Eestlaste Kesknõukogu Kanadas valimised eeloleval kevadel
EKN 09 Feb 2007 EKNEWR
Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) valimiste peakomitee otsusel toimuvad EKN-i üldvalimised sellel kevadel.

Esimene etapp selles protsessis on kandidaatide ülesseadmine. Esitamise viimaseks kuupäevaks määrati 31. märts 2007.

Kandidaat peab olema vähemalt 18-aastane, eesti rahvusest ja elama Kanadas.

Taotluse sisseandmiseks on vaja kolme käendaja allkirja, tasuda viis dollarit ($5.00), lisada passipildi formaadis foto ning 50-sõnaline elulugu.

Taotluste blanketid on saadaval EKN-i büroos (tel. 416 465 2219),ekn@ca.inter.net. Aadress: 958 Broadview Ave., Toronto M4K 2R6.

Valimiste peakomitee on ka määranud üldvalimiste läbiviimise etappideks järgmised kuupäevad: peakomitee avalikustab kinnitatud kandidaatide nimed 25. aprilliks; kandidaatide elulood ilmuvad ajalehes 15. mail; valimismaterjalid postitatakse valijatele; hääletussedelite tagastamise tähtpäev on 31. mai; häälte lugemine toimub 6. juunil; 14 juunil kinnitatakse valimiste tulemused; tulemused avaldatakse 21. juunil ajalehes.Eestlaste Kesknõukogu Kanadas Valimiste Peakomitee
Naani Holsmer, Jüri Laansoo, Jaan Arro