EESTI SKAUDID JA GAIDID KANADAS FOND 30! (2)
Eestlased Kanadas 14 Mar 2017  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Aastal 1972 asutas väike grupp Eesti Skautmastrite Kogu Kanada Koondise (ESKKK) juhatusse kuuluvaid skautmastreid Eesti Nooruse Fondi, mis pidi leidma vahendeid noortetöö majanduslikuks toetamiseks.

Idee kiideti heaks samal sügisel Kotkajärvel peetud koondise üldkoosolekul, kus kinnitati ka uue fondi statuut. Aasta hiljem ühines fondiga Eesti Gaiderite Kogu Kanada Koondis (EGKKK).

Fondi finantseerimiseks korraldati juhatuse poolt skautlike ja gaidlike organisatsioonide omavahelisi tulutoovaid üritusi. Mõne aasta jooksul selgus aga, et sellest oli vähe - noorsootöö edukamaks majandamiseks oli vaja fond viia laiemale alusele, püüdes kaasa tõmmata tervet eestlaskonda.

Suuremate annetuste ja päranduste laekumiseks fondi oli vaja õigust tulumaksuvaba tõendi väljaandmiseks, mis senini puudus. Aastal 1985 tegi skm. Gunnar Mitt ettepaneku pöördumiseks Kanada valitsuse poole fondi registreerimiseks heategeva organisatsioonina. Ettepanek kiideti heaks ja volitus selle taotlemiseks anti skm. Gunnar Mitt`ile. Peale kahte töörohket ja pingerikast aastat saabus 1986. aasta lõpus soovitud luba. Uueks nimeks valiti Eesti Skaudid ja Gaidid Kanadas (ESGK), inglise keeles Estonian Scouts and Guides in Canada. Nime muutmisel andis Eesti Nooruse Fond oma kassa algkapitaliks uuele organisatsioonile.

Valitsuse poolt kontrollitavat fondi juhib usalduskogu, kuhu kuuluvad esimehena ESKKK esimees, abiesimehena EGKKK juhataja. Ametikoha tõttu kuuluvad veel usalduskogusse Eesti Skautide ja Gaidide Malev Kanadas (ESGMK) juht ja abijuht, kelledele lisanduvad kummagist Koondisest valitud üks liige ning kaks liiget Malevast. Kolmekümne aasta jooksul on fondi esimeesteks olnud skm. Eino Kuris, skm. Harold Kivi ja käesolevalt skm. Enno Agur.

Valitsuse sooviks oli piirata fondi laekunud summade kasutamist ainult skautlike noorteorganisaatsioonide tegevuseks. Tähtsam oli aga, et isikute poolt fondi kaudu tehtud annetused ja pärandused olid tulumaksuvabad ja on seda tänapäevani. Et fondi suurtoetajatele avaldada erilist tänu, voolis skm. Jaan Lepp tammepuust Tänutahvli kuhu kinnitatakse nende nimeplaadid. Tänutahvel asub käesolevalt Eesti Maja Noorteruumis.

Fond on 30 aasta jooksul tunduvalt kasvanud nii annetajate kui testamentide alusel pärandajate arvult ning ka laekuvate summade suuruselt. Fondi summade mõistlik kasutamine on võimaldanud luua meie noortemalevale rahuldava majandusliku kandepinna. On suudetud toetada üksuste tegevust, muretseda vajalikku laagrivarustust, läbi viia kapitaalremonte Kotkajärvel, toetada meie noorte osavõtte nii rahvusvahelistest kui ka oma rahvusgrupi laagritest, kaasaarvatud Eestimaal toimunud laagritest.

Oleme südamest tänulikud eesti ühiskonnale Kanadas, kes on kolmekümne aasta vältel skautliku/gaidliku nooruse majanduslikesse vajadustesse heatahtlikult suhtunud. Loodame, et see sõprus kestab ka edaspidi. Annetustele, pärandustele ja mälestustoetustele skautlikele noortele saate tulumaksu kviitungi Eesti Skaudid ja Gaidid Kanadas fondi kaudu.

Fondi kontakt:
skm. Enno Agur, 52 Glengrove Avenue West, Toronto, ON M4R 1N7. (Fondi Canada Revenue Agency registreerimis number on 11890 2592 RR0001.)

Eesti Skaudid ja Gaidid Kanadas
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Feb 21 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek
Feb 25 2018 - igas kodus
Kooslaulmine EV100
Feb 25 2018 - Üle ilma Eesti kodudes
Kooslaulmine EV100
Mar 14 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus