Eesti viisa saab tulevikus kümne sõrmejälje eest EPLO
Kuumad uudised 11 Jan 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Aivar Pau EPLO

Tulevikus Eesti viisat saada soovivatel välismaalastel tuleb anda kümme sõrmejälge, seega kaob mõnede eranditega ära posti teel või esindaja viisa saamise võimalus.

Siseministeeriumis valminud uue korra eelnõu kohaselt ei hakka Eesti välisesindused ja piirivalvurid viisataotlusi läbi vaatamagi, kui viisataotleja sõrmejälgede andmisest keeldub.

Erandina on lubatud viisataotluse esitamine posti teel või esindaja kaudu, kui viisataotleja viibib püsivalt sellises riigis, kus puudub Eesti välisesindus ning talt on viisamenetluses varasemalt sõrmejäljed võetud ja tema viimasest daktüloskopeerimisest ei ole möödas rohkem kui kaks aastat.

Erand on ette nähtud ka asukohariigi valitsusasutuse või kohaliku omavalitsuse asutuse, välisesinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametnikele, juhul kui tegemist on isikute kategooriaga, kellelt sõrmejälgi ei võeta.

Sõrmejälgi ei hakata tõenäoliselt võtma ka alla kuueaastastelt lastelt.

Loomulikult ei võeta sõrmejälgi inimestelt, kellel kõik sõrmed puuduvad. Kui taotlejal puuduvad mõned sõrmed, võetakse nii mitme sõrme jäljed kui võimalik.

Eesti on sõrmejälgede võtmiseks välisesindustes, piiril ja KMA-s valmis 2007. aasta sügisest. Kuna pole veel selge, millal saab valmis viisaregister ja Euroopa Liidu ühtne viisainfosüsteem, siis määrab valitsus nähtavasti lähiajal vabatahtliku daktüloskopeerimise alustamise tähtpäeva.

"Vabatahtliku daktüloskopeerimise eesmärgiks on alustada sõrmejälgede võtmisega nö samm-sammult üksikutes välisesindustes või piiripunktides, et saada ülevaade daktüloskopeerimisega kaasnevatest võimalikest praktilistest küsimustest ja probleemidest ning töötada välja parim praktika selle ülesande täitmisel," seisab seadust muutva eelnõu seletuskirjas.

Välisministeerium, KMA ning piirivalveamet on seaduse rakendamise eesmärgil soetanud sõrmejälgede võtmist võimaldavad skännerid. Skännerite ostmiseks sõlmiti leping Sagem Defence Securite’ga summas 12,39 miljonit krooni. Selle raha eest soetati 98 skännerit, millest 57 läksid välisministeeriumile, 24 KMA-le ning 17 piirivalveametile.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus