uuesti asuda põgenikuteekonnale – seekord üle nädala kestnud reis kaubavagunites Jenast Augsburgi Lõuna-Saksamaal. Põhjuseks oli lääneliitlaste lubadus loovutada Saksamaa keskosa N. Liidule.

Augsburgi põgenikelaagris oli Väino Riismandel tegev laagri juhatuses, ajalehe Eesti Rada kaastoimetajana ja rahvusvahelise põgenikeorganisatsiooni (IRO) politseiülemana. Suured olid tema teened ka Augsburgi Eesti Gümnaasiumi organiseerimisel ja haldamisel.

Ameerikasse saabus Väino Riismandel 1949. a. Algul töötas ta Chicago lähistel metallitreialina, õhtuti jätkas ta oma õpinguid poliitiliste teaduste alal Northwesterni ülikoolis. Washingtoni asumise järel 1952. a. jätkas ta õpinguid George Washingtoni ülikoolis, kus omandas magistrikraadi föderaalmaksu- ja hankeõiguse alal.

Ühendriikide Kongressi raamatukogus asutati 1950-ndatel aastatel Kesk-Euroopa Õiguse Uurimise Keskus ja Väino Riismandel kutsuti sinna Eestit ja Ida-Euroopat käsitlevate juriidiliste ja diplomaatiliste küsimuste uurimiseks ja selgitamiseks. Selle töö tulemusena ilmus kaheköiteline ingliskeelne uurimistöö: Government, Law and Courts in the Soviet Union and Eastern Europe, mille Eestit käsitlevad peatükid olid Väino Riismandeli sulest.

Samuti oli Väino Riismandel Eesti kirjandust käsitleva osa autoriks ühisteoses Legal Sources and Bibliography of the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania.

Väino Riismandeli töö Eesti jt Balti riikide sõjaeelse iseseisvuse ning juriidilise tunnustuse ja de facto olemasolu tõestamiseks Ühendriikide valitsusele kulmineerus nn Kersteni komisjonis, kuhu ta määrati Eesti õiguslikku seisundit tundva juristina uurimistöö organiseerijaks. Komisjoni töö tulemusena ilmus 1954. a. ametliku väljaandena mahukas uurimistöö: The Baltic States – a Study of Their Origin and National Development.

(Kersteni komisjonina on tuntud Ühendriikide Saadikutekoja 1953.a. asutatud uurimiskomisjon Balti riikide N. Liidu poolt okupeerimise ja anastamise esiletoomiseks.)

Pärast advokatuuri vastuvõtmist asus Väino Riismandel Ühendriikide mereväe ministeeriumi teenistusse juriskonsuldina mereväe Kaug-Ida peakorteris Filipiinidel. Sealt kulges tema töökäik Ühendriikide mereväe ministeeriumi kaudu kaitseministeeriumi halduskohtunikuks riiklikest hankelepingutest tekkinud vaidluste otsustamiseks. Mereväe minister vääristas tema 20-aastast teenistust kohtunikuna tsiviilteenistuse medaliga.

Oma töötiheda ametitegevuse kõrval on meie juubilar aktiivselt osa võtnud ka eesti ühiskonna tegevusest. Ta on olnud Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides Esinduskogu liige; osalenud aktiivselt kohalikus eesti seltsis ja koguduses ning avaldanud välis-eesti ajalehtedes õigusteaduslikke artikleid ja ülevaateid meie hilisajaloost.

Samuti on Väino Riismandel juriidiliselt nõustanud meie rahvuslikke organisatsioone. Tema rahvuslikku tööd on hinnanud Eesti Rahvusfond Rootsis hõbemedaliga. Akadeemiline Õigusteaduse Selts Tartus valis tema oma auliikmeks. 1992. a. lähetas Ühendriikide välisministeerium dr. Riismandeli Ameerika kohtunike esindajana Tallinna Euroopa Nõukogu poolt korraldatud Eesti kohtunike väljaõppeseminarile, selgitamaks neile Ühendriikide kohtu- ja halduskorraldust.

President Rüütel vääristas dr. Riismandeli rahvuslikku tegevust Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Väino Riismandel on abielus kaasjuristi Elli Sillaga, kes töötas aastaid Kongressi Raamatukogus autoriõiguse juristina. Neil on kaks poega – Jaan ja Jaak – ning viis lapselast ja kolm lapselapselast.

Akadeemiliselt kuulub Väino Riismandel korp! Sakala vilistlaskonda.
Soovime juubilarile palju õnne ja tervist ning jõudu jätkuvaks tegevuseks meie ühiskonna õigusnormide selgitamisel!
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus