Eesti Elu
Eesti Sihtkapitali Kanadas peakoosolek
Eestlased Kanadas 09 Mar 2012 K.T.Eesti Elu
    Trüki   E-post   FB     
Laupäeval, 3. märtsil toimus järjekordne Eesti Sihtkapitali Kanadas peakoosolek Toronto Eesti Maja kristallsaalis. Koosoleku viis läbi sihtkapitali vabatahtlik juhatus koosseisus Lia Hess (esinaine), Toomas Kütti (laekur), Peeter Põldre (sekretär), Andres Taul ja Marcus Kolga. Puudus Eva Varangu (abi-esinaine). Osales üle 65 liikme ja külalise, kas isiklikult või volituste kaudu.

Koosoleku avas esinaine Lia Hess, kes tutvustas juhatuse liikmeid ja avaldas tänu sihtkapitali töötajatele: administraator Maimu Mölder, abilised kontoris Killi Mirka, Lembitu Ristsoo, Tauno Mölder ning Merli Tamtik; mitmed neist on seotud sihtkapitaliga osaajaliselt või projektide raames. Tänusõnad läksid ka vabatahtlikele: Roland Campbell, Nick Kazakoff, Anneli Must, Tomas Saun, Taavi Tamtik ja Linda Veltmann.

Juhatuse liige Andres Taul mälestas 2011. a lahkunud sihtkapitali liikmeid: Hjalmar Kuld ja Leida Marley. Samuti tunnustati lahkunuid, kelle mälestuseks oli laekunud toetusi möödaläinud aastal.

Juhatuse liige Marcus Kolga luges ette 2011. aasta Sihtkapitali stipendiumisaajate nimed. Aprillikuustipendiaadid olid Merike Andre-Barrett, Katrina Sehr, Kristina Lillakas, Linda Veltmann, Nicholas Kazakoff, Jonathan Wilbiks, Mihkel Toome, Paul Lillakas ja Kristina Lupp. Oktoobristipendiaadid olid Kristiina Aasa, Tiina Hiis, Mihkel Kütti, Jakob Tanner, Matti Tikovt ja Matthew Toom. Koosolekul olid kohal Tiina Hiis, Kristiina Aasa ja Mihkel Kütti.

Lia Hess esitas eelmise aasta tegevusaruande ning andis ülevaate toetust saanud organisatsioonide tegevustest ja toimunud üritustest aastal 2011. ESK esinaine rõhutas, et sihtkapital jätkab Kanada Eesti kogukonna toetamist ning koostööd ja sidemete loomist Eestiga.

ESK laekur Toomas Kütti kandis ette põhjaliku majandusliku aruande aastast 2011 ning esitas eelarve aastaks 2012. Toetusi jagati enam kui $300,000 ulatuses üle Kanada ning aasta lõppes $11,500 puudujäägiga. Tegevus- ja majandusaruanded, eelarve ning eeloleva aasta tegevuskava võeti vastu ühel häälel.

Järgmiseks pööras Lia Hess tähelepanu sihtkapitali koostööle VEMU’ga ning andis üle sümboolse suure tšeki summas $150,000 Tartu College’i presidendile Jaan Merile. VEMU uus teatrisaal hakkab valmides kandma Eesti Sihtkapital Kanadas nime, sümboliseerimaks viljakat koostööd ja jätkuvat toetust.

Kuulasime ka lühikest kokkuvõtet kevadel toimunud ESK rahvakoosolekust, mis juhatas sisse tutvustuse Global Estonian’i veebilehe ja tuleviku app’i kohta. Mõlema rajamise idee tuli rahvakoosoleku diskussioonist, rahva poolt esitatud soovituste käigus. Global Estonian’i hetkeseisu ja eesmärke jagasid Marcus Kolga ja Toomas Kütti ning vastasid kohapealsetele küsimustele. Global Estoniani portaal on ette nähtud kui vahendaja, suunates külastajaid vastavatele infoallikatele. Projekt on vabatahtlike poolt loodud ning rajamise kulutused on olnud minimaalsed, alla $1,000.

Järgnesid juhatuse valimised. Igal aaastal valib sihtkapital kaks juhatuse liiget kolmeks aastaks. Sellel aastal kandideerisid ja võeti vastu ühel häälel Eva Varangu ja Andres Taul. Lia Hess valiti edasi täitma esinaise kohustusi aastaks 2012. Välisrevidendi kohustusi valiti edasi täitma Toomas Koger.

Koosolek lõppes annetajate tänamisega, uute nimede avaldamisega tunnustustahvlil ja Sihtkapitali rinnamärkide jagamisega.

Uued nimeplaadid said: In Memoriam, Ingrid Laine Thomas (Kaunismaa), plaatinakategoorias Salme Tuvikene, kuldkategoorias Hilja Kuuskman, hõbekategoorias Asta Ilves, pronkskategoorias Merike & Jaan Roos, Vaike & Ilmar Külvet, Evi Allik, Heikki Kolga, Maie & Edgar Lees, Evi Jaaguste.

Tunnustustahvli uuendused olid järgmised: plaatinakategooriasse liikusid Meeri & Walter Väärsi ning hõbekategooriasse Margus Tae.

Järgnes seltskondlik osa suupistetega, mille eest hoolitses Ülle Veltmann.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus