EKN-i otsus: 2018. a ESTO Torontos! (7)
EKN 16 Oct 2012 EWR OnlineEWR
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas juhatus otsustas 2. oktoobril toimunud koosolekul ühehäälselt korraldada ülemaailmne eestlaste suurfestival ESTO Torontos 2018. aastal.

Tuginedes oma varem mitmekordselt esitatud seisukohale, et ESTO-de lõpetamine ei ole vajalik ega otstarbekohane, jätkab EKN 1972. a alustatud traditsiooni, mis esitas võimsalt meie rahvuslikke pürgimusi ja kultuuri omapära maailmale ning hoogustas eestlaste ühtekuuluvuse väljendamist võõrsil.

On väidetud, et üldlaulu- ja tantsupeod Eestis peaks täitma ülalmainitud eesmärke ja vajadusi. EKN soovitab tungivalt kõikidel nendel osaleda. Kuid hiigelsuurte osavõtjatega ettevõtmisi kodumaal ei saa võrrelda välismail toimuvate ESTO-dega oma mitmetahulise tegevusega ning intiimsema omavahelise suhtlemisega. Teretulnud on muidugi kõik, nii asukohamaadelt võõrsil kui kodumaalt!

EKN on kirjalikult kontakteerunud suuremate Torontos ja Lõuna-Ontarios asuvate ühiskondlike organisatsioonidega, selgitamaks nende arvamusi ESTO 2018 kohta. Seni tagastatud vastuste hulgas ei leidu ühtki, mis eitab seda algatust.

EKN-i juhatus määras Peeter Nieländeri juhtima rühma, mille ülesanne on uurida ESTO 2018 läbiviidavust ning esitama vastav konkreetne ettepanek koos ajagraafikuga EKN-i täiskogule käesoleval sügisel.

Ühineme ülemaailmselt eeloleval suvel San Franciscos LEP-ESTO 2013 ja ESTO 2018 pidustustel!

EKN-i juhatus
Markus Hess, esimees
Estonian Central Council in Canada
estoniancentralcouncil@gmail.com