ELi - Venemaa suhteid tuleb tugevdada teatud tingimustel
Eestlased Eestis 12 Nov 2009  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Kliimamuutus, energiajulgeolek ning üldine koostööleping on teemad, mida tuleks arutada ELi-Venemaa tippkohtumisel 18. novembril Stockholmis. Saadikud on mures inimõiguste olukorra pärast Venemaal (EP andis hiljuti Sahharovi auhinna Vene inimõiguste organisatsioonile Memorial), öeldakse neljapäeval vastu võetud resolutsioonis.

Parlament rõhutab, et inimõiguste kaitse peaks olema ELi ja Venemaa tippkohtumise tähtsamaid teemasid ning uue ELi ja Venemaa lepingu oluline osa.

Euroopa Parlamendi 2009. aasta Sahharovi mõttevabaduse auhind anti Venemaa kodanikuõiguste kaitse organisatsioonile Memorial ja selle esindajatele. See näitab, et arengud Venemaal - kohtuasutuste sõltumatus, riigipoolse kontrolli suurenemine meedia üle ning Venemaa politsei- ja õigusasutuste võimetus leida ajakirjanike ja inimõiguste kaitsjate mõrvade eest vastutajaid, teevad saadikutele endiselt sügavat muret

Saadikud mõistavad hukka Inguššias surnuks tulistatud populaarse inimõiguste aktivisti ja opositsioonitegelase Maksharip Aushevi julma mõrva. Natalia Estemirova, Andrei Kulagini, Zarema Sadulajeva, Alik Džabrailovi, Makšarip Auševi, Stanislav Markelovi, Anastasija Baburova ja Anna Politkovskaja tapjad tuleb leida ja kohtu ette tuua, rõhutatakse resolutsioonis.

Kliimamuutuse osas kutsub parlament Venemaad üles läbi vaatama oma taotlust heitkoguste kasvu kohta, arvestades valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) soovitusi, mis hõlbustaks kiire kokkuleppe saavutamist Kopenhaagenis.

Koostööleping ning WTO

Uue üldise koostöölepingu sõlmimine ELi ja Venemaa vahel on kahe partneri koostöö arengu ja tihendamise seisukohast äärmiselt oluline, öeldakse resolutsioonis. Saadikud märgivad, et WTOga ühinemine aitaks olulisel määral kaasa Venemaa ja ELi vaheliste majandussuhete edasisele arengule. ELi-Venemaa partnerlusleping kaotas kehtivuse 2007. aastal.

Venemaal palutakse kõrvaldada WTOga ühinemise allesjäänud takistused, nimelt Venemaa eksporditollid, liiga kõrged raudteetasud kaupade veoks läbi Venemaa, maanteetasud kaubaveokitele ning liha-, piima- ja taimsete toodete impordipiirangud.

Energiajulgeoleku varajase hoiatamise mehhanism

Parlamendiliikmed soovivad, et energiajulgeoleku valdkonnas kehtestataks varajase hoiatamise mehhanism, mis hõlmab teavitamist, konsulteerimist ja rakendamist. Nõukogu ja komisjoni kutsutakse üles tegema koostööd Venemaa ametivõimude ja Gazpromi ning Ukraina ametivõimude ja Naftohaz Ukrainyga, et vältida viimastel aastatel toimunud tarnekatkestuste kordumist.

Venemaa otsus taganeda energiaharta lepingust muudab selle valdkonna suhted veelgi keerukamaks ning tekitab muret seoses käimasoleva energiadialoogi ja tulevaste arengutega.

Gruusia

Gruusia ning temast lahku löönud piirkondade Abhaasia ja Lõuna-Osseetia konflikti kohta märgitakse resolutsioonis, et ELi vaatlusmissioonil on volitused tegutseda kogu riigis ning seega nõutakse missiooni takistamatut juurdepääsu Abhaasiale ja Lõuna-Osseetiale, mille andmisest seni on keeldutud.

Lisaks kutsutakse eesistujariiki ning Venemaad üles tegelema selliste teemadega nagu Iraan, Afganistan, Lähis-Ida ja teiste oluliste rahvusvaheliste küsimustega. Ka tuleks tegeleda külmutatud konfliktidega Mägi-Karabahhis ja Transnistrias.

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus