Euroopa Parlamendis asutati "Inimõiguste ja demokraatia sõprade" saadikuühendus
Arvamus 24 Mar 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Tunne Kelam: See on praktiline vahend järelkontrolli teostamiseks Euroopa Parlamendi otsuste ellurakendamisel.

Euroopa Parlamendis asutati saadikuühendus "Inimõiguste ja demokraatia sõbrad" (Friends of human rights and democracy), mille algatas parlamendi asepresident Edward McMillan-Scott koos inimõiguste allkomisjoni esinaise Heidi Hautalaga. 43 inimõiguste ja demokraatia võrgustikku liitunud kodanikuorganisatsiooni nimel esines Human Rights Watch'i direktor Lotte Leicht.

Saadikuühenduse asutamisel osalenud Eesti saadiku Tunne Kelami sõnul on kaalukad põhjused loota, et saadikuühendus kujuneb aktiivse vastastikuse suhtlemise foorumiks kümnete inimõiguste ja demokraatia valdkonnas tegutsevate kodanikuühendustega.

"Meie põhiprobleemiks on seni olnud järelkontrolli nõrkus Euroopa Parlamendi erakorraliste resolutsioonide edasise saatuse suhtes. Parlament võtab igal täisistungil vastu kolm kiireloomulist resolutsiooni, mis käsitlevad aktuaalseid inimõiguste rikkumise ja demokraatia probleeme," ütles Kelam, kes on Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni erakorraliste resolutsioonide töörühma liige.

"Uus saadikuühendus võiks hakata teostama järelkontrolli selle üle, kuidas Euroopa Parlamendi seisukohavõtud, mis puudutavad inimõiguste rikkumisi üle kogu maailma, leiavad rakendamist Euroopa Liidu välissuhetes ning kajastuvad kriitika objektiks olevate riikide poliitikas," ütles Kelam.

Sama ülesannet võiks saadikuühendus täita Euroopa Parlamendi poolt iga aasta väljaantavate Andrei Sahharovi preemiate mõju kontrollimisel ja võimendamisel.

Kolmandaks tegevusvaldkonnaks võiks Kelami arvates saada kontrolli teostamine selle üle, kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid ja institutsioonid reaalselt rakendavad Euroopa Liidu või ÜRO poolt kehtestatud sanktsioone.

Kelam rõhutas vajadust avaldada pidevat survet Euroopa Liidu välisesindajatele nii, et inimõiguste klausel, mis on sisse viidud osana suhtlusest kolmandate riikidega, ei jääks formaalseks, vaid et seda kasutataks aktiivselt ning nõudlikult.

"Poliitiline uuenemisprotsess Põhja-Aafrikas ja Lähis-idas osutab, et väärtustest kõrvalehiilimine on ummiktee," ütles Kelam.

Ta osutas mitmete Põhja-Aafrika uuele poliitikule, kelle jaoks just Euroopa Parlament kehastab Euroopa Liidu usaldusväärsust demokraatlike väärtuste kandjana. "Neile inimestele on eluliselt tähtis see, et keegi võtab deklaratsioone demokraatiast ja inimõigustest tõsiselt," ütles Kelam.

Tuntud Briti liberaalne poliitik Graham Watson käis välja Euroopa Liidu "eetilise välispoliitika" idee, mis suhtlemisel autoritaarsete riikidega võiks praktilise poliitika kõrval rakendada samasuguseid eetilisi kriteeriume autoritaarsete juhtide suhtes, tehes neile kitsendusi niihästi reisimisel kui kinnisvara ostmisel ja pangaarvete avamisel.

www.kelam.ee
www.eppgroup.eu
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus