Euroopa Liidu patsientide õiguste direktiiv läbis riigikogus esimese lugemise
Eestlased Eestis 09 Oct 2013  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Riigikogus läbis täna esimese lugemise eelnõu, millega Eestis rakendatakse patsientide vaba liikumise direktiivi põhimõtted. Eelnõu jõustumisel on Eesti patsiendil võimalus saada plaanilist tervishoiuteenust igas Euroopa Liidu liikmesriigis ning taotleda hiljem ravikulude hüvitamist Eesti Haigekassalt. Sama võimalus kehtib ka ravi käigus väljakirjutatud ravimite ja meditsiiniseadmete ostmisel.

„Täna hüvitame patsiendi ravi välismaal juhul, kui haigekassa on selleks loa andnud või kui kohese ravi vajadus on tekkinud teises liikmesriigis olles,“ ütles sotsiaalminister Taavi Rõivas. „Direktiivi põhimõtete rakendamisega Eestis paranevad meie patsientide valikuvõimalused. Teistes liikmesriikides plaanilise tervishoiuteenuse saamiseks on vaja saatekirja ning teenus tuleb patsiendil endal tasuda. Haigekassa hüvitab saadud tervishoiuteenuse juhul, kui selle saamise õigus haigekassa kulul oleks inimesel olnud ka Eestis,“ selgitas minister. „Kindlasti tuleb silmas pidada, et haigekassa hüvitab ravi oma hinnakirja järgi. Kui ravi teises riigis on kallim, siis peab patsient olema valmis selle vahe ise kinni maksma,“ lisas Rõivas.

Ministri sõnul võib direktiivi reeglite rakendumise tulemusel kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides kasvada Eestisse ravile tulevate välispatsientide arv. „Eesti patsientide vajadused on alati esikohal. Jälgime direktiivi rakendumist hoolikalt ning kui olukord seda nõuab, oleme valmis kehtestama oma inimeste huvide kaitseks välispatsientidele ka juurdepääsupiirangud,“ kinnitas Rõivas.

Täpsemat teavet piiriüleste tervishoiuteenuste hüvitamise ja seonduvate küsimuste kohta hakkab patsient saama riiklikust kontaktpunktist. Eesti kontaktpunkt hakkab töötama Sotsiaalministeeriumi juures ning vajadusel tehakse teabe saamiseks koostööd nii Eesti Haigekassa, Terviseameti, Ravimiameti, tervishoiuteenuste osutajate kui ka teiste liikmesriikide kontaktpunktidega.
Täpsemat info direktiivi põhimõtete kohta leiate ka Sotsiaalministeeriumi kodulehelt: http://www.sm.ee/tegevus/tervi....

Kõik liikmesriigid peavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius üle võtma hiljemalt 25. oktoobril 2013.

Kristel Abel

Avalike suhete juht
Sotsiaalministeerium
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus