Eesti Vabariigi Lastekaitseseaduse eelnõus pole enam lapse õigust perele Postimehest
Eestlased Eestis 03 Nov 2014  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Aktiivseid lastevanemaid ja emasid koondavaid mittetulundusühingud nõuavad, et ka uues lastekaitseseaduse eelnõus oleks kirjas lapse õigus perekonnale ja vanematele, mis praegu sealt välja jäetud.

Postimehe komentaarium: http://www.postimees.ee/297341...

MTÜ Emade ja Laste Kaitseks ning loomisel olev MTÜ Eesti Vanemad muretsevad, et võttes laste õiguste loetelu seadusest välja, muutub laste eraldamine perekonnast palju lihtsamaks. Lisaks rikuks nende hinnangul Eesti sedasi ÜRO Lapse õiguste konventsiooni, millega Eesti on ühinenud 1991. aastal.

Helga Kaur Bhomrah MTÜst Eesti Vanemad märkis, et vanemate esindajad osutasid sellele tähelepanu riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil toimunud arutelul. «Olime siiralt üllatunud, kui meie ettepanekud tagasi lükati, veelgi enam, neid naeruvääristati. Sotsiaalministeeriumi esindaja kui üks seaduse loojatest sõnas, et perekond Eestis oma traditsioonilises tähenduses enam ei eksisteeri ning seetõttu ei ole sellest mõtet enam rääkida,» märkis ta. «Kas väideti eeltoodut, tuginedes hiljuti riigikogus vastu võetud kooseluseadusele, meile paraku ei selgitatud.»

«Uue seaduse järgi ei kuulu seega võimalus kasvada ja areneda omas peres enam laste huvide hulka. Tähendab, et uue seaduse järgi toimides on lapsele ükskõik, kas elada oma perekonnaga või munitsipaalasutuses või riigiga määratud eestkostjaga,» imestas Kaur Bhomrah.

Lapsevanemate aktivistid soovivad vältida olukorda, et edaspidi on palju kergem eraldada lapsi perekondadest ja võtta vanematelt ära nende hooldusõiguseid, arvestamata lapse vajadust olla koos vanematega oma peres. «Selline olukord on laialt levinud Euroopa maades (Norras, Soomes, Ühendkuningriigis jne), kus perest eraldatakse mitu tuhat last igal aastal,» lausus ta.

Riigikogu menetluses olevat lastekaitseseaduse eelnõu praegu kehtiva seadusega võrreldes märkab kohe, et uus eelnõu ei sisalda enam üldse peatükke, mis loetlesid laste õigusi ja kohustusi, perekonda, elukeskkonda jms.

Sotsiaalministeeriumi teavituse peaspetsialist Armo Vask tõdes, et lastekaitseseaduse eelnõus ei peetud vajalikuks lapse õiguseid sellisel kujul sätestada nagu seda on tehtud kehtivas lastekaitseseaduses: «sest et inimõigused (milleks on ka lapse õigused) on sätestatud põhiseaduses, samuti on ÜRO lapse õiguste konventsioon (millega lapse õigused rahvusvaheliselt kehtestatakse) riigisiseselt otsekohalduv.»

Küll aga peeti vajalikuks tuua paragrahvis 5 välja neli põhilist õigust: igal lapsel on sünnipärane õigus elule, ellujäämisele ja arengule; igal lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele ilma igasuguse diskrimineerimiseta; kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid ning igal lapsel on õigus iseseisvaks seisukohavõtuks kõigis teda puudutavates küsimustes ning õigus väljendada oma vaateid.

«Lastekaitseseaduse eelnõuga sätestatakse mitmeid olulisi põhimõtteid laste õiguste ja heaolu tagamisel (mis sisustavad ka loomulikult lapse eest hoolitsemist ja tema kasvatamist): lapse heaolu mõiste, samuti lapsevanema ja last kasvatava isiku esmane kohustus tagada lapse heaolu ja õigused. Samuti lapse väärkohtlemise keeld ning lapse huvidest lähtumine, abivajava lapse ja hädaohus oleva lapse kohtlemise põhimõtted jne,» lisas Vask.

POSTIMEES.ee»Eesti uudised
Autor:
Merike Teder
 
    Trüki   E-post   FB     
23 Jan 2018 19:46
Eesti Rahvuskaaslaste programm
23 Jan 2018 18:03
Selgus 2019. aasta laulu- ja tantsupeo juhtmõte XXVII üldlaulupidu ja XX tantsupidu toimuvad 2019. aasta 5.-7. juulini PM
23 Jan 2018 17:54
Eesti Põhiseaduskomisjoni enamus hülgas vabadussõjalaste au taastamise idee seadusesse raiumise UU (1)
23 Jan 2018 11:30
Kuigi Californias on kanep legaalne, võivad suitsetavad turistid eluaegse Ameerikasse sisenemise keelu saada PM
23 Jan 2018 09:58
Washingtonis avatakse Eesti jaoks väga oluline näitus Vaatamata USA valitusasutuste tööseisakule toimub kõik plaanipäraselt
23 Jan 2018 05:00
In Putin, Russians Thought They Were Getting a Stierlitz But They May Have Gotten a Hitler Instead, Eidman Says (2)
23 Jan 2018 04:57
Militarily, Baltic Region is Stable; But in Terms of Information War, It’s Not, Latvian Expert Says
22 Jan 2018 21:53
Noorte kõnekonkursil “Kirjuta Eestile” osalemiseks on jäänud nädal
22 Jan 2018 10:35
Juhiseid sõja puhuks hakkab jagama ka Eesti ERR
22 Jan 2018 08:34
Public consultation Tue Jan 23 @ 6:30 re: Whistler's and Salvation Army sites
21 Jan 2018 18:42
Estonia’s centennial year 2018 Estonian Life
21 Jan 2018 17:17
“Räägime asjast” 21.01.2018 by Raadiosaade "Räägime asjast"
21 Jan 2018 16:54
KATRIN LUSTI BLOGI | Kas president peaks tagasi astuma?
21 Jan 2018 16:44
Rain Lõhmus: inimestel on hästi vale kontseptsioon, et raha kasvab DELFI
21 Jan 2018 16:32
Kutse Eesti Keskuse infosessioonidele Eesti Elu (15)
21 Jan 2018 16:27
Juhtkiri 3 2018 Tiigrit taltsutades Eesti Elu
21 Jan 2018 12:11
Kaju: Eesti on väga lähedal valitsuskriisile ERR
21 Jan 2018 12:05
Mis maksab see eesti naine? Eesti Elu (1)
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek
Feb 21 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus