Eesti Elu
EKN-i uue koosseisu valimised Eesti Elu
Eestlased Kanadas 21 Nov 2015 EL (Estonian Life)Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
EKN Kanadas ülesandeks on:
a) Koondada Kanada eestlased ühiseks tegevuseks
a. Kanada eestlaskonna säilimise toetamiseks
b. Eesti Vabariigi ja rahva õiguste ning vabaduse kindlustamise ja püsimise eest
b) Esindada Kanada eestlaskonda ja säilitada nende õigusi
c) Aidata koordineerivalt kaasa rahvusliku kultuuri viljelemisel ja arendamisel ning noorsoo kasvatamisel rahvuslikus vaimus koostöös teiste organisatsioonidega
d) Olla toeks eesti kirikutele
e) Koostöös vastavate organisatsioonidega abistada eesti sõjaveterane, kes on võidelnud Eesti Vabariigi taastamise eest ja teisi raskustesse sattunud kaasmaalasi.
Nende ülesannete täitmiseks EKN Kanadas:
a) Peab sidet Kanada eestlaste organisatsioonidega, Eesti ja Kanada valitsustega ning riigi organitega
b) Võitleb Eesti Vabariigi iseseisvuse kindlustamise ja püsimise eest ning toetab Eesti Vabariigi välisesinduste tegevust riiklike õiguste ja eesti rahva huvide kaitsmisel
c) Peab sidet ja arendab koostööd Ülemaailmse Eesti Kesknõukoguga ja tema ümber koondunud keskorganisatsioonidega teistes maades
d) Peab sidet ja arendab koostööd teiste rahvaste samu eesmärke teenivate organisatsioonidega
e) Eesti huvide kaitse ja Eesti probleemide selgitamise eesmärgil – jälgib maailmapoliitiliste sündmuste arengut; aitab kaasa selgituskirjanduse soetamisel ja levitamisel; esitab vastavaid märgukirju ametiasutustele, konverentsidele jne.; ning rakendab võimaluste piirides kõik mõeldavad abinõud, mis võivad kaasa aidata Eesti vabaduse säilimisele ja eestluse huvide kaitsmisele.
Kellel on hääleõigus?
Valimistel omab hääleõiguse iga Kanadas alaliselt elunev eestlane, kes valimiste viimaseks tähtaja päevaks on saanud 18 aastat vanaks ja kes on võetud EKN Kanadas valijate üldnimekirja. Valimisõiguse omavad isikud:
a) Kellel on Eesti kodakondsus
b) Kellel vähemalt üks vanem on eestlane
c) Kes on abielus eestlasega

Kuidas ja millal hääletada?
Palun registreerige epostiga: või registreerige kohalikus hääletamispunktis:
Toronto – laupäeval, 12. detsembril kell 12-4 pl – Rahvajõulupuul (võite samal ajal hääletada või oma hääletussedeli sisse anda)

Registreerige oma nimi, sünniaasta, aadress ja email (kui on).
Loodame, et saame ka Montrealis, Ottawas ja Vancouveris kohalikke hääletamispunkte korraldada.
Kes võib kandideerida?
Need, kellel on hääleõigus. Valimistel võib kandidaadiks üles seada igat eestlast, kes vastab hääletamisõiguse nõuetele, on vähemalt 18 a vana valimiste tähtaja viimaseks päevaks, s.t. 31. detsember 2015 ja kandideerima nõustudes annab kohustusallkirja, milles tõotab kõigiti kaasa aidata EKNi põhikirjas ettenähtud sihtide ja ülesannete saavutamisele.
Kuidas saab kandideerida?
Palun täitke sooviavaldus ja saata emailiga .
• Iga sooviavaldus vajab 2 allkirja soovitajatelt, kellel on hääleõigus.
• Kandideerimine ei maksa midagi.
• Sooviavalduse koos allkirjadega peaks skännima ning saatma koos digitaalse fotoga ja lühikese elulookirjeldusega (maksimaalselt 50 sõna), mis kirjeldab haridust, kogemusi ja soovi, miks tahad kandideerida ja miks inimesed peaksid Sind valima.
• Sooviavaldused, mida saadetakse epostiga, peavad kohale jõudma 30. novembril 2015 enne lõunat, s.t. kell 12 päeval, et saame lisada Teie nime hääletussedelile.

Kandideerimisavalduse võib ka postiga saata, kui panete posti enne 27. novembrit, et kindlustada avalduse kohalejõudmist, enne kui kandidaatide nimekiri suletakse.
Postiaadress on: MA Tammark, 17 Tufton Cres., North York, ON, M4A 2E2
EKNi tegevus- ja aruandeaasta algab 1. oktoobril ja lõpeb 30. septembril.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus