Eestlaste Kesknõukogu Kanadas kutsub kõiki meie tuleviku suundi kujundama.
Eestlased Kanadas 08 Mar 2013  EWR
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2013/03/38884_001.jpg
Operatsioon „Tuleviku tõrvik”.

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) on alustanud arutlusi kohalike eestlaste ja nende mitteeestlasest perekonnaliikmetega, et formuleerida pikaajalist strateegiat meie siinse ühiskonna elujõulisuse säilitamiseks.
On väga julgustav, et Toronto Eesti Selts seadis oma traditsioonilise vabariigi aastapäeva tähistamise teemaks „Tuleviku tõrvik“. Selle sümboolne tähtsus ja sisuline aktuaalsus ongi EKN-i tegevuskava prioriteet.
EKN soovib aprillikuus toimuvaks pleenumiks saada esialgu informatsiooni ja arvamusi järgmistel teemadel: organisatsioonide tugevus ja ühiskonna elujõulisus tulevikus; passiivsete isikute tiivustamine ühiskonnaga ühinema; muuta ühiskond teretulnuks kõikidele, nii eesti keelt valdajatele kui eesti keele mitterääkijatele.

Teatavasti ei ole inimesed nii avalad, otsekohesed ega julged oma kogemusi ja arvamusi välja pakkuma suurte kogude ees nagu rahvakoosolekud. Seda arvestades kutsuvad EKNi liikmed kokku 8-12 liikmelisi „fookusgruppe“, et avameelselt arutada meie väikese kogukonna käesolevaid probleeme ja tuleviku väljavaateid. Kõik EKN-i liikmed osalevad selles uurimuses. EKN ei kontakteeru sihilikult ainult praegu aktiivsete ühiskonna tegevuses osalejatega, vaid ka kõrvalseisjatega, eestlaste teistest rahvustest perekonnaliikmetega; nendega, kes kasutavad igapäevaselt eesti keelt vähe või üldse mitte.

EKN loodab, et see arutelu iseeenest on üks oluline tegur, mis motiveerib meid kõiki hoidma ja arendama ühiskonna elujõulisust. EKN on veendunud, et isegi üldisem dialoog saab tiivustada isikuid tegutsema. Osalegem kõik operatsioonil „Tuleviku tõrvik”. Kontakt: .

EKN büroo
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus