Eesti Sihtkapital Kanadas peakoosolek
Eestlased Kanadas 18 Apr 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Sihtkapital Kanadas (ESK) aastapeakoosolek toimus 2. aprilli õhtul Eesti Maja väikeses saalis. Juhatus oli kohal täiskoosseisus; kohal oli ka 38 ESK liiget ja proksidega kokku 147 hääleõigusliku liiget. Koosolekut juhatas põhikirja kohaselt esinaine Lia Hess ja protokollis dr. Peeter Põldre. Esitatud päevakord võeti ühel häälel vastu.

Asejuhataja Lembit Nieländer andis põgusa ülevaate mälestusfondidest. Leinaseisakuga austati surma läbi lahkunud liikmeid: dr. Endel Aruja, Õie Jaason, Walter Pent ja Kalju Tori. Lembit Nieländer tuletas meelde nende väga erinevat, aga suurt panust meie välis-eesti ühiskonnale mitmekümne aasta vältel.

Juhatuse liige Eva Varangu tegi teatavaks stipendiumi saanud üliõpilaste ja erakordselt häid tulemusi saavutanud sportlaste nimed. Stipendiumeid jagati välja 19. Kaht kohalviibinud stipendiumi pälvinut tutvustati osalenutele. Järgmisel aastal arvatakse ka EGO golfiturniiri nooremad võitjad stipendiaatide hulka.

Tegevusaruandes mainis Lia Hess 2007. aastal toimunud suuremaid üritusi ning tõstis esile, et ESK on oma toetustega elustatud Montreali Eesti Seltsi (MES) ja Alberta eestlaste tegevust. Ta andis samuti linnu-lennulise ülevaate ESK rahalistest sissetulekuallikatest.

Laekur Toomas Kütti kandis ette majandusaruande, mida oli revideerinud välisrevident Thomas Koger, CA. Aruanne näitas rõõmustavat, 25%-list annetuste tõusu. Vaatamata globaalsele ebastabiilsele majandusele oli ESK-l võimalik oma toetusi eesti ühiskonnale tõsta 15% võrra – kokku $552.000. Osalenud kinnitasid nii tegevus- kui majandusaruande.

2008. a. tegevuskava ja eelarvet tutvustades mainis Lia Hess koostööd Eesti Abistamiskomiteega Kanadas ja Toronto Eesti Ühispangaga seoses uue Eesti Maja ehituse kavaga, mida praegu arutatakse.

Ta andis ka ülevaate Eesti Maja kõrval asuvast ESK uuest kodust, 956 Broadview Ave. Sihtkapital palkas Tormi Kimsto Maimu Mölderi abiliseks, mis osutus vajalikuks töökoormuse tõusu pärast.

Jätkuvalt toetatakse golfiturniiri EGO ja MES-i golfiturniiri; samuti filmifestivali Estdocs läbiviimist, Toronto eesti hokimeeskonda Balti karikavõistlustel, ja augustis on kavas korraldada JK Jazz-festival Udoras. ESK toetab veel Seedrioru Suviharja laulupidu ja külalislaulukoore ning ansambleid Eestist.

Lisaks sellele saavad jätkuvalt toetust teised eesti ühiskondlikud organisatsioonid üle Kanada.

ESK organiseerib tänavu kaks erakorralist üritust: filmi „Laulev revolutsioon“ teistkordse näitamise Torontos 20. aprillil Ontario Place’i Cinesphere’is ja organiseerib tulutoova galaballi (Benefit Grand Ball) 8. novembril.

Eelarve näeb ette 100%-list tõusu annetustes. Koosolijad kinnitasid ka tegevuskava ja eelarve.

Valimised viidi kiiresti läbi. Iga kolme aasta tagant langeb välja kaks juhatuseliiget, keda on võimalik tagasi valida. Seekord olid väljalangejad Lia Hess ja Lembit Nieländer. Lia Hess valiti üksmeelselt tagasi juhatusse ja ka ESK esinaiseks. Lembit Nieländer ei lasknud ennast tagasi valida kasvanud töökoormuse tõttu. ESK juhatuse liikmed väljendasid kahetsust nii tasakaaluka, sõbraliku ja hea liikme lahkumise puhul ning juhatus tunnustas tema tööd lillesülemi ja tänukirjaga. Lembit Nieländeri asemel valiti juhatusse ühehäälselt Marcus Kolga.

President Lia Hess avaldas erilist tänu Maimu Mölderile, Lembit Ristsoole, Tauno Mölderile, Keila Kopvillemile, Rein Raamatule, Märt Matsoole ja Marcus Kolgale.

Läbirääkimiste päevakorrapunkti all vastas president põhjalikult ja selgelt kõikidele esitatud küsimustele. Pärast koosoleku lõppu vesteldi omavahel, õnnitleti stipendiaate ja pildistati. Kõik see toimus heas ja sõbralikus meeleolus.

Andres Taul
(Koosoleku protokolli alusel)
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus