Europarlament tõstis Venemaa vastu häält EPLO
Kuumad uudised 14 Nov 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Toimetaja: Tuuli Aug EPLO

Europarlament võttis vastu resolutsiooni, milles osutab üsna karmilt Tšetšeenia situatsioonile, sõnavabaduse kehvale olukorrale Venemaal ja sellele, et EL peab Venemaaga suheldes ühtne olema.

Täiskogu võttis täna vastu resolutsiooni 26. oktoobril Mafras toimunud ELi-Venemaa tippkohtumise kohta. Esmalt kritiseeritakse selles inimõiguste olukorda Venemaal.

Saadikud rõhutavad, et olukord Tšetšeenias põhjustab jätkuvalt eriarvamusi ELi ja Venemaa suhetes. Parlamendiliikmed kordavad "oma tugevat kriitikat Venemaa Tšetšeenia poliitika suhtes ning oma hukkamõistu Tšetšeenias toimunud arvukate inimõiguste rikkumise suhtes". Resolutsioonis kutsutakse Venemaad üles astuma "kiiremas korras konkreetseid samme, et teha Tšetšeeni Vabariigis lõpp inimeste piinamisele ja muule väärkohtlemisele, omavolilisele kinnipidamisele ja „kadumisele”, samuti karistamatusele seoses selliste rikkumistega".
Venemaal on inimõigustega lood kehvad

Resolutsioonis rõhutatakse, et "Venemaal praegu valitsev olukord tekitab tõsist muret, mis puudutab inimõiguste, demokraatia ja sõnavabaduse austamist ning kodanikuühiskonna ja üksikisikute õigust ametivõimudele vastu vaielda ning neid nende tegevuse eest vastutama panna".


Lisaks juhitakse tähelepanu ajakirjanike, sealhulgas väliskorrespondentide rasketele töötingimustele, neile surve avaldamisele ja nende hirmutamisele Venemaal.


Parlamendiliikmed on mures seoses "demokraatlike vabaduste piiramisega" riigiduuma valimiste ja presidendivalimiste eel ning nad kutsuvad Venemaa ametivõime üles tagama, et mõlemad valimised oleks vabad ja õiglased ning et opositsiooniparteidel saaks ka oma valimiskampaaniaid korraldada.

Saadikud nõuavad samuti tungivalt, et Venemaa ametivõimud annaksid viivitamatult rahvusvahelistele valimisvaatlejatele vajalikud viisad.

EL peab Venemaaga gaasitorust rääkides olema üksmeelne

Lisaks rõhutatakse resolutsioonis, et kaubandus- ja majandusalane koostöö ELi ja Venemaa vahel peaks tuginema vastastikuse sõltuvuse ja läbipaistvuse põhimõtetele, samuti võrdsele juurdepääsule turgudele, infrastruktuurile ja investeeringutele.


Samuti tuleks neid põhimõtteid kohaldada peamistele projektidele nagu Läänemere gaasijuhe. Saadikud nõuavad ka, et Euroopa Liit räägiks Venemaaga neil tundlikel energiateemadel ühel häälel.Piirijärjekorrad on liiga pikad


Resolutsioonis rõhutatakse, et kuni 50 kilomeetri pikkused veoautode järjekorrad ELi pool piiri on vastuvõetamatud ning kutsutakse Venemaad üles muutma piirikorda sujuvamaks ning rakendama ELiga kokkulepitud meetmeid, et mainitud ummikuid vähendada.


Euroopa nõukogul ja komisjonil palutakse kahekordistada jõupingutusi ELi ja Venemaa piiri ületamisega seotud probleemide lahendamiseks.

Saadikud nõuavad lisaks tungivalt, et Venemaa kaaluks uuesti plaani katkestada Euroopa tavarelvastuse piiramise lepingu täitmine ning kasutaks oma õigustatud huvide kaitseks läbirääkimisi.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus