Eesti Välisministeerium tunnustab kodanikupäeva puhul rahvadiplomaatia edendajaid
Kuumad uudised 28 Nov 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Välisminister Urmas Paet tänab ja tunnustab kodanikupäeva puhul tänukirjaga tublisid rahvadiplomaatia edendajaid, kes on aidanud kaasa Eesti tutvustamisele ning suhete tihendamisele välisriikidega.

Välisminister Urmas Paeti sõnul saavad kõik Eesti inimesed rahvadiplomaatia kaudu aidata kaasa Eesti välispoliitilisele mõjukusele ja heale mainele välisriikides. „Rahvadiplomaatia on väikese riigi jaoks hea võimalus ja soovime seda igati julgustada. Inimeste vahetu suhtlemine aitab kaasa Eesti tutvustamisele ning suhete tihendamisel välisriikides,“ lausus Paet. „Hindame kõrgelt nende inimeste panust, kes on võtnud oma missiooniks Eesti tutvustamise ning eestluse säilitamisel välismaal,“ rõhutas välisminister.

Teade originaalis siit: http://www.vm.ee/?q=node/13098...

Välisministeerium tänab ja tunnustab järgmiseid inimesi:

Toomas Ilvest pühendumise eest Eesti kultuuri tutvustamisele ning kogukondi ühendavate lõimumisprojektide algatamise ja läbiviimise eest Iirimaal.

Ida Lemsalu pikaajalise pühendumise eest aktiivse eestluse hoidmisele Eesti Abistamise Komitees Londonis.

Toomas Ojasood ajalehe Eesti Hääl väljaandjat, pühendumise eest eestluse hoidmisele Inglismaal.

Reet Järvikut ajalehe Eesti Hääl väljaandjat, pühendumise eest eestluse hoidmisele Inglismaal.

Peeter Kiiku pikaajalise pühendumise eest eestluse hoidmisele ning Eesti tutvustamisele Marylandi osariigis Ameerika Ühendriikides.

Toivo Tagametsa, Baltimore’i Eesti seltsi esimeest, pikaajalise pühendumise eest eestluse hoidmisele ning Eesti tutvustamisele Marylandi osariigis Ameerika Ühendriikides.

Ellen Valterit pikaajalise pühendumise eest eestluse hoidmisele ja Eesti tutvustamisele ning dokumentaalfilmifestivali Estdocs eduka ja järjepideva korraldamise eest Kanadas.

Edita Mildažytet abivajaja märkamise eest - Haapsalu väikelastekodu abistamise eest traagiliste tagajärgedega tuleõnnetuse järel.

Külli Sulge pühendumise eest eestluse hoidmisele Peterburis.

Gunnar Okki akadeemilise eestluse hoidmise eest Soomes ning panuse eest Eesti ja Soome kultuuri- ja majandussuhete edendamisse.

Maarja Talgret pikaajalise Eesti ja eestlaste teema käsitlemise eest Rootsi Raadios.

Jaak Akkerit pühendunud ja pikaajalise eestlust toetava tegevuse eest Rootsis.

Toomas Birki eestluse hoidmise ja eesti kultuuri edendamise eest Ungaris.

Margit Liivot pühendumise eest eestluse hoidmisele Luksemburgis.

Linda Pärtelit pikaajalise pühendumise eest eestluse hoidmisele Saksamaal.

Ingrid Hagelit aktiivse eestluse hoidmise ning eesti laste muusikalise ühistegevuse korraldamise eest Taanis.

Kaido Höövelsoni ausalt edasipüüdliku, tugeva ja muheda eestlase võrdkujuks olemise eest Eesti rahvusvaheliste maadlustraditsioonide edasikandmisel ning Eesti tutvustamisel Jaapanis.

Mirjam Lindpere, Merike Ermi, Triin Olgot, Maret Kukke Eesti tutvustamise ja vabatahtliku, tänuväärt töö eest Gruusia lastekodudes.
VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus