Eesti Sihtkapital Kanadas peakoosolek
Eestlased Kanadas 13 Apr 2014  EWR
    Trüki   E-post   FB     
 - pics/2014/04/41916_002_t.jpg
Laupäeva pärastlõunal toimus Toronto Eesti Maja väikeses saalis Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK) peakoosolek. Koosoleku avas juhatuse esinaine Lia Hess, järgnevalt mälestati 2013 aastal lahkunud liikmeid ja tutvustati ESK noori stipendiaate. 2013 aastal määras ESK stipendiume järgnevatele isikutele: Kristiina Agur, Paul Kõvamees, Kaare Naelapea, Riina Pertens, Aleks Põldma, Kristina Põldre.

Järgnevalt andis Lia Hess ülevaate ESK tegevusest 2013 aastal ja laekur Toomas Kütti andis ülevaate ESK tuludes, kuludest ja järgmise aasta eelarvest. Kuigi ESK lõpetas 2013 aasta üle $92,000 kahjumiga, ei ole Toomas Kütti sõnul muretsemiseks siiski põhjust, kuna ESK kasum või kahjum sõltub suuresti üksikutest suurannetustest (pärandustest) ja kõigub aastast aastasse. Tavaliste annetuste kogusumma veidi tõusis (umbes $4,000) 2013. aastal võrreldes 2012 aastaga.

Möödunud aastate tulusid/kulusid saab vaadata siit: http://www.opencharity.ca/char...

Järgnes uue, põhjalikult moderniseeritud põhikirja vastuvõtmine. Võrreldes senise, alates 1974. aastast kehtinud põhikirjaga, on uus põhikiri koostatud vastavalt uute Corporations Canada soovituste järgi. Võrreldes senini kehtinud põhikirjaga on uue põhikirjaga kaotatud Grants' Committee ja Investment Committee, kuigi need komiteed ei ole nagunii tegutsenud juba pikka aega. Nende komiteede eesmärgiks oli algselt mõeldud ESK liikmete aktiivne osavõtt Sihtkapitali tulude jagamisel ja investeerimisotsuste tegemisel. Samuti on vastavalt uuele põhikirjale juhatusel nüüdsest õigus eemaldada liikmeskonnast Sihtkapitali huvidele vastutöötavaid ESK liikmeid, vastavalt senini kehtinud põhikirjale nõudis selline samm 2/3 liikmete nõusolekut. Pärast mõningat arutelu võeti uus põhikiri vastu.

Koosolek jätkus 2014. aasta tegevusplaani tutvustamisega. Mingeid suuremaid suunamuutusi ei ole 2014 aastal plaanis läbi viia, kuigi kõlama jäi mõte, et organisatsioonid peaksid ise pöörama suuremat tähelepanu raha kogumisele. Sihtkapitali vabatahtliku juhatuse suurem osa aega on kulunud uue Eesti Maja planeerimisele koos teiste EM2 arendamisega seotud organisatsioonidega (EM juhatus, Toronto Eesti Ühispank, Tartu College).

Järgnesid ESK juhatuse valimised. Juhatuse koosseisust astusid tagasi ESK asutajaliige ja 40 aastat juhatuses olnud Andres Taul ja eelmisel aastal juhatusse valitud Sigrid Matsoo. Juhatusse valiti tagasi Lia Hess ja Marcus Kolga. Juhatuse koosseisu suurendati märkimisväärse arvu uute liikmetega - Mihkel Holmberg, Eevi Novek, Merli Tamtik, Martin Weiler ja pärast üheaastast pausi ka Toomas Kütti. Juhatuses jätkab Peeter Põldre . Uuesti valiti juhatuse esimeheks Lia Hess.

Koosoleku lõpetuseks tunnustati ühiskonna liikmeid, kes on oma annetustega jõudnud või edasi liikunud ESK tunnustustahvlil Eesti Maja seinal ja anti kätte rinnamärgid kohalolnud suurannetajatele (Toomas Marley, Sulev Kaunismaa ja Anne-Mai Kaunismaa).
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus