Euroopa skaudijuhtide konverents Sloveenias
Eestlased Eestis 18 May 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Skautide Ühing

Sloveenias Portorozhis toimus 5.-10. maini Skautide Maailmaorganisatsiooni Euroopa Regiooni konverents, kus oli üle 200 osaleja 37 riigist. Konverentsil esines kõnega ka Sloveenia peaminister Janez Jansha. Lisaks plenaaristungitele toimus erinevaid arutelusid töögruppides, mille tulemusel võeti vastu Euroopa skautluse strateegilised arengusuunad järgmiseks kolmeks aastaks. Konverentsil esitati ka aruanne kolme aasta tegevusest, valiti uued Euroopa Skautide Komitee liikmed, otsustati järgmise konverentsi toimumise koht ja anti ülevaade käesoleval skautluse 100. juubeliaastal toimuvatest suurematest üritustest. Suurimaks rahvusvaheliseks skaudiürituseks 2007. a. on ligi 40.000 osalejaga maailmalaager Suurbritannias, millest võtavad osa ka Eesti Skautide Ühingu liikmed.

Eelmise kolme aasta jooksul oli Euroopa Regiooni üheks eesmärgiks kvaliteetse skautluse viimine võimalikult paljude noorteni. Järgneval perioodil soovitakse rohkem tähelepanu pöörata Euroopa Regiooni liikmesorganisatsioonide vajadustele ja huvidele. Konverentsi raames valmnud arengukava 2007-2010 üheks osaks on ka vabatahtliku töö väärtustamine ja täiskasvanute kaasamine skautlusesse vabatahtlike skaudijuhtidena.

Skautide Euroopa Regiooni konverents toimub iga kolmas aasta ja sellel osalevad Euroopa riikide skaudiorganisatsioonid. Eesti Skautide Ühingut (ESÜ) esindasid peaskaut Siimon Haamer ja välissekretär Tanel Peets. Konverentsil osalemine sai teoks tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusele.

2007. aastal tähistavad skaudid kogu maailmas skautluse 100. ning Eesti skautlus 95. sünnipäeva. Paarikümneliikmelisest poisterühmast, kes kogunes 1907. aasta 1. augustil Robert Baden-Powelli juhtimisel Inglismaal Brownsea saarele esimest skaudilaagrit pidama, on tänaseks kasvanud välja peaaegu kogu maailma hõlmav, ligi 30-miljonilise liikmeskonnaga noorteorganisatsioon.

Skautliku tegevuse põhimõtteks on õppimine läbi tegevuse ja sümboliks liilia – aususe ja puhtuse sümbol, mille Baden-Powell võttis üle rüütlitelt. Sarnaselt rüütlitele hindavad skaudid ausust, siirust ja väärikust.

Eesti Skautide Ühing on 1912.a. alguse saanud ja 1940-1988 Eestis keelustatud skautluse järjepidevuse kandjaks, mis koondab üle 1000 liikme, olles üks suuremaid noorteorganisatsioone Eestis.

Peale skautluse keelustamist 1940. aastal Eestis taasorganiseerus eesti skautlus mitmel pool maailmas ning tänapäeval koondab välismaal elavaid eesti skaute Eesti Skautide Liit.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus