EKN VALIMISTE PEAKOMITEE TEADAANNE KANADA EESTLASTELE. (1)
EKN 13 Aug 2007 EWR OnlineEWR
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas 2007.a. koosseisu valimiste peakomitee, kontrollinud ja kindlaks määranud valimiste tagajärjed, oma 9. augusti 2007.a. koosolekul otsustas:

1. Konstateerida, et valimisel ära antud 1127 valimissedelist on kehtivad 1091 ja valimiskorra vastu eksimiste pärast kehtetuks tunnistatud 36 valimissedelit.

2. Kinnitada, et vastavalt valimistel antud häälte arvule on kandidaatidest:

A. Valitud Eestlaste Kesknõukogu Kanadas 2007 koosseisu liikmeiks:......


1. Leivat, Laas 828
2. Kittask, Avo 813
3. Kipper, Charles 700
4. Leivat, Ellen 686
5. Hess, Markus 684
6. Heinsoo, Thomas 650
7. Kadakas, Kalle 585
8. Kivik, Marta 582
9. Lepp, Jaan 573
10. Kiilaspea, Enn 497
11. Komi, Piret 485
12. Schaer, Jaan 431
13. Paara, Heikki 422
14. Pahapill, Johannes 412
15. Männamaa, Raivo 411
16. Tae, Margus 401
17. Salusoo, Mihkel 370
18. Tõsine, Tõnu 367
19. Sarapuu, Vaado 342
20. Keelmann, Anne 336
21. Suurkask, Alar 319
22. Paluoja, Ruho 304
23.Otsa, Katrin 278
24. Tae, Eero 273
25. Hogg, David 225


B. Liikmekandidaatideks:

1. Kängsepp, Liivia 191
2. Lepnurm, Rein 183
3. Ende, Rein 153

3. Määrata, et proteste ja kaebusi võimalike oluliste puuduste ja vigade kohta võib esitada valimiste peakomiteele 31. augustini 2007.a. Protestid tulevad esitada kirjalikult ja saata: Valimiste Peakomitee, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas, 958 Broadview Avenue, Toronto, Ontario, M4K 2R6.

4. Eestlaste Kesknõukogu Kanadas uus koosseis kutsutakse kokku oktoobris 2007.a.

Torontos,
9. augustil 2007.a.

EESTLASTE KESKNÕUKOGU KANADAS
2007.a. VALIMISTE PEAKOMITEE