Eesti Elu
EI PEREVÄGIVALLALE! sotsiaalprojekt
Eestlased Eestis 26 Mar 2010  Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Eesti ühiskondlikud olud on viimasel ajal järsult halvenenud. Töökoha on kaotanud üks vanematest või on jäänud töötuks mõlemad vanemad. Paraku võib see kaasa tuua ja on ka toonud alkoholismi, uimastisõltuvuse või lahkumineku. Riigi tasandil ei suudeta selliseid perekondi piisavalt aidata ja uuringutest nähtub, et selles olukorras kannatavad kõige rohkem lapsed. Tagajärgedeks on perevägivald, rahast tulenevad tülid, laste väärkohtlemine. Sotsiaal-majanduslik ebavõrdsus, mis suuresti on põhjustatud üha kasvavast tööpuudusest, on perevägivalla tekkeks soodne pinnas. Seda on üha rohkem näha kõikjal Eestimaal, eriti maapiirkondades, kus tööpuudus on väga suur.

Selles raskes olukorras on perekonna püsimiseks vaja kindlustunnet ja abistavat kaasmaalase tuge.

Sellest lähtudes on otsustatud 21.septembril, ÜRO rahvusvahelisel rahupäeval ellu kutsuda üle-Eestiline sotsiaalprojekt „Ei perevägivallale! “. Kutse edastatakse kõikidele meediakanalitele: televisiooni, raadio, interneti ja mobiilsideoperaatoritele ja palutakse eetriaega kodurahu kui ühiskonna ühe põhiväärtuse edendamise heaks. Selle käigus kogutakse perevägivalla all kannatavate perede, samuti naiste ja laste varjupaikade toetamiseks rahalisi annetusi.
Projekti eesmärgid on perevägivalla ennetamine ja selle tagajärgede leevendamine. Toetame eraldi seaduse vastuvõtmist, mille tulemusel vägivallatseja eemaldatakse pereliikmetest, mitte ei sunnita emasid ja lapsi oma kodust varjupaikadesse lahkuma. Samuti toetame lastekaitseseadusesse muudatuse tegemist, mis keelab lastevastase füüsilise vägivalla.

Perevägivalla taunimine peab saama hariduse loomulikuks osaks, mille tulemuseks on tervem ja õiglasem ühiskond. Eesti viiks oma seadused kooskõlla arenenud riikidega, millistes on juba mõnda aega lastevastane füüsiline vägivald seaduslikult keelatud ja perevägivallavastane seadus eraldi vastu võetud.

Projekti tulemusena peavad reaalsest ainelisest abist osa saama lähisuhtevägivalla all kannatavad pered, samuti naiste ja laste turvakodud.

Oluline on, et inimesed teadvustaksid endale erinevaid vägivallaliike (peale füüsilise ka emotsionaalne, vaimne jm.) ja oskaksid neid enda ja teiste elus ära tunda. Et keegi ei jääks perevägivalla suhtes ükskõikseks.

Loodame Teie toetusele projekti edukaks elluviimiseks.

Heade koostöösoovidega,


Roland Rand

MTÜ EUA juhataja

Tallinnas, 16.03.2010
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus