Estonia Koorist 30. juubelikontserdi lävel
Kultuur 07 Nov 2008 Aino MüllerbeckEWR
    Trüki   E-post   FB     
Meie tuntud ajakirjanik Karl Arro lausus oma juhtkirjas ajalehe Vaba Eestlane veergudel 1957.a.: „Eesti laul on alati me rahvast ühendanud — olgu see siis rõõmu või leina päevil — ning on andnud meile jõudu, vastupidavust ja energiat raskete aegade ületamiseks.“ Usume, et seda on saavutanud ka Estonia Koor oma 30-aastase esinemisrohke tegevusega.

Toronto eestlaste ajaloo taustal on Estonia Koor suhteliselt noor organisatsioon. Täpset asutamise päeva ei olegi võimalik määratleda. Esimene nõupidamine koori asutamise asjus toimus suvel 1978. Sellel osalesid dr. Roman Toi, Andres Raudsepp, Heli Kopti, Pärja Tiislar ja Anne Tüll. Sellele järgnes sügisel „generatsioonide“ nõupidamine, millest võtsid osa dr. Roman Toi, Mall Puhm, Andres Raudsepp ja Aino Müllerbeck. Olude sunnil puudus 20-ndais aastais generatsiooni esindaja Priit Aruvald.

Lauljaid on Estonia Kooris alati olnud mitmest generatsioonist. Arvuline koosseis on kõikunud. 1981/82 oli liikmete arv 47, 1985/86 aga 75. Liikmeskond suurenes tunduvalt 1990.a. Eesti üldlaulupeol osalemise eel. Momendil on see ligi 60.

Koori asutaja ja hing oli Roman Toi. 13. novembril 1994 aga toimus Estonia Kooril kaks kirikukontserti, üks Toronto Peetri ja teine Vana-Andrese kirikus ja nendega tähistas Roman Toi oma lahkumist koori dirigendi kohalt. Taktikepi sai endale Hilja Toom. Tema siirdumisel tagasi Austraaliasse a. 1996 rändas kepp edasi Margit Viia-Maiste kätesse. Hiljem tema elukoha muutuse tõttu valiti talle kaks abi: Ingrid Silm ja Jaan Medri. Alates käesoleva tegevusaasta algusest on Estonia Koori dirigendiks Ingrid Silm, abideks Margit Viia-Maiste ja Jaan Medri.

Estonia Koor tuli 1978.a. sügisel kokku regulaarseteks harjutusteks Kuninglikus Konservatooriumis, kus dr. R. Toi tegutses õppejõuna. Koor koosnes suurelt osalt vilunud lauljaist. Eesmärkideks seati tutvustada eesti koorilaulu mitte ainult eestlastele, vaid ka kanadalastele.

Juba novembris 1978 laulis koor Tartu College’is dr. Toi loengul stiilidest eesti koorimuusikas ärkamisajast kuni Ed. Tubina heliloominguni.

Estonia Koori esimene suurem iseseisev kontsert toimus 20. jaanuaril 1980 Kuningliku Konservatooriumi kontsertsaalis dr. Roman Toi juhatusel. Saal suutis vaevu mahutada kuulajaid ja lisatoole paigutati igale vabale põrandalapile. Üks tormilisemaid aplause oli R. Toi helitööle „Luule eksiilis“ (B. Alveri sõnadele). Kontserdi kavas oli rohkesti soliste.

Käesoleva artikli raames ei saa kaugeltki kõiki Estonia Koori arvukaid esinemisi mainida. Pea igal aastal on toimunud aastakontserdid mitmesugustes huvitavates asupaikades. Üheks eelistatuimaks kohaks oli sageli Toronto Ülikooli Walter Hall, kus toimub ka eelseisev 30. aastapäeva juubelikontsert.

Estonia Koor on saanud ka Canada Council’i toetuse.

Dirigent Roman Toid tunneme loomulikult ka heliloojana. Novembris 1982 esitas Estonia Koor koos solistidega tema kantaadi Laudate Deo Simpson Ave United Church’i sümfooniakontserdil.

Aastal 1983 toimus üheksa esinemist.

Aasta 1985 andis koorile 6 esinemist Torontos ja 5 Iisraelis. Estonia Koor esindas Kanadat jõulukontserdil Betlema väljakul.

Estonia Koor on esinenud arvukatel laulupidudel ja laulupeo kontsertidel, kõigil Estodel, samuti üldlaulupidudel Eestis alates a.1990. Koori esimene laulumatk Eestisse on unustamatuks mälestuseks. Esmane etteaste toimus Tallinnas Kaarli kirikus, kus finaali ja aaria esitamine R. Toi kantaadist „Suur on, Jumal, Su ramm“ et unune iial. Kõrvu jäid kumama „Tere, näen ma Sind jälle, tere, õnnis’tud isamaa.“ Pisarad olid laugel lauljail ja kuulajail. Siis koori kontsert Estonia kontsertsaalis! See oli arvatavasti üheks koori tippesinemiseks, kus kohtusime ka meie koori moto loonud helilooja R. Ritsinguga.

Cathedral Bluff Symphony orkestriga, kelle dirigendiks on nüüd Norman Reintamm, me eeloleva juubelikontserdi solist, laulis Estonia Koor novembris 1985 ja 1986.a. detsembris.

Teiste rahvuste kooridega Kanadas on Estonia Kooril olnud tihe side. Näiteks võiks tuua Estonia Koori osalemist märtsis 2002 kontserdil „Singing Together“, mis hõlmas koore üheksast rahvusest. Estonia Koor dirigent Margit Viia-Maiste juhatamisel oli kontserdi üks parimaid.

2007.a. kevadel toimus suurejooneline kontsert „Under the Baltic Sun“ Toronto Centre for the Arts, George Weston Hall’is eesti, läti, leedu ja soome kooride koostöös. Eestit esindas edukalt Estonia Koor.

Koori 25. juubelikontsert toimus novembris 2003 Holy Trinity kirikus. Ja nüüd seisame juba 30. lävel. Tuleb nostalgiline kontsert aastate vältel lauldud parimaist lauludest ja lisaks midagi 2009.a. üldlaulupeo kavast. Loodame, et traditsioon püsib, et siin maal sündinud ja sirgunud generatsioonid jätkavad me laulutraditsioone.

Palun tulge siis kuulama —

laupäeval, 15. novembril 2008 kell 3:00 p.l.
Walter Hall, Edward Johnson Building, University of Toronto.
Kontserdile järgneb pidu Eesti Majas
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus