Evangelical Lutheran Church In Canada 2007. a. konverentsil
Eestlased Kanadas 13 Jul 2007 Heikki PaaraEWR
    Trüki   E-post   FB     
Tänavune Kanada luterikoguduste korraline konverents algas 21. juunil koos anglikaanidega Winnipegi kesklinnas asuvas uhkes Conference Centre'is. Päev möödus vennalikus-õelikus keskustelus ühiste palvetamiste ja paljude lauludega. Kõnedes mainiti sageli anglikaanide ja luterlaste kokkukuuluvust ning päevakava juhatasid mõlema denominatsiooni pastorid, ehkki ajaliselt juhatas suuremat osa Vana-Andrese Läti Luteriusu Koguduse õpetaja Ilze Kuplens-Ewart. Ja ta tegi seda suurepäraselt.

Kirikupalve pidasid mitu vaimulikku erinevates keeltes – läti keeles Ilze Kuplens; eestikeelset vaimulikku seal polnud. Anglikaanid pakkusid omalt poolt rikkaliku lõunasöögi. Koosviibimine lõppes palvega, et mõlema kiriku konverentside delegaadid hoiaksid rahulikku, mõistlikku ja selget meelt väga tähtsate ettepanekute arutamisel ja otsustamisel. Lahkusime sõpradena – igaüks oma konverentsi tööistungite juurde.

Meie, Vana-Andrese koguduse delegaate häiris kõige rohkem kaks päevakorda võetud ettepanekut. Üks nendest oli koguduste varade (hooned, vallasvara, hoiused) määramine (sinodite) praostkondade valitsuse alla. Teine ettepanek oli samast soost inimeste abiellu õnnistamine. Mõlemad ettepanekud olid päevakorda saadetud Eastern Synod’i nõukogu poolt. Et need ei saavutanud hääletamisel enamust, võeti nad päevakorrast maha.

Kuna ELCIC-i senise piiskopi Raymond Schultz'i ametiaeg sai täis, pidi konverents valima uue piiskopi. Pärast kuuendat vooru osutus valituks Susan Johnson Eastern Synod’ist, kes kogus parasjagu hääli rohkem oma vastaskandidaadist, kellele andsid oma hääled ka Vana-Andrese kiriku koguduse delegaadid.

Susan Johnson oli piiskop Price'i äraoleku ajal vastutulelik õp. Kalle Kadaka ELCIC-i ordineeritud õpetajate registrisse (roster) kandmisel.
ELCIC-i ordineeritud õpetajate registris leidub meie väikese Kanada eesti ühiskonna kohta üsna palju eesti soost kirikuõpetajaid. Üks meie koguduse delegaatidest hääletas alguses ka Peeter Vankeri kasuks, kes sai I voorus kokku 12 häält, hiljem aga kaotas need, kui lõpuks jäi ainult kaks piiskopikandidaati järele.

Eks tulevik näitab, mis on uue valitud piiskopi visioon Evangeeliumi Luteriusu Kiriku Kanadas tegevuse juhtimisel ja põhikirja rakendamisel.

Luterlaste konverents lõppes pühapäeval, 24. juunil hommikuse lõpujumalateenistuse ja vastava lõputseremooniaga.

Anglikaanid jäid veel edasi oma konverentsi pidama.


H. Paara
Tallinnas, 5. juulil 2007
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus