Eesti Elu
GAIDER OLDI PÕDER - 100
Inimesed 08 Sep 2011  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2011/09/33433_1_t.jpg
Gaider Oldi Sokk Põder sündis 13. septembrikuu päeval Tartus, kus sai alguse ka tema gaidirada, astudes hellakesena gaidide organisatsiooni aastal 1921. Gaidlus võlus Oldit ja energilise noore juhina täitis ta üha rohkem kohustusi, olles muuhulgas Tartus 4 a rühma juhiks ja hiljem Tartu maleva abijuht. Tema tegevust hinnati, ülendades a. 1932 teda nooremgaideriks, millele järgnes ülendus gaideriks a. 1936.

Põgenikutee viis Oldi esialgu Saksamaale, kus põgenikelaagreis pandi alus gaidlikule tegevusele. 1945. a oli Oldi Göttingeni gaidide juht ning aasta hiljem valiti ta Blomberg ja Detmolti piirkonna juhiks. Edasi viis Oldi teekond teda Inglismaale. 1947. a. tegutsesid Inglismaal lühemat aega eesti gaidid, kelle juhiks oli gdr Oldi Põder. Saksamaalt asus Inglismaale ka eesti gaidide Peavanem gdr. Eleonore Hünerson, kelle maine teekond lõppes Inglismaal 1949. Peavanema matusel esindas eesti gaide ametlikult gdr Oldi Põder.

Asudes 1951. aastal elama Torontosse, ühines Oldi Toronto „Põhjala Tütarde“ lipkonnaga. Kui 1955. a. asutati Eesti Gaiderite Kogu Kanada Koondis valiti Oldi koondise juhatuse liikmeks.

Oldi suurt ja tänuväärt panust eesti gaidlusele on tunnustatud ja vääristatud talle gaidjuhi kõrgeima teenetemärgi, Põhjatäht I-järk, annetamisega aastal 1990.

Ehkki ametlikust gaidlikust tegevusest eemale jäänud, on Oldi aastakümneid toetanud gaidide tegevust, abistades tuluõhtute ja gaidlike ürituste korraldamisega. Ta on võtnud osa paljudest suur- ja maailmalaagreist nii Eestis kui ka Kanadas ja kuulunud algaastail laagrite juhtkondadesse. Kui tekkis vajadus meie skautlikule noorusele oma laagriala muretseda, oli Oldi üks nendest tublidest noortesõpradest/lastevanematest, kes tegid pingutusi sobiva maa-ala leidmiseks ning toetas ka majanduslikult selle maa-ala ostu, milline praegu, juba üle 60 aasta, on meie noorte metsakodu – „Kotkajärve“.

Äärmiselt sooja südamega ja heldekäeline on Oldi järjekindlalt majanduslikult toetanud noorte tegevust nii Kanadas kui Eestis. Tema soe süda tuksub ka Eesti vanuritele, kellele ta aastaid on korraldanud korjandusi ja pühadeks saatnud pakke. Hulk aastaid kuulus ta Toronto Eesti Invaliide Toetava Naisringi koosseisu ja võttis agaralt osa Toronto Eesti Apostliku Õigeusu Koguduse tegevusest.

Oma vanaduspäevi veedab Oldi nüüd Ehatares, korraldades, vaatamata oma kõrgele vanusele, ka seal loteriisid, õuemüüke ja eriti südamelähedane on talle seal ta väikene lilleaed, mille eest ta hoolitseb ning igal kevadel paigutab ta sinna uusi lillekorve ja taimi.

Eesti Gaidide Malev Kanadas ja Eesti Gaiderite Kogu Kanada Koondis ning välis-Eesti Gaidide Liit õnnitleb gdr Oldi Põderit tema auväärsel juubelisünnipäeval ja soovib talle tugevat tervist ja Taevaisa õnnistust vapralt edasi tegutseda meie gaidide sõprusringis ja nautida kauneid ja meelepäraseid päevi Ehatare puhkekodus.

EESTI GAIDERITE KOGU KANADA KOONDIS
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus