Emil Rutiku FB: Arctic Corridor
Rahvusvahelised uudised 02 Apr 2014  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Vat nii.
Soome on alustanud uue transpordikoridori arendamisega. Projekti nimi on Arctic Corridor, mis on Rail Baltic’u pikendus Kirkenesi sadamani Põhja-Jäämeres.

Arctic Corridor (AC) on uus globaalse tähtsusega majandusregioon ja transpordi- ning arengukoridor. Arctic Corridor ühendab Läänemere regiooni Põhja-Jäämere süvasadamatega ning on läänepoolseks alguspunktiks uuele Põhja-Jäämerest läbi liikuvale globaalsele transporditeele (Northern Sea Route - NSR) Euroopa ja Aasia ühendamiseks. Arctic Corridor on mitmeid osapooli ja projekte ühendav arendus kuhu kuuluvad muuhulgas Arctic Railway.


Arcic Railway on raudtee Rovaniemi ja Kirkenesi vahel. Raudtee arendamine on jaotatud etappideks:
Etapp 1: Rovaniemi - Sodankylä raudtee. Pikkus 145 km, raudtee ulatub ka Sodankylä kaevandusteni. Ruadteelõigu orienteeruv maksumus on 365 miljonit eurot.
Etapp 2: Sodankylä - Kirkenesi raudtee. Pikkus 362 km. Kogumaksumus 1,2 miljardit eurot millest Norra tasub 40%.

Projekti Arctic Corridor tutvustati konverentsil Arctic Business Forum, mis toimus Rovaniemis 11.-13.3.2014 www.arcticbusinessforum.com
Eestist esines konverentsil Rail Baltic projektijuht Indrek Sirp.
Rohkem üldinfot: http://railbalticustrahulikult...
Vaadake kindlasti Arctic Railway võimsat videot YouTube’s (7. märts 2014):


Googeldage lisaks:
Northern Sea Route
Arctic Corridor www.arcticcorridor.fi
Arctic Railway
Nordic Triangle
Bothnian Corridor

Kodanikeühendus ARB on kogu oma tegevuse kestel väitnud, et Rail Baltic on Baltimaades asuv Euroopat ja Aasiat ühendava globaalse raudteetaristu lõik.
ARB on seadnud endale kohe alguses viis eesmärki:
Eesti saab mõistliku ja otstarbeka raudteeühenduse Euroopaga.
Raudtee paikneb elukeskkonda kõige vähem kahjustavas asukohas.
Raudtee planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel on arvestatud regionaalhuvidega.
Raudtee planeerimine on teaduspõhine, kogukondi sisuliselt kaasav, aus ja läbipaistev.
Raudtee rajamise ja kasutamisega tekkivad kahjud kompenseeritakse õiglaselt.

Lähtudes eeltoodust on ARB-l kaks väga olulist ülessannet:
1. Eestis Rail Baltic’u trassi asukoht, asukoht ja asukoht, kuna trassil hakkavad tulevikus eeldatavasti kulgema iga “poole tunni” tagand Arktika maavarade ja Hiina kaupadega kaubarongid.
2. Õiglane kompenseerimine, kuna RB trassikoridor on taristu omanikele tõeline kullasoon ja seetõttu tuleb meie inimestel heldelt kompenseerida trassi alla jääv maa, kõik kaasnevad kulud ja kahjud ning talumiskoormus.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus