Eesti Vabariigi Riigikogu toetas õiguskantsleri ettepanekut anda välismaalaste registreeritud elukaaslasele Eesti elamisluba Eesti Vabariigi Riigikogu
Eestlased Eestis 05 Apr 2016  EWR
    Trüki   E-post   FB     
05. aprill 2016
www.DELFI.ee
Marina Kaljurand Riigikogus
Riigikogu toetas õiguskantsleri ettepanekut, mille kohaselt on vaja muuta välismaalaste seadust, et anda Eesti kodanike samasoolistele elukaaslastele elamisluba Eestis.

Õiguskantsler pani ette viia välismaalaste seadus kooskõlla Eesti Vabariigi põhiseadusega, et tagada samasooliste kooselupaaride võrdne kohtlemine abielus elavate paaridega. Ettepaneku poolt hääletas 42 saadikut, 19 oli vastu ja kolm saadikut jäi erapooletuks, teatas riigikogu kantselei.

Õiguskantsler Ülle Madise viitas asjaolule, et välismaalaste seadus annab õiguse taotleda elamisluba Eestis resideeruva abikaasa juurde elama asumiseks. Samasoolise kooselupartneri juurde elama asumiseks elamisluba anda ei saa. Inimeste võrdne kohtlemine kooselu võimaldamisel on nõutav nii Eesti põhiseaduse kui ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni järgi, mille täitmise kohustuse on Eesti endale võtnud. Et Eestis pole samasoolistel partneritel võimalik abielluda, siis ei ole neil erinevalt erisoolistest elukaaslastest võimalik astuda samme selleks, et täita välismaalaste seaduses sätestatud tingimusi koos elamise eesmärgil elamisloa saamiseks. Kuna eri- ja samasooliste kooselupaaride olukord on seega õiguslikult oluliselt erinev, siis on praegusel regulatsioonil diskrimineeriv mõju.
Reklaam

Liigu edasi, sisu jätkub peale reklaami

„Üks võimalusi põhiseadusega vastuolus oleva olukorra kõrvaldamiseks oleks näha ette, et elamisluba Eestisse elama asumiseks oleks võimalik anda registreeritud elukaaslasele,“ ütles Madise.

Täna on olukord, kus Eestis elaval Euroopa Liidu kodanikul on Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel võimalik oma kolmanda riigi kodanikust või kodakondsuseta samasooline kooselupartner kooselu eesmärgil Eestisse tuua.

Taoline olukord asetab Eestis elavad Eesti kodanikud põhiseadusvastaselt halvemasse olukorda võrreldes Eestis elavate teiste EL-i riikide kodanikega. See ei ole kooskõlas Eesti põhiseadusega.

Õiguskantsler rõhutas, et võimalik seadusmuudatus peaks jätma õiguse faktilist partnerlussuhet hinnata Eesti riigile nii nagu seda juba praegu tehakse fiktiivsete abielude ja fiktiivsete partnerlussuhete hindamisel.

„Sotsiaaldemokraatide fraktsioon jagab õiguskantsleri seisukohta, et kooselupartnerite õigus elada Eestis, kui üks suhte osapool ei ole Euroopa Liidu kodanik, kuulub põhiseaduse kaitsealasse,“ ütles õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof (SDE). „Inimeste võrdne kohtlemine kooselu võimaldamisel on nõutav nii Eesti põhiseaduse kui Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni järgi, millega Eesti on ühinenud,“ lisas Pikhof.

Põhiseaduskomisjoni liige Andres Anvelt andis ülevaate komisjonis toimunud aruteludest, mille käigus käsitleti põhjalikult elamislubade andmisega seotud erinevaid aspekte ja nõudeid. Põhiseaduskomisjon otsustas oma istungil toetada häältega 3 poolt, 2 vastu, 1 erapooletu õiguskantsleri ettepanekut.

Läbirääkimistel sõna võtnud EKRE fraktsiooni liige Martin Helme teatas, et nende fraktsioon ei toeta õiguskantsleri ettepanekut. Reformierakonna fraktsiooni liige Valdo Randpere avaldas toetust ettepanekule ja viitas õiguskantsleri seisukohale, et õigussüsteemis on tegu põhiseaduse riivega. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Heljo Pikhof märkis samuti, et riive põhiseadusega vajab muutmist, et lõpetada diskrimineerimine. Ta viitas ka õiguskomisjoni konsensuslikule otsusele toetada õiguskantsleri ettepanekut. Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Ken-Marti Vaher aga ei näinud vastuolu põhiseadusega, mistõttu ta ei toeta õiguskantsleri ettepanekut. Vabaerakonna fraktsiooni esindaja Jüri Adams jagas eelpooltoodud seisukohta.

Kuna Riigikogu toetas õiguskantsleri ettepanekut, siis tehti põhiseaduskomisjonile ettepanek algatada vastav seadusemuudatus.
 
    Trüki   E-post   FB     
23 Jan 2018 09:58
Washingtonis avatakse Eesti jaoks väga oluline näitus Vaatamata USA valitusasutuste tööseisakule toimub kõik plaanipäraselt
23 Jan 2018 05:00
In Putin, Russians Thought They Were Getting a Stierlitz But They May Have Gotten a Hitler Instead, Eidman Says (2)
23 Jan 2018 04:57
Militarily, Baltic Region is Stable; But in Terms of Information War, It’s Not, Latvian Expert Says
22 Jan 2018 21:53
Noorte kõnekonkursil “Kirjuta Eestile” osalemiseks on jäänud nädal
22 Jan 2018 10:35
Juhiseid sõja puhuks hakkab jagama ka Eesti ERR
22 Jan 2018 08:34
Public consultation Tue Jan 23 @ 6:30 re: Whistler's and Salvation Army sites
21 Jan 2018 18:42
Estonia’s centennial year 2018 Estonian Life
21 Jan 2018 17:17
“Räägime asjast” 21.01.2018 by Raadiosaade "Räägime asjast"
21 Jan 2018 16:54
KATRIN LUSTI BLOGI | Kas president peaks tagasi astuma?
21 Jan 2018 16:44
Rain Lõhmus: inimestel on hästi vale kontseptsioon, et raha kasvab DELFI
21 Jan 2018 16:32
Kutse Eesti Keskuse infosessioonidele Eesti Elu (8)
21 Jan 2018 16:27
Juhtkiri 3 2018 Tiigrit taltsutades Eesti Elu
21 Jan 2018 12:11
Kaju: Eesti on väga lähedal valitsuskriisile ERR
21 Jan 2018 12:05
Mis maksab see eesti naine? Eesti Elu (1)
21 Jan 2018 11:28
2018.01.16 - Mõtleme taas TTV
21 Jan 2018 07:52
Sinine esmaspäev
20 Jan 2018 20:16
Eesti Rahva Muuseum ja Väliseesti Muuseum koguvad ESTO-ainelist materjali. Eesti Elu
20 Jan 2018 20:05
Kurb. Kontaveit kaotas Australian Openil võidetava mängu DELFI
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek
Feb 21 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus