ERKÜ VALIMISED
Eestlased Kanadas 12 Jan 2010  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Käesolevaga kuulutab ERKÜ XIX Esinduskogu volitusega välja ERKÜ Valimiste Peakomitee Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides XX Esinduskogu valimised.

ERKÜ ehk eestlaste keskorganisatsioon USA-s on ameerika eestlaste esindaja ja toetaja rahvus-poliitilistes valdkondades kui ka rahvusliku tegevuse ja kultuuri arendamises. Praegune Esinduskogu (EK) koosneb 30-st liikmest. Neli aastat tagasi XIX EK valimistel valiti 35-st kandidaadist 30 liikmeks ja viis jäid vastavalt põhikirjale kandidaatideks. Rohkemate kandidaatide olemasolul saab EK suurus olla ka suurem ja seda kuni 50 liiget. Ülejäänud kandidaaditel on õigus osa võtta asemikkudena ERKÜ tegevusest ja on teretulnud selliselt toimetama. Esinduskogu on kokku kutsutud vähemalt kord aastas eelmise aasta aruannete kinnitamiseks, algava aasta eelarve ja tegevuskava vastuvõtmiseks ning kõigi teiste päevakorda võetud küsimuste otsustamiseks.

Kandidaadiks võib end üles seada iga Ameerika Ühendriikides elav eestlane, kes:

1. on valimistähtpäeval 21 aastat vana;
2. pärineb kodakondsuselt Eestist või
3. kuulub USA eesti ühiskonda perekondliku kuuluvuse tõttu või
4. ennast valimistõendil eestlasena registreerib; ja
5. vastab ülejäänud ERKÜ põhikorra paragrahv 9 nõuetele.
Sooviavalduslehti ja infot saab Valimiste Peakomiteelt ning ERKŰ koduleheküljelt (Sooviavalduse leht). Vajaduse korral võib neid kohapeal ka paljundada. Sooviavalduslehega tuleb saata ka kandidaadi lühike elulookirjeldus ja foto (võite edastada digitaalsel kujul). Sooviavalduslehed tagastada Peakomiteele hiljemalt 2. märtsiks 2010.

Lõplik kandidaatide nimistu koos valimisjuhisega avaldatakse Vaba Eesti Sõnas ning samal ajal määratakse kindlaks valimistähtpäev ja saadetakse valimismaterjal kõigile, kelle aadress on ERKÜ andmebaasis. Valimisaeg kestab valimismaterjali kättesaamisest kuni valimistähtpäeva keskööni. Saadetised, mis kannavad valimistähtpäevast hilisemat postitempli kuupäeva loetakse kehtetuks.

Valijad võivad olla kõik USA-s elavad eestlased, kes on valimistähtpäeval vähemalt 18 aastat vanad, ei ole oma üldist valimisõigust USA seaduste või kohtuotsuste alusel kaotanud ning kelle tegevus ei ole vastuolus ERKÜ eesmärgi ega selle saavutamisega (põhikorra paragr. 2 ja 3).

Sooviavalduslehti saab printida ERKŰ koduleheküljelt (http://www.estosite.org/), tellida Valimispeakomiteelt e-maili kaudu ) või taotleda tavalise postiga allolevalt aadressilt:

EANC

5426 Chieftain Circle

Alexandria, VA 22312

Küsimustega peale eposti kasutamist võite pöörduda ka telefonitsi: 703-354-1577.

Gris Livieri

Valimiste Peakomitee esimees
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus