Elagu, õitsegu, kasvagu ülikool
Kultuur 18 Jan 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2008/01/18776_1_t.jpg
PEEP PILLAK, arhivaar-ajaloolane

Vivat, crescat, floreat alma mater! Aasta Raamat OÜ, (2007), 368 lk + lisavihik 62 lk.

Tartu Ülikooli 375. asutamise aastapäevaks anti välja üliõpilaskorporatsioone, -seltse ja -ühinguid tutvustav raamat „Vivat, crescat, floreat alma mater!“. Raamatu koostajaid on kolm: Indrek Ilomets, Mart Orav ja Toomas Hiio, viimane neist on ka raamatu tekstilise osa autor.

Hästi illustreeritud

Raamatus on illustratsioonidel tekstiga võrdväärne tähendus ja koostajad on ise raamatut eessõnas nimetanud pildialbumiks. Vaataja ette on toodud hulgaliselt nii mäluasutuste kui ka eraisikute valduses olevaid üliõpilasorganisatsioonide vappe, värvilinte ja -mütse, sirkleid, erinevaid jooginõusid ja suitsetamistarbeid, rapiire, uuriripatseid, postkaarte, fotosid, metall- ja nahkehistöid, mitmesuguseid trükiseid, pitsereid, dokumente ja veel palju muud, mis seotud üliõpilasorganisatsioonide ja nende liikmete tegevusega. Pildimaterjali valiku tegemine on olnud keeruline, sest mõnede pikka aega tegutsenud suure liikmeskonnaga üliõpilasorganisatsioonide ajalooline pärand on jõudnud tänasesse päeva õige rikkalikul kujul, sisaldades muuhulgas ka eritellimusel valmistatud mööblit ja serviise, samas on aga mõnede väiksemate või lühemat aega tegutsenud organisatsioonide puhul parimal juhul eksponeerida vaid pitsatijäljend. Pildimaterjali raske valiku on teinud Indrek Ilomets, Mart Orav ja Helina Tamman. Fotode põhiautoriks on Indrek Ilomets.

Teatmeline

Teos hõlmab eelkõige Tartu Ülikooli, kuid samuti Tartu Veterinaarinstituudi juures või siis Tallinnas ja ka väljaspool Eestit tegutsenud või tegutsevaid eesti üliõpilasorganisatsioone, mille kohta leiab raamatust põhiandmed ehk lühiajaloo, kus on ära toodud olulisemad faktid organisatsioonide asutamisest, registreerimisest, tegevuse lõpetamisest, taastamisest, struktuurist, liikmeskonnast, samuti värvid, lipukiri, vapp ja asutamise aastapäevana tähistatav daatum. Eesti organisatsioone käsitletakse baltisaksa ja teistest mitte-eesti organisatsioonidest eraldi peatükkides, omaette veel taastatud ja mittetaastatud eesti korporatsioonid ja seltsid ning välis-Eesti korporatsioonid. Peatükkide siseselt on organisatsioonid toodud kronoloogiliselt asutamise järjestuses. Kõikide väiksemate või lühemat aega tegutsenud organisatsioonide kohta ei ole omaette artikleid, kuid neid on üldjuhul mujal tekstis nimetatud. Mõne organisatsiooni puhul ei ole teada palju midagi peale registreerimise (näiteks korporatsioon Valjala, Väikevene Üliõpilaste Muusika- ja Draamaselts, Tartu Leedu Üliõpilaste Selts, Poola Üliõpilaste Selts Ühendus, Rossica jt.). Raamatu kasutajal aitab otsitavat üliõpilasorganisatsiooni leida raamatu lõpus olev üliõpilasorganisatsioonide indeks, kus on ära toodud lisaks ametlikele nimetusele ka teised kasutusel olnud nimekujud. Lisaks põhiosale on raamatus omaette peatükk Tartu Ülikooli kartserist, üliõpilastest Vabadussõjas ja Kaitseliidus ning ülevaade üliõpilasmütsidest. Lisavihikust leiab tähestikulises järjekorras ära toodud üliõpilasorganisatsioonide kohta täiendavalt tähtsamaid daatumeid ja fakte, sh. asukoha-aadressid ja arhiiviallikad, samuti teemakohase kirjanduse nimekirja. Raamatust ei leia andmeid organisatsioonidega seotud isikute kohta, isegi mitte asutajaliikmeid või esimehi. Ilmselt on teksti autor sellest teadlikult loobunud, et raamatu mahtu mitte üle paisutada.

Hulk kaasaaitajaid

Raamatus on tekst lisaks eesti keelele ka saksa, inglise ja vene keeles. Tõlke saksa keelde on teinud Reet Bender, vene keelde A&A Lingua ja Boris Gordon, inglise keelde Tiina Ann Kirss ja Saskia Kangro. Lisavihiku pealkiri on küll samuti neljas keeles, kuigi selle tekst on vaid eesti ja saksa keeles. Eestikeelse teksti on toimetanud Leelo Jago. Raamatu esindusliku kujunduse on teinud Kalle Toompere ja see on trükitud trükikojas Europrint. Koostamisel on abiks olnud kümned ja kümned isikud, mitmed üliõpilasorganisatsioonid ja olulisemad Eesti mäluasutused. Raamatu väljaandmist toetasid Toomas Luman ja AS Nordecon. Kirjastaja Aasta Raamat OÜ aadress on Müürivahe 11, Tallinn 10140, Estonia, e-mail: .

Üliõpilasorganisatsioonid on küll oma tugeva ajaloolise tausta ja tänase päevani au sees peetavate traditsioonidega seotud rohkem 19. sajandiga, kuid kindlasti on neil oma roll ka praeguses Eesti ühiskonnas ja selle tuleviku kujundamisel. Üliõpilaskorporatsioone, -seltse ja -ühinguid tegutseb mitmetes maades, kuid tundub, et Eesti ühiskonnas, nii Eestis kui ka väljaspool Eestit, on nende roll märgatavam. Igal juhul on üliõpilasorganisatsioonid lisanud tublisti värve mitte ainult meie akadeemilistes ringkondades vaid Eesti elule üleüldse. Raamat „Vivat, crescat, floreat alma mater!“ aitab kindlasti üliõpilasorganisatsioonide värvide virr-varris paremini orienteeruda.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus