Eesti Elu
Eesti Vabariigi Sõjakooli juubeli tähistamine Torontos
Eestlased Kanadas 09 Apr 2009 Ervin AleveEesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Iga riigi ja rahva relvaga kaitsmine nõuab hästi väljaõpetatud sõjaväge,mille juhtimiseks vajatakse haritud ohvitserkonda. Ohvitseride ettevalmistus toimub eri riikide õppeasutustes, kuid arusaadavalt on seda parim läbi viia oma kodumaal ja emakeeles. Seda taibati kiiresti Eesti Vabadussõja päevil, kui rinne kannatas ohvitseride vähesuse tõttu.

Ülemjuhataja käskkirjaga loodud Sõjakool alustas tegevust 22. aprillil l9l9, seega 90 aastat tagasi. Tallinna lähistele Tondile koliti järgmise aasta kevadel, kuhu kool jäi koos teiste sõjaliste õppeasutustega kuni selle likvideerimiseni okupantide poolt 1940. a. suvel. Praegu on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste asukohaks Tartu linn, kus toimus ka Sõjakooli juubeliaastapäeva tähistamine, millest oli palutud osa võtta nii kodu- kui välismaal elavatel kooli vilistlastel.

Torontos on EV Sõjakooli aastapäeva tähistatud igal aastal Eesti Ohvitseridekogu Kanadas algatusel, nii ka seekord. Aktuse asemel piirduti omavahelise koosviibimisega 2. aprilli keskpäeval Toronto Eesti Maja kohvikus, millest võtsid osa ka Ohvkogu liikmete abikaasad ja kooli vilistlaste lesed.

Ohvkogu esimehe kapten Ülo Isbergi viibimise tõttu Eesti Kaitseväe tegevteenistuses täitis tema ülesandeid teadustajana abiesimees lendur-ltn. Tarmo Rae. Sõjakoolist kõneles ül-ltn. Endel Reinas, kes mainis, et 21 aasta jooksul lõpetas Sõjakooli umbes 10.000 meest. Eesti Vabariigi rahuaegse kaitseväe koosseis oli 16.000 meest, neist ohvitsere 1486.
Märkimisväärne sündmus Sõjakooli ajaloos oli kindlasti enamlaste poolt juhitud mässukatse noore riigi vastu 1. detsembril 1924. Une pealt äratatud kadetid paisati lahingusse oma kooli kaitseks. Neli kadetti langes mässajatega võideldes. Nende nimed loeti ette igal õhtusel loendusel.

Endel Reinase kõne lõppes vaikse leinaseisakuga, millega mälestati kõiki Eesti Vabariigi ohvitsere, kes on andnud oma elu paljudel sõjatandritel vaenlasega võideldes.

Järgnes ühine lõunaeine ja keskustelu mineviku mälestusist ja oleviku sündmusist. Abiesimees teatas, et igakuised kokkutulekud jätkuvad kuni suve tulekuni. Järgmine on neljapäeval, 7. mail kell 12.00 päeval Toronto Eesti Majas, klassiruumis nr. 11.


(Toimetuselt: Seoses Sõjakooli 90. juubeliga viibis Eestis Paavo Loosberg, kes andis ka huvitava intervjuu Eesti Televisioonile.)
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus