EKN-ERKÜ Kongress • Westin, Callaghan Room kongressi kava koostaja -- moderaator Maarja Pärl -Lõhmus (Tartu Ülikool)
LEP 2015 sisukord 09 Aug 2015  EWR
    Trüki   E-post   FB     
EESTI GLOBAALSEL KULTUURIVÄLJAL: MIS ON ÜHISHUVID?
MILLISEKS KUJUNDAME EESTI KULTUURIVÄLJA GLOBAALSES MAAILMAS?
kongressi kava koostaja -- moderaator Maarja Pärl -Lõhmus (Tartu Ülikool)
esialgne ajakava 5.8.2015 12.00 - 16.00

12.00 - 12.10 sissejuhatus
12.10 - 13.20 sissejuhatus slaidides: mis on Eesti?
Millel põhineb Eesti kultuur? Mida eestlased teevad?
Eestlaskond sotsioloogilises pildis: eestlaskond kultuuriväljal ja eestlaste kultuuritüübid; kuidas uurida globalselt eestlaskonna igapäevaelu ja kultuuriharrastusi? + arutamine

13.20 - 13.45 ERKÜ ja EKNi teesid
1. millised on pagulaseesti kujunemise etapid/perioodid ja kuidas jõudis eestlaskond oma ülemaailmste organisatsioonideni ja Eesti ühise kultuuriväljani paguluses?
2. pikal perioodil Eesti riigikaotuse perioodil 1940 - 1990ndate alguseni esindas eesti pagulaskond Eesti riiki rahvusvahelistes organisatsioonides (ÜRO, UNESCO jt ), milline on olnud põhiline töö ja panus selles vallas Eesti riigikaotuse perioodil rahvusvaheliselt?
3. Tänu kellele on Eestlaskond suutnud organiseeruda ja luua poliitilise-kultuurilise struktuuri Eesti riigikaotuse/ENSV perioodil? Kellele tuleb teha kummardused ja kelle mälestuse juurde ei tohi rohtuda teerajad?
4. mida peate Eesti ühiskonna ja kultuuri elujõu ja kestmise põhialusteks (Eestlaste Elujõud - vt Oskar Loorits 1951) ?
5. Kuidas koguda, säilitada ning tutvustada pagulaseestlaste elulugusid ja kultuurisaavutusi?
6. mida saavad kodueesti ja maailmaEesti koos teha - milliseid uusi koostöövorme peaksime arendama?
7. ajal, kui virtuaalne ruum hakkab hõlmama ja kohati lausa asendama reaalset ruumi, tekib olukord, kus 'lokaalne' võib olla ka Eesti kultuur - Eesti jõuab kõikjale üle maailma, Eesti jõuab igasse eesti kodusse. Kuidas seda uut maailmastruktuuri -- virtuaalse ruumi peatset domineerimist -- kultuuriliselt ja hariduslikult paremini ära kasutada globaalse eestlaskonna kultuurivälja loomisel ja hoidmisel?
8. Loome ülemaailmse Eesti kultuuri-teaduse-hariduse portaali ESTICA, kus säilitame ja saame kasutada Eesti kultuuri ülemaailmselt. ESTICA eesmärk on, et Eesti kultuur muutuks ülemaailmselt kommunikatiivseks ja eesmärk saada Eesti tundmine, eesti keele õpetus kaasaegsele ülemaailmsele järjele, mis oleks sisuliseks edulooks maailma teistele kultuuridele. Kuidas peaksime selle tegema?
13.45 - 13.55 Eestlaskonna globaalne ühine teadus-kultuuri-haridusportaal Estica - värav Eesti maailma, kultuuri ja ühiskonda
13.55 - 14.10 Eesti globaalses maailmas: millised on uued võimalused digiajastul praegu ja uutel põlvkondadel
kuidas talletada, hoida ja kasutada kultuuris ning hariduses mälu: inimeste elulugusid, kogemuslugusid ja ühiseid kogemuslugu
Vajadus koguteose järele 'EESTI PAGULASKOND 1944-1990', millesse talletada kunstisaavutused, kirjandus, kultuur, haridus, seltsid, ajakirjandus
14.10 - 15.00 ühine paneel-arutamine: MILLISED ON EESTI ÜHISHUVID JA ÜHISTEGEVUSED?
MILLESSE TULEKS INVESTEERIDA AEGA, FINANTSE jm?
Millised on olnud arengud ja millised on pagulaskultuuri edasised ootused ning uued võimalused?
Millesse peaks panustama ning milles oleks oluline teha koostööd kodueestiga, kodueesti institutsioonidega?
Milline on EASi eesti-uuringu pilt ja milliseid koostöövorme võiks arendada?
Milline on Haridusteadusmin väliseesti uuringu pilt ja milliseid kultuurikoostöövorme võiks arendada?
Milline on TÜ väliseesti ajakirjandusuuringu pilt ja milliseid koostöövorme võiks arendada?
15.00 - 15.40 arutamine: edasised aktiivsed ühishuvide suunad sõnavõtud ja läbirääkimised
15.40 - 16.00 kokkuvõtvad teesid: aktiivsete ühishuvi-suundade ja tegevuste lühike ning pikk perspektiiv
lõpetussõnad
16.00 - 16.15 vajadusel: lisasõnumid Eesti ajakirjandusele (ETV, Uudised, Kuku, PM)


EESTI GLOBAALSEL KULTUURIVÄLJAL: MIS ON ÜHISHUVID?
MILLISEKS KUJUNDAME EESTI KULTUURIVÄLJA GLOBAALSES MAAILMAS?

Mis on Eesti minule?
Mis on Eesti meile?
Mis on Eesti maailmale?

Kutsume arutama Eesti üle, millised on uued võimalused ja aktuaalsed suunad!

Vaatame üle ja arutame koos:
* Milline on Eesti globaalsel kultuuriväljal ja mis on ühishuvid
* Millised on pagulaste uued võimalused Eesti ühiskonnas ja kultuuris
* Kuidas kasutada uue tehnoloogia võimalusi: kui maailm muutub Väikseks, siis kultuur on Suur
* Eestlaskonna uus võimalus: ülemaailmne Eesti teaduse-, kultuuri- ja hariduse portaal!

aga ka:
* Kultuurimälu pärand noorele põlvkonnale: Mida on vaja teha praegu, et pärast ei oleks hilja ?
* Kuidas majandada kultuuri kui ressurssi ja kapitali

Arutelule on kõik noored ja vanad huvilised väga oodatud, sest mõtleme ja otsime uusi vorme koostöödeks, et panustada kultuurisfääri,
millest omakorda sõltub kõik.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Feb 21 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek
Feb 25 2018 - igas kodus
Kooslaulmine EV100
Feb 25 2018 - Üle ilma Eesti kodudes
Kooslaulmine EV100
Mar 14 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus