Erich Rannu perekonna stipendium Tartu Ülikoolis
Eestlased Kanadas 12 Oct 2007  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Ruth Kotsar
Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhatuse liige


Tartu Ülikooli Sihtasutuse vahendusel on Kanadast eesti üliõpilasteni jõudnud märkimisväärselt suur hulk erinevaid stipendiume. Tahaksin neist edaspidi rohkem Kanada eestikeelses ajalehes kirjutada, et tänada toetajaid ja samas anda teada, kes on need noored inimesed, kelle tublid tulemused õppe- ja teadustöös on stipendiumi näol tunnustust leidnud.

Möödunud aastal asutas Kanadas elav eesti ärimees Erich Rannu sihtasutuse juurde oma perekonna stipendiumi, millele järgnes sel kevadel konkursi välja kuulutamine. Stipendium on mõeldud majandusteaduse alaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis. Välja kuulutati esimesed kaks 50.000 krooni suurust stipendiumi. Stipendiumi taotlejad pidid muuhulgas kirjutama ka mõneleheküljelise essee, mis selgitab kandidaadi arusaamist Eesti majanduslikust olukorrast ja arengu võimalusest ning eetika tähtsusest arengus. Kümnest konkursil osalejast osutusid võitjateks Anne Reino ja Kerly Krillo.

Anne Reino on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna viimase aasta doktorant. Anne on pärit Elvast, ta on 35-aastane, abielus ja kahe väikese lapse ema. Professor Maaja Vadi iseloomustas Annet stipendiumitaotlusele lisatud soovituskirjas kui inimest, kellel on olemas eeldused kujuneda väga heaks õppejõuks, sest tal on piisavalt kogemusi praktilise majandustegevuse toimimise valdkonnas ja hea uurijavaist. Anne Reino kirjutab dissertatsiooni teemal „Organisatsiooni väärtused ning nende avaldumist mõjutavad tegurid“. Dissertatsiooni teema näol on tegemist Eestis suhteliselt uudse valdkonnaga, seega puudub väljakujunenud metoodika teema uurimiseks.

Kerly Krillo on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna esimese aasta doktorant. Kerly on 24-aastane Võrumaalt pärit tütarlaps. Kerly uurimistööde juhendaja dotsent Kaia Philips on oma soovituses Rannu stipendiumi taotlemiseks eriti rõhutanud Kerly töökust, kohusetundlikkust ja head suhtlemisoskust, mistõttu on statistika õppetool rakendanud teda kogu magistriõpingute aja jooksul referendina, kaasates Kerlyt nii mitmetesse kodumaistesse ja ka rahvusvahelistesse uurimisprojektidesse.

Valikul oli määravaks erialane edukus ja essee, mis pidi kajastama eetika tähtsust tänapäeva Eesti majanduses.

Tartu Ülikooli Sihtasutus on väga tänulik perekond Rannule stipendiumi loomise eest. Tagasiside meie stipendiaatidelt kinnitab, et noored hindavad kõrgelt saadud stipendiumi ja nimetavad seda oluliseks toeks oma õpingute finantseerimisel.

Käesoleva aasta sügissemestri stipendiumikonkursid algavad oktoobrikuus, välja kuulutatakse stipendiume rohkem kui miljoni krooni suuruses summas, sealhulgas ka mitu Kanada eestlaste poolt asutatud stipendiumi, aga nendest juba edaspidi, siis kui stipendiaadid selgunud.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus