ESK kauaaegne esinaine Lia Hess astus tagasi (2)
Eestlased Kanadas 22 Feb 2015  EWR
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2015/02/44435_003_t.jpg
Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK) kauaaegne president Lia Hess otsustas pärast 12 aastast ametisolekut oma ameti maha panna. Lia sõnul on ta seda vabatahtlikku tööd teinud juba piisavalt kaua ja aeg on ka kellegil teisel ennast proovile panna. Kuni uue presidendi valimiseni juhatuse poolt jääb ESK’d juhtima praegune asepresident Eva Varangu. Lia jätkab ESK juhatuse liikmena.

Lia võttis ESK juhtimise üle Hans Luppilt 2002 aastal ja muutis põhjalikult ESK stiili ja suunda. Lia ametisoleku aja jooksul hakkas ESK lisaks raha kogumisele ka seda suuremas ulatuse välja andma, samuti hakkas ESK juhatus tunduvalt suuremal määral tegelema reklaamiga ja ürituste korraldamisega.

Lia Hess teatas oma tagasiastumisest laupäeva pärastlõunal Toronto Eesti Majas toimunud peakoosolekul. Tänu lumisele ilmale ja rasketele liiklusoludele lükati koosoleku algust natukene edasi, hoolimata sellest oli lisaks juhatuse liikmetele kohal vaid kümmekond ESK liiget.

Koosoleku avas ESK esinaine Lia Hess, seejärel mälestati lahkunud ESK liikmeid ja teisi 2014 aastal kogukonnast lahkunud isikuid.

ESK juhatuse liige Mihkel Holmberg tutvustas ESK 2014 aasta stipendiaate - Aleks Jõgi, Andres Kivi, Andres Kolga, Elena Lepik, Markus Liik, Kristina Soolepp.

Lia Hess tutvustas ESK tegemisi ja ESK poolt toetatud üritusi 2014 aastal.

ESK rahalist külge tutvustas ESK laekur Toomas Kütti. Positiivse poole pealt on annetuste hulk kasvanud $102,796 pealt 2013. aastal $142,528ni (+39%). Samal ajal on investeeringute tulud kahanenud $306,907 pealt $209,082ni (-32%).

Ka kulud on kasvanud ligi $29,000 võrra (5%), suurem osa sellest kulude kasvust moodustavad toetused ühiskonnale (+$17,000), ja kulutused kutselisele nõuandele (+$7,000). Kokkuvõttes kasvas ESK puudujääk võrreldes 2013 aastaga rohkem kui 2 korda - $92,145 pealt $185,236 peale. 2015 aasta eelarve näeb ette puudujäägi vähenemise $85,000 peale.
 - pics/2015/02/44435_004_t.jpg
 - pics/2015/02/44435_005_t.jpg


Seejärel tutvustas Lia Hess 2015 aasta peamisi planeeritud tegevusi. Suuremate ESK toetatud üritustena 2015. aastal võiks mainida Eesti Vabariigi Aastapäeva aktusi üle Kanada, RAM koori Kanada turneed, Maiball, Seedrioru 60 ja LEP 2015.

Järgnesid juhatuse liikmete valimised. Ilma üllatusteta valiti tagasi Eva Varangu, Mihkel Holmberg ja Martin Weiler.

Seejärel avaldati tänu ESK vabatahtlikkutele ja suurematele annetajatele. Kohalolnud suurannetajatele anti kätte rinnamärgid (Lea Kõiv, Egbert Runge, Martin Weiler, Lia Hess, Erik Hess, Saima Varangu).
Kohalalgatatud küsimuste all andis Eda Oja ESK juhatusele üle Eesti Kooli poolt valmistatud fotoalbumi 2014 aasta laulu-ja tantsupeost.

Seejärel võttis sõna Montreali Eesti Seltsi esindaja Karl Raudsepp. Toome tema sõnavõtu siinkohal ära pikemal kujul, kuna see teema on olnud kõne all juba pikemat aega ja sellest on olnud huvitatud mitmed eestlaste keskused väljastpool Toronto ja Hamiltoni ümbrust.

-------------------------------
Kõigepealt, ma tahaks Montreali Eesti Seltsi nimel tänada Eesti Sihtkapital Kanadas ja nende juhatust, eesotsas Lia Hessi, kes on viimasel ajal palju head teinud eestlaste kasuks Kanadas. Nad on lahkelt ja siiralt toetanud ka Montreali eestlaste tegevust ja ma loodan, seltsi nimel muidugi, et meie koostöö käib sujuvalt edasi ka tulevikus.

Minu sooviks on, koos ühemeelse Montreali Eesti Seltsi juhatusega, ja palju teistega kellega meie oleme kontaktis olnud üle Kanada, et eestlaste tuleviku säilitamiseks on tõesti olemas üks tunnustatud “National Estonian Foundation of Canada.”

Sellega seotud oli MES-i formaalne ettepanek tehtud esitamiseks eelmise aasta (2014) ESK peakoosolekul … et ESK juhatuse liikmete koosseis oleks selline et suuremad eestlaste keskused Kanadas, eriti väljaspool Ontariot, oleks kõik tunustatud ja esindatud ESK juhatuses, see tähendab Vancouver, Ottawa ja Montreal.

See on moraalne ja eetiline küsimus mis on väga tähtis arutelu kui on soov laieneda ESK toetuste hankimist ja eesti organisatsioonide tegevuse toetamist üldiselt Kanadas. Nagu ingliskeeles on mainitud “Justice must be done, but justice must also be seen to be done.”

Lihtsalt teile siin informatsiooniks, minu teada on Montrealist laekunud ESK-le suureid summasid pärandustest viimasel kümne/viieteistkümne aasta jooksul.

The Montreal Estonian Society proposed a formal motion in writing to be presented at last year’s AGM, but because I was unable to attend, to my knowledge the formal motion, duly seconded, was not presented. However, the Board, according to the minutes, discussed it and brought up the fact that a ‘suggestion’ was made to mandate geographic representation from locales across Canada. The actual minutes reflect those words, as forwarded to me by Lia Hess.

I mention all this in order to clarify the proposal, since I was not present last year to do so. I would like to make sure that the MES concerns are properly heard and if necessary, present the motion again, officially this time, with a proper discussion by ESK members and then voted upon. At the very least, it is our view that the new ESK/EFC board should explore options to be more inclusive of all the regions across Canada that benefit from their support.

Karl J. Raudsepp
President, Montreal Estonian Society


 - pics/2015/02/44435_002_t.jpg
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus