Eesti Elu
ERKÜ Esinduskogu aastakoosolek
Eestlased Kanadas 22 May 2009  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Gris Livieri, ERKÜ büroo juhataja

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) esinduskogu tuli kokku 2. mail Baltimore-Washington lennujaama Westin hotellis.

Esimees Marju Rink-Abel avas koosoleku, tänades kõiki, kes olid kohale tulnud. Avapalvuse ütles Markus Vaga, New Yorki suurpiirkonna direktor. Kohal oli 21 esinduskogu liiget erinevatest Ameerika piirkondadest ning külalisena Jüri Estam koos abikaasaga Eesti Vabariigist.

Eesti Suursaatkonna esindaja Kol. Meelis Kiili kõneles Eesti julgeolekust

Külaline, kolonel Meelis Kiili Eesti Vabariigi Suursaatkonnast Washingtonis alustas oma karjääri kaitseministeeriumis Eesti taasiseseisvumise aastatel. Tema nägemuse kohaselt moodustub riigi julgeolek neljast aspektist — majanduslik, sotsiaalne, sõjaline ja poliitiline, mis pole omavahel eristatavad ning on pigem seotud. Tulevikku ei tea me keegi ette, on küll võimalik aimata, kuid mitte ette näha. Kolonel Kiili arvates võib see tuua šokke.

Eesti kaitsemeeskond on võitlemas Iraagis. Meile kui tavakodanikele võib olla arusaamatu, miks me sekkume suurte riikide asjadesse. Kolonel Kiili selgitas seda aga vihmavarju efektiga — riikidel pole sõpru, riikidel on vaid ühised huvid. Vihmavarjust on kasu, kui see on lahti ehk siis ühiste huvidega riigid on koos ja abistamas üksteist ükskõik mil viisil, kuna tegevus toimub ühise huvi moto alusel.

Eesti Vabariik, olles NATO vihmavarju all, saab kaitset, kuna ühe riigi ründamine oleks rünnak terve NATO vastu. Kolonel Kiili arvates on väliseesti organisatsioonide eksisteerimine ning nende tegevus väga vajalik; oleks hea, kui eestlasi saaks valitud Ühendriikide võimustruktuuridesse, kas siis Senatisse või Kongressi.

Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu tegevust tutvustas ÜEKNi esimees

Järgmisena sai sõna ÜEKNi esimees Jaak Juhansoo. Ta tutvustas lühidalt Eestis aprilli alguses toimunud ÜEKNi täiskogu koosolekut, kus osalesid ERKÜ esindajatena Jüri Linask, Juhan Simonson, Ülle Ederma, Henno Uus, Mati Kõiva, Ylo Anson ja Marju Rink-Abel. Väga positiivne oli Eesti Vabariigi President Ilvese ettekanne, milles ta kajastas täielikku ülevaadet, mida väliseestlased on aegade jooksul teinud ja korda saatnud. Rahvastikuminister Urve Palo võttis samuti osa täiskogust ja osales aktiivselt paneeldiskussioonides. Hr. Juhansoo peab väga kasulikuks ja efektiivseks väliseestlase Aho Rebase töötamist Rahvastikuministri kabineti juures, olles vahendajaks väliseestlaste ja Eesti Vabariigi ametnike vahel.

Täiskogul leiti, et poliitilist tööd on tulemas endisest rohkem ja seepärast on ÜEKNi eksisteerimine vajalik. Teavitati, et järgmine ÜEKNi täiskogu koosolek viiakse läbi Eesti Vabariigi ametnike lahkel loal Washingtoni Suursaatkonnas 2010.a. märtsis.

Ta rääkis ka suvel toimuvast ESTO 2009-st, kuhu on suhteliselt vähe osalejaid registreerunud. Hr. Juhansoo soovitas, et isegi kui ei võeta osa, tuleks toetada Estot pääsme ostmisega, sest see on meile kõigile tähtis väliseestlaste üritus.

Ühendatud Balti Ameerika Komitee (ÜBAK) konverents lähenemas

Lya Karm tutvustas põgusalt Ühendatud Balti Ameerika Komitee tööd. Põhiline energia kulub neil praegu konverentsi korraldamisele. Peateemaks konverentsil on Balti riikide julgeolek — „Old Threats and New Challenges“. Üritus toimub Washingtonis — 15. mail Capitol Visitor Center’is ja 16. mail Renaissance M. St. hotellis (1143 New Hampshire Avenue, NW), kus on esinejaks ka Läti Vabariigi President Valdis Zatlers. Kõikidel huvilistel on võimalik ennast registreerida üritusele ÜBAK koduleheküljel (http://jbanc.org) ning informatsioon konverentsi kohta on kajastatud ka estosite.org lehel.

ÜBAKi president on olnud alates 2008.a. maikuust Marju Rink-Abel. Selle aasta samal kuul antakse juhtimise kord üle lätlastele, kes jäävad nimetatud postile põhikirja alusel aastaks.

Piirkondade direktorid esitasid aruandeid

Piirkondade direktorite ülevaated andsid hea võimaluse tutvuda teistes osariikides toimuvaga. Uus-Inglismaa piirkonna (Jaak Rakfelt), Lõuna-Atlandi piirkonna (Ülle Ederma), New Yorgi suurpiirkonna (Margus Vaga), Kagu piirkonna (Jüri Tults), Loode piirkonna (Heino Jõgis) ja Kesk-Lõuna piirkonna (Jüri Linask) aruanded olid esitatud kirjalikult. Gilda Karu lisas omalt poolt paar sõna Kesk-Lääne piirkonna poolt, milles rõhutas koostööd nii lätlaste kui leedulastega ning julgustas kõiki kodanikke toetama oma osariigi valitsusesindajaid.

ERKÜ 2008. a. tegevus oli tõhus ja mitmekesine

Pärast lõunapausi sai esimesena sõna ERKÜ esimees Marju Rink-Abel, kes esitas 2008.a. aruande, mis on kajastatud ka ERKÜ koduleheküljel: estosite.org. Lisaks nimetas pr. Rink-Abel positiivsena koostööd Kesk- ja Ida-Euroopa Koalitsiooniga, samuti suurepärast kontakti Washingtoni Eesti Suursaatkonnaga. ERKÜ on toetanud 2008.a. palju kultuuriüritusi ja raamatuid, mille eesmärgiks on eestluse säilitamine, tutvustamine ja kajastamine Ühendriikides.

Majandusaruannet tutvustas ERKÜ laekur Erik Puskar.

Revisjonikomisjon koosseisus Endel Reinpõld, Erich Siismets ja Ylo Anson leidis, et kõik arvutused paberil vastavad tegelikele andmetele ning leidis ERKÜ majandusaruande korrektse olevat.

ERKÜ 2009. a. tegevuse plaane arutati põhjalikult

Järgmisena tutvustas Marju Rink-Abel 2009.a. tegevuskava. Kokkuvõtvalt võib ütelda, et ERKÜ jätkab endiselt oma tööga ning püüab täiendada oma tööülesandeid. Siinjuures loetleti tähtsamad päevakorrale ehk siis 2009 arutlusele ja tegevusse tulevad punktid, mille hulgas oli Ühendatud Balti Ameerika Komitee (ÜBAK) töö; osalemine ÜEKNi töös; Kesk- ja Ida-Euroopa Koalitsiooni (CEEC) töös; osavõtmine üritustest; reageerimine sündmustele Eestis; noorte ja kultuuri toetamine; informatsiooni vahendamine; poliitilised aktsioonid USA-s jpm.

ERKÜ ajalugu on koostamisel

ERKÜ juhatusel oli heameel teatada, et on käimas protsess ERKÜ ajaloo raamatu koostamiseks. Hr. Jüri Estam on selle suure ja vastutusrikka töö lubanud enda õlule võtta. Samaaegselt kirjutab ta raamatut ka ÜEKN-i ajaloost.

Kokkuvõtvalt võib ütelda, et meeldivas seltskonnas jõuti paljud asjad selgeks rääkida ning võtta vastu mitmeid otsuseid ERKÜ töö efektiivsemaks muutmiseks. (Lüh.)
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Feb 21 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek
Feb 25 2018 - Üle ilma Eesti kodudes
Kooslaulmine EV100
Mar 14 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus