Eestlusest üleilmastuvas maailmas
Eestlased Kanadas 02 Sep 2012  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti huvide ja pürgimuste edendamisele, meie tänapäeva ja tuleviku kujundamisele.

Hindamatu on olnud väliseesti organisatsioonide roll II maailmasõja järgsel ajal Eesti iseseisvuse taastamisel, mil tehti sihikindlat tööd sünnimaa vabaduse nimel. Piiri taga elavad eestlased on oma vähese arvukuse ja ka suhteliselt sarnase kultuuri tõttu sulandanud hästi asukohamaade ühiskonnaga. Väliseestlaskonna kahekultuuriline identiteet ning avatud hoiakud on olnud abiks Eesti tutvustamisele maailmas.

Sulandumine asukohamaa ühiskonda ja kultuuri ohustab samas paratamatult eestluse püsimist kodust kaugel. Keelelise ja kultuurilise identiteedi säilitamiseks välismaal on loodud Rahvuskaaslaste programm. Tänaseks on ellu viidud kaks väliseestlaskonnale suunatud riiklikku programmi, mis olid ja on koostatud aastateks 2004-2008 ja 2009-2013. Põhjusel, et käimasolev programm lõpeb järgmisel aastal, algab sel sügisel uue koostamine.

Rahvuskaaslaste programmi abil on toetatud eesti keele ja kultuuriloo õpetamist rahvuskaaslastele väljaspool Eestit, kultuuriseltside tegevust, korraldatud väliseesti noorte kõrgkooli taseme õpet ning keele- ja kultuurilaagreid Eestis, arhiiviväärtuste säilitamist ja kodumaale toimetamist, kiriklikku teenimist, kantud hoolt mälestusmärkide korrashoiu eest ning nõustatud ja toetatud tagasipöördujaid kodumaale. Ministeeriumidele on programmi elluviimisel olnud abiks Sihtasutus Archimedes ja Eesti Instituut, mis tegelevad eelkõige haridusprogrammidega, Eesti Keele Instituut, mis on abiks arhiivialase koostöö koordineerimisel ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus, mis korraldab eesti keele ja kultuurilaagreid, samuti toetab ja nõustab Eestisse tagasipöördujaid. Rahvuskaaslaste programmil on oma veebileht, kuhu on koondatud palju asjassepuutuvat infot: www.eesti.ee/rahvuskaaslased

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu võtab tänuga vastu kõik ideed ja tähelepanekud, kuidas muuta väliseestlastele suunatud tööd tõhusamaks. Teabevahetus väliseesti ühenduste ja kogukondadega üle maailma aitab kaasa olemasolevate võimaluste paremale ärakasutamisele ja teadvustamisele, rahvusliku identiteedi ja keele säilitamisele ning tõhusale Eesti riigi ja kultuuri tutvustamisele välismaal. Eelkõige aga peame suunama senisest enam tegevusi noorele põlvkonnale. Uue programmi koostamisel ootame tõsist sisulist kaasamõtlemist ja -elamist, konstruktiivset vaimu ja häid ettepanekuid.

Anne-Ly Reimaa
Rahvuskaaslaste programmi nõukogu liige
e-post:
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus