Gaidide, skautide, kodutütarde ja noorkotkaste juhid Kotkajärve suurlaagri eel
Inimesed 22 Aug 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Kotkajärvel 16.—23. augustini toimuvasse skautide ja gaidide suurlaagrisse „Muskoka 2008“ saabus Eestist teiste hulgas ka neli skautlike noorteorganisatsioonide juhti — skm. Siimon Haamer, Eesti Skautide Ühingu peaskaut; gdr. Tiia Lillemaa, Eesti Gaidide Liidu peagaid, Silver Tamm, Noorte Kotkaste peavanem ja Angelika Naris, Kodutütarde peavanem. Neid kutsus siia Ameerika-Eesti Heatahtlik Selts (EABS) „Kajaka“ salga IX lennu raames — nimelt on EABS juba 13 aasta jooksul andnud enam kui 40-le kodumaal tegutsevale skautlikule noortejuhile võimaluse külastada USA-d ja Kanadat ning osaleda mitmete programmide alusel toimuval treeningul. (Pikemalt oli „Kajaka“ salgaga seonduvast juttu 1. augusti EE-s.) Külastades Eesti Elu toimetust suurlaagri eel, andsid juhid ka intervjuu.

Noortejuhtide sõnul on tegemist ajaloolise hetkega, kui koos on kõigi nelja skautliku organisatsiooni tippjuhid. Koostöö toimub küll skautidel ja gaididel ning Noortel Kotkastel ja Kodutütardel, ent mitte nelja organisatsiooni vahel koos. Enne suurlaagrit, kuhu saabus Eestist 21 skauti ja 19 gaidi, said juhid osa võtta õppeprogrammist.

Kõigis neljas organisatsioonis on põhiline noortetegevus, kuid on siiski ka mõningaid erinevusi. Noorte Kotkaste ja Kodutütarde ridadesse kuulutakse tavaliselt vanuses 8—18 aastat ning kes soovivad, võivad tegutseda edasi juhina; kõrval tegutsevad täiskasvanute organisatsioonid Kaitseliit ja Naiskodukaitse. Noored Kotkad ja Kodutütred kuuluvad kaitseministeeriumi haldusalasse, mille läbi käib rahastamine.

Skautide ja gaidide ridadesse kuulumine võib saada alguse 6. eluaastast ning kesta põhimõtteliselt elu lõpuni. Nendel on projektipõhine rahastus, mis käib haridus- ja teadusministeeriumi kaudu.

Skaute on Eestis umbes 1300, gaide 600, noorkotkaid 3400 ja kodutütreid 3700. Kõikidesse organisatsionidesse satutakase tavaliselt kas sõprade kaudu või astutakse sinna, mis on kodukandis populaarne. Kõigis neljas organisatsioonis on peamiseks probleemiks, kuidas leida aktiivseid täiskasvanud juhte, kes võtaksid vastutuse tegeleda noortega.

Noorkotkastel on igas maakonnas oma malev ja kodutütardel oma ringkond, kus on kummaski palgaline instruktor. Noorkotkastele ja kodutütardele on üritused tasuta. Mõlema organisatsiooni peavanema jaoks on organisatsiooni juhtimine palgaline igapäevatöö.

Skautide Ühingul on büroo Tallinnas, kus on kaks palgalist töötajat (kes teevad tehnilist tööd), kõik ülejäänud on vabatahtlikud, kaasa arvatud peaskaut. Gaidide Liidu kontor asub Tartus ja seal on üks palgaline töötaja. Vabatahtlik on peagaidi töö.

Rahastust leitakse projektide kaudu, liikmemaks on sümboolne, aga noored peavad maksma osavõtumaksu laagritest, matkamängudest jm.

Kuna peaskaut ja peagaid ei saa selle töö eest palka, teevad nad seda igapäevatöö kõrvalt. Skm. Siimon Haamer on Tartu Teoloogia Akadeemia õppeprorektor ja gdr. Tiia Lillemaa Tartu Observatooriumis projektijuht, kus tegeleb Eesti kosmoseprojektiga.

Üks erinevus skautide-gaidide ja noorkotkaste-kodutütarde vahel on veel see, noorkotkaste ja kodutütardega analoogsed organisatsioonid tegutsevad küll ka Balti riikides ja Skandinaavias, aga ei ole maailma mastaabis ühendavat katusorganisatsiooni nagu skautidel ja gaididel.

Eesti Skautide Ühing on skautide maailmaorganisatsiooni täisliige 1996. aastast. Juulis käis skm. Siimon Haamer 38. maailmakonverentsil Lõuna-Koreas.

Eesti Gaidide Liit on gaidide maailmaorganisatsiooni noorliige alates 1993. ja täisliige 2002. aastast. Ka gdr. Tiia Lillemaa jaoks on praegune selle suve teine pikk reis — juulis käis ta gaidide 33. maailmakonverentsil Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Kotkajärvel aga viibib Tiia Lillemaa — üks gaidluse taastajatest Eestis — juba kolmandat korda: esimest korda oli ta seal aastal 1990 laagris „Lootus“, ühena kahest gaidijuhist; teist korda 2000.a. laagris „Julgus“ ja kolmanndat korda siis tänavu — „Muskoka 2008“.

Siimon Haameri jaoks on tänavune Kotkajärve laager esmakordne, samuti pole siin varem viibinud Silver Tamm ja Angelika Naris. Silver käis eelmisel aastal, samuti „Kajaka“ salga ürituse raames skautlaagris Järvemetsal (Lakewood, USA). Angelika on aga oma tööga seonduval esimesel pikal reisil, kuna Kodutütardel pole seni väliskontakte olnud.

Tiia ja Angelika lähevad peale Kotkajärve laagrit edasi Järvemetsa laagrialaga tutvuma ning esinevad ka Lakewoodi Eesti Majas, tutvustades oma organisatsiooni ja tutvudes sealsete eestlastega.

Päev peale meie intervjuud käisid kõik neli noortejuhti Ehatares, kus esinesid sealsetele elanikele ja said väga tänuliku vastuvõtu osaliseks.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus