Eesti Vabariigi Riigikogu toetas õiguskantsleri ettepanekut anda välismaalaste registreeritud elukaaslasele Eesti elamisluba Eesti Vabariigi Riigikogu
Eestlased Eestis 05 Apr 2016  EWR
    Trüki   E-post   FB     
05. aprill 2016
www.DELFI.ee
Marina Kaljurand Riigikogus
Riigikogu toetas õiguskantsleri ettepanekut, mille kohaselt on vaja muuta välismaalaste seadust, et anda Eesti kodanike samasoolistele elukaaslastele elamisluba Eestis.

Õiguskantsler pani ette viia välismaalaste seadus kooskõlla Eesti Vabariigi põhiseadusega, et tagada samasooliste kooselupaaride võrdne kohtlemine abielus elavate paaridega. Ettepaneku poolt hääletas 42 saadikut, 19 oli vastu ja kolm saadikut jäi erapooletuks, teatas riigikogu kantselei.

Õiguskantsler Ülle Madise viitas asjaolule, et välismaalaste seadus annab õiguse taotleda elamisluba Eestis resideeruva abikaasa juurde elama asumiseks. Samasoolise kooselupartneri juurde elama asumiseks elamisluba anda ei saa. Inimeste võrdne kohtlemine kooselu võimaldamisel on nõutav nii Eesti põhiseaduse kui ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni järgi, mille täitmise kohustuse on Eesti endale võtnud. Et Eestis pole samasoolistel partneritel võimalik abielluda, siis ei ole neil erinevalt erisoolistest elukaaslastest võimalik astuda samme selleks, et täita välismaalaste seaduses sätestatud tingimusi koos elamise eesmärgil elamisloa saamiseks. Kuna eri- ja samasooliste kooselupaaride olukord on seega õiguslikult oluliselt erinev, siis on praegusel regulatsioonil diskrimineeriv mõju.
Reklaam

Liigu edasi, sisu jätkub peale reklaami

„Üks võimalusi põhiseadusega vastuolus oleva olukorra kõrvaldamiseks oleks näha ette, et elamisluba Eestisse elama asumiseks oleks võimalik anda registreeritud elukaaslasele,“ ütles Madise.

Täna on olukord, kus Eestis elaval Euroopa Liidu kodanikul on Euroopa Liidu kodaniku seaduse alusel võimalik oma kolmanda riigi kodanikust või kodakondsuseta samasooline kooselupartner kooselu eesmärgil Eestisse tuua.

Taoline olukord asetab Eestis elavad Eesti kodanikud põhiseadusvastaselt halvemasse olukorda võrreldes Eestis elavate teiste EL-i riikide kodanikega. See ei ole kooskõlas Eesti põhiseadusega.

Õiguskantsler rõhutas, et võimalik seadusmuudatus peaks jätma õiguse faktilist partnerlussuhet hinnata Eesti riigile nii nagu seda juba praegu tehakse fiktiivsete abielude ja fiktiivsete partnerlussuhete hindamisel.

„Sotsiaaldemokraatide fraktsioon jagab õiguskantsleri seisukohta, et kooselupartnerite õigus elada Eestis, kui üks suhte osapool ei ole Euroopa Liidu kodanik, kuulub põhiseaduse kaitsealasse,“ ütles õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof (SDE). „Inimeste võrdne kohtlemine kooselu võimaldamisel on nõutav nii Eesti põhiseaduse kui Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni järgi, millega Eesti on ühinenud,“ lisas Pikhof.

Põhiseaduskomisjoni liige Andres Anvelt andis ülevaate komisjonis toimunud aruteludest, mille käigus käsitleti põhjalikult elamislubade andmisega seotud erinevaid aspekte ja nõudeid. Põhiseaduskomisjon otsustas oma istungil toetada häältega 3 poolt, 2 vastu, 1 erapooletu õiguskantsleri ettepanekut.

Läbirääkimistel sõna võtnud EKRE fraktsiooni liige Martin Helme teatas, et nende fraktsioon ei toeta õiguskantsleri ettepanekut. Reformierakonna fraktsiooni liige Valdo Randpere avaldas toetust ettepanekule ja viitas õiguskantsleri seisukohale, et õigussüsteemis on tegu põhiseaduse riivega. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Heljo Pikhof märkis samuti, et riive põhiseadusega vajab muutmist, et lõpetada diskrimineerimine. Ta viitas ka õiguskomisjoni konsensuslikule otsusele toetada õiguskantsleri ettepanekut. Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige Ken-Marti Vaher aga ei näinud vastuolu põhiseadusega, mistõttu ta ei toeta õiguskantsleri ettepanekut. Vabaerakonna fraktsiooni esindaja Jüri Adams jagas eelpooltoodud seisukohta.

Kuna Riigikogu toetas õiguskantsleri ettepanekut, siis tehti põhiseaduskomisjonile ettepanek algatada vastav seadusemuudatus.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Aug 19 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 20 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 21 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 22 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 23 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 24 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 25 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool
Aug 26 2017 - Muskokas
Kotkajärve Metsaülikool

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus