Europeana 1989 - Meie tegime üheskoos ajalugu - Pressiteade
Eestlased Eestis 10 Jun 2013  EWR
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2013/06/39534_001.jpg
Poolas käivitatud Euroopa projekt jõuab augustis Balti riikidesse
Varssavi - 10. juuni, 2013

Euroopa digitaalne raamatukogu, muuseum ja arhiiv Europeana on käivitanud uue projekti nimega ’Europeana 1989’. Kutsume kõiki Euroopa inimesi jagama oma kogemusi, lugusid ning teemaga seonduvaid esemeid ajast, mil varises raudne eesriie, talletades neid Europeana digiarhiivi.
Projekt sai avatakti laupäeval Poolas avaliku diskussiooniga ja kogumispäevaga, millele kogunes saalitäis huvilisi, kelledest paljud olid mälestusesemeid kaasa võtnud ja rääkisid mälestusi. Europeana 1989 kulgeb edasi analoogiliste kogumispäevadega Poola teistes osades, Eestis, Lätis ja Leedus, Tšehhi vabariigis, Saksamaal ning Ungaris.


Sellel perioodi 25. aastapäevaks a. 2014 kavatseb Europeana 1989 luua värviküllase ja inimesi isiklikult puudutava kajastuse tollal Euroopat raputanud sündmustest jutustuste, fotode, videoklippide ja helisalvestuste kaudu. Osalevate maade elanikel on võimalik pajatada sellest, mida nad tollal nägid ja kogesid, ning jagada seda avalikkusega kogumispäevadel, milleks avaneb võimalus ka siin Eestis. Teiseks alternatiiviks on sama teha vahetult projektiportaali www.europeana1989.eu toel ning kaudu.
Eestis, Lätis ja Leedus kutsutakse elanikke tulema kogumispäevadele oma fotode, meenete ja jutustustega k.a. augustis, kus asetatakse eriline rõhk Balti keti sündmustele (kuid mitte ainult). Üheks täiendavaks eesmärgiks, lisaks esemete digitaalsele jäädvustamisele on "rekonstrueerida" Balti kett virtuaalselt, kasutades selleks Europeana 1989 vastavat kaarti. Kutsume teid alates juba tänasest sellest osa võtma! Markeerige täpselt kus te isiklikult asusite selles pikas inimketis 23. augustil, 1989, võimaluse korral lisades sinna ka foto ja kirjelduseks mõned sõnad või tekstiread! Europeana Eesti-poolseks projektipartneriks on Eesti Rahvusraamatukogu.
Varssavis 8. juunil toimunud kogumispäeval, millega käivitati Europeana 1989 projekt, leidis aset ümarlaud, kus toonitati nö "tavakodanike" kogemuste ja mälestuste kogumise tähtsust, et säiluks tulevikus jälg sellest, kuidas meil siin vabaduse eest võideldi. Varssavis esindas igat partnerriiki selleks välja valitud esindaja ehk saadik, kes mängis olulist rolli 1989. a. sündmusis, ja kes on võtnud Europeana 1989 projekti toetamise ja sellele tähelepanu tõmbamise ülesande enda peale.

Europeana 1989 saadikuiks on:
Tunne Kelam - Eesti
Sarmīte Ēlerte – Läti
Vytautas Landsbergis – Leedu
Petr Janyška – Tšehhi vabariik
Wolfgang Templin – Saksamaa
László Rajk – Ungari


Poolal on koguni kaks saadikut - riigi esimene mittekommunistist peaminister Tadeusz Mazowiecki ja pildistaja Chris Niedenthal, kes jäädvustas oma fotodega poolakate teekonna tagasi demokraatiasse. Varssavis toimunud keskustelu lõppes sellega, et projekti saadikud osalesid meenete salvestamises ja jäädvustasid isiklikke mälestusi, tõugates sellega käima kogumisüritused, mis rändavad nüüd ühest riigist teise. Nendega ühines selles tegevuses mitmeid Varssavi elanikke ja isikuid kes olid tulnud kohale mujalt Poolas. Inimesed olid pildistamiseks kohale toonud teiste asjade hulgas ühe kaisukaru; tehti ülesvõtteid ka ühest Polonez sõiduautost, ja digiteeriti suurel hulgal dokumente ning fotosid.
Europeana tegevdirektor Jill Cousins tõdes: "Ajalugu ei koosne üksnes muuseumis tallel olevatest esemetest ega raamatutes edasiantud käsitlustest; olulised on ka meie kaasaegsete siiani jutustamata jäänud lood. Erakordset ajalugu teevad just tavakodanikud. Selle üle tuleb uhke olla! Me meenutused on jagamiseks kogu maailmaga."
Poola endine peaminister Tadeusz Mazowiecki mainis: "1989 ja 1990 aastate vabadusliikumine paljudes Kesk- ja Ida Euroopa riikides sai tuule tiibadesse liikumise "Solidaarsus" algatusel, sillutades sealjuures teed Euroopa ühinemiseks. Europeana 1989 annab edasi neis sündmusis otseselt osalenud inimeste isiklikud kogemused, tehes need kättesaadavaks noorematele põlvkondadele, edendades sellega ka eurooplaste jätkuvat ühinemist."
Europeana Eesti saadik Tunne Kelam võttis Varssavisse digiteerimiseks kaasa Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistuse, öeldes, et soov kogeda pöörangut ühiskonna elus oli kõikidel südamel aastal 1989. Kohalviibijaile EV kodaniku isikutunnistuste tähtsust seletades ütles Kelam: "Kuigi kartlikumad inimesed muretsesid, et enese registreerimine õigusjärgse Eesti kodanikuna võib tuua kaela uue küüditamise Siberisse, leidus samal ajal isegi Kommunistliku Partei liikmeid, kes isikutunnistusi enesele vormistada lasksid, kuna tajusid et see rong ei vii enam Itta, vaid hoopis Läände".
Kõik tulevased kampaaniad projektis osalevates partnerriikides kriipsutavad alla olulisi sündmusi aastal 1989. Poolas näiteks pannakse rõhk esimestele vabadele valimistele. Eestis, Lätis ja Leedus asub Balti tee tähelepanu keskmes, ja Ungaris võetakse omakorda luubi alla raudse eesriide läbilõikamise - seda sõna otseses mõttes - Ungari-Austria piiril.

Balti riikides korraldatakse kogumispäevi "ühest riigist teise" turnee korras Augustis. Kogumised leiavad aset järgmistes paikades ja päevadel:
Vilnius 9/10 august, 2013
Panevėžys 13 august, 2013
Riia 23/24 august, 2013
Tallinn (Rahvusraamatukogus) 30/31 august, 2013


Kontaktandmed täiendava informatsiooni saamiseks

Jüri Estam
Suhtekorraldusagentuur Action Consensus
50 60 832


Annika Koppel
Eesti Rahvusraamatukogu avalike suhete osakonna juhataja, Eesti Europeana projekti liige
6 307 260


Frank Drauschke – Facts & Files
+49 (0)163 4809862

Jon Purday – Europeana
+44 (0) 7885 516234 - pics/2013/06/39534_001.jpg

Kuidas panustada (ehk kuidas oma esemeid ja mälestusi digiteerida) kogumispäevadel

Kõik on teretulnud oma 1989. a. mälestusesemeid tooma Europeana ja selle projektipartnerite poolt korraldatavatele kogumispäevadele. Eestis toimuvad kogumispäevad Tallinnas, Rahvusraamatukogus 30. ja 31. augustil. Kaasa võib võtta näiteks fotosid, heli- ja videosalvestisi, lendlehti jms., kirju ja teisi esemeid ning kujutisi. Projektis osaleva Eesti Rahvusraamatukogu töötajad on kohal, et luua digitaalseid koopiaid esemetest, ja on valmis salvestama nende juurde kuuluvaid lugusid, et need oleksid kättesaadavad tulevastele generatsioonidele. "Annetajad" ei jää oma esemetest ilma - need tagastatakse omanikele.
Kuidas mälestusi ise üles laadida
Sellest projektist huvitatud Inimesed igal pool maailmas on teretulnud oma mälestusi teistega jagama Internetitsi. See käib lihtsalt! Registreeri end aadressil www.europeana1989.eu ja lae oma failid üles, koos nende juurde kuuluvate jutustustega.
Käi kindlasti Europeana 1989 käigus kogutuga tutvumas!
Kõik lood ja esemed mis koguti projekti vältel pannakse üles vaatamiseks veebsaitil www.europeana1989.eu
Täiendavat informatsiooni saab järgmistelt kontaktisikutelt

Annika Koppel
Eesti Rahvusraamatukogu avalike suhete osakonna juhataja, Eesti Europeana projekti liige
6 307 260


Jüri Estam
Suhtekorraldusagentuur Action Consensus
50 60 832


Frank Drauschke – Facts & Files
+49 (0)163 4809862

Jon Purday – Europeana
+44 (0) 7885 516234

 - pics/2013/06/39534_001.jpg


Mida kujutab endast Europeana 1989?

2014 tähistab maailm ühe erakordse aasta - 1989. a. - 25. aastapäeva, mil müürid murenesid ja Euroopa rahvad ühinesid taas. Projekt "Europeana 1989" kutsub inimesi kõikides riikides kes olid kaasatud neisse sündmustesse digiteerima 1989. a. seotud lugusid, fotosid, ja video- ning helisalvestisi. Selle tegevuse tulemusena kujuneb põnev arhiiv praegusele, aga ka tulevastele põlvkondadele, millesse saab süveneda õppe otstarbel, puht isiklikust huvist, või uuringute teostamise eesmärgil. Europeana 1989 sünnib koostöös üheteistkümne partnerlust edendava organisatsiooni, Historypin'i ja Europeana Sihtasutuse vahel.
www.europeana1989.eu

Europeanast

Projekt Europeana 1989 on tegelikult osa millestki palju suuremast, ehk mäluasutusest, mida tuntakse Europeana nime all (www.europeana.eu). Europeana on Euroopa digitaalne raamatukogu, muuseum, ja arhiiv. Europeana kogub ja võimaldab juurdepääsu digiteeritud materjalile raamatukogudest, arhiividest, audiovisuaalsetest arhiividest ja muuseumidest.
See koostööstruktuur hõlmab enam kui 2 220 organisatsiooni, kelle veebsait vahendab teavet 29. euroopa keeles. Europeana annab avalikkusele võimaluse avastada ja uurida Euroopa kultuuri- ja intellektuaalset pärandit lihtsa otsimootori ja virtuaalsete näituste kaudu. Pärast selle ellukutsumist Euroopa Komisjoni poolt novembris 2008, on Europeana kasvanud järk-järgult, koosnedes nüüd juba 26. miljonist dokumendist ja muinsusväärtusega säilikust. Kõik vested ja esemed mis kogutakse Europeana 1989 käigus tehakse samuti avalikkusele kättesaadavaks lingi www.europeana.eu läbi.

Historypin - mis ja milleks?

Europeana ja Historypin on moodustanud omavahel strateegilise partnerluse, mis toob tarbijani innovaatilise liidese Europeana 1989 veebsaiti rakendamiseks. Europeana1989.eu on majutatud Historypini taristusse ja rakendab selle tehnoloogiaid.
Historypini eesmärgiks on liita inimesi kes tunnevad huvi oma suguseltside ja kodupaikade vastu, olenemata vanusest ja inimese kultuurilisest taustast, loomaks ja uurimaks globaalset ühisarhiivi, luues selle kaudu suure kuvandi minevikust, mida ka ajapaigaks nimetada võib. Historypin.com võimaldab kasutajatel laadida fotosid, videosid, heliklippe ja lugusid, lisades ka kuupäeva ning aja, ja märgistades neid Historypini maailmakaardile. On ka võimalik laadida tänavate ajaloolisi vaateid ja videosid Historypini saitile Google Maps Street View toel, mis loob põneva ja nostalgilise "siis-nüüd" visuaalse kleebingu. Historypin on mittetulunduslik projekt mis oleneb annetustest ja sponsorlusest oma jätkusuutlikkuse tagamiseks.

 - pics/2013/06/39534_002.jpg
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus