EVEA protestib maksuameti jälituspädevuse laiendamise vastu
Eestlased Eestis 27 Mar 2012  EWR
    Trüki   E-post   FB     
08.03.2012. a ilmus meedias teade, et Rahandusministeerium taotleb maksuametile jälitustegevuse õigust. Ideed on juba tutvustatud Vabariigi Valitsusele ning arutatud Justiitsministeeriumiga ning viimane, vastavalt Rahandusministeeriumi avalike suhete osakonnalt saadud suulisele informatsioonile, ei ole põhimõtteliselt sellele vastu olnud.

Rahandusministri põhjenduste kohaselt peab Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond toetuma liigselt politsei abile, kellel aga ei ole ametiga võrreldavat pädevust ning praegugi lasub sisuline vastutus ameti uurimisosakonnal. Rahandusministri hinnangul on maksualane kuritegevus nii spetsiifiline ja informatsioon sedavõrd kodeeritud, et sellega peaksid tegelema maksuala professionaalid. Vastavate seaduste muudatuste ettevalmistamisega ei ole veel alustatud.

Kujunenud olukorras on EVEA volikogu otsustanud juba praegu väljendada oma seisukohta: Maksu- ja Tolliameti jälituspädevuse laiendamiseks nende jälitustoimingute osas, mis otseselt rikuvad isikute põhiõigusi, puudub nii põhjendus kui ka vajadus. „Leiame, et taolise algatusega saadab riik selge negatiivse signaali usalduse puudumise kohta nii ettevõtjatele kui ka kõigile kodanikele. See on samm kaugemale avatud ja demokraatlikust majanduskeskkonnast“, seisab EVEA pöördumises Vabariigi Valitsuse poole.

Maksu- ja Tolliameti ülesandeks on tagada maksude kogumine ja laekumine seadustes sätestatud alustel ja korras. EVEA juhib tähelepanu, et MTA enda statistika kohaselt on maksude laekumine viimaste aastate jooksul pidevalt paranenud, ületades 2011.a eelarves planeeritud taset, vähenenud on nii maksuvõla summa, maksuvõlgnike arv kui ka väärteomenetluste arv ning nendega seoses määratud trahvide summa. Maksukuritegude menetlemisel on Maksu- ja Tolliametil ka täna kehtiva jälitustegevuse seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku alusel piisavalt vahendeid efektiivseks tõendite kogumiseks ning maksukuritegude avastamiseks.

Posti varjatud läbivaatus, tehniliste vahendite kaudu edastatava teabe salajane pealtkuulamine ja –vaatamine ning kuriteo matkimine tuleb jätta professionaalide, s.o. politsei teostada. Kui meie oma riik ei suuda ausate maksumaksjate raha eest koolitada politseisüsteemi pädevaid politseiametnikke, kes saaksid aru ka keerukast ja kodeeritud informatsioonist, siis tuleb koolitamist parandada, mitte laiendada ametkondade arvu, kellel on võimalus rikkuda igaühe põhiõigusi. Täna ei ole ettevõtjatel ega ka tavalistel kodanikel kindlust, et toimib adekvaatne kontroll jälitustegevuse üle, sealhulgas võimalike kuritarvituste osas isikute jälitamisel, samuti jälitatavate teavitamisel nende suhtes läbi viidud jälitustegevuse kohta, milleks seadus kohustab.

Ausad maksumaksjad, kelle raha eest toimivad nii Maksu- ja Tolliamet kui ka kõik teised riigiasutused, sealhulgas politsei, lepivad pigem sellega, et mõni eriti keerukas maksukuritegu jääb avastamata, kui et veel kellelgi peale politsei on võimalik neid igal ajal pealt kuulata.

EVEA on seisukohal, et Maksu- ja Tolliamet peab pigem olemasolevaid võimalusi ja vahendeid efektiivsemalt kasutades tõkestama näiteks lokkavat maksuseaduste rikkumist turgudel ja internetikeskkonnas. Selleks ei ole vaja pealtkuulamisõigust, piisab kui nõutakse seadusega sätestatud dokumentide esitamist.

Marina Kaas, EVEA president
6309 139, 50 21 484
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus