Eesti Selts Kitcheneris aastapeakoosolek
Eestlased Kanadas 05 May 2006 Martin KiikEWR
    Trüki   E-post   FB     
Mõni aeg tagasi, 9. märtsil toimus Eesti Selts Kitcheneris korraline aastapeakoosolek kohalikus Downtown Community Centre'is.
Eesti Selts Kitcheneris aastapeakoosolekul osalenud (vas.): Martin Kiik, Kalju Jaason, Õie Jaason, Tammi Ruutopõld, Meedi Ruutopõld, Valter Tera,Virve Jõgi ja Toomas Aavik.
 Foto M. Kiik - pics/2006/13212_13.jpg
Eesti Selts Kitcheneris aastapeakoosolekul osalenud (vas.): Martin Kiik, Kalju Jaason, Õie Jaason, Tammi Ruutopõld, Meedi Ruutopõld, Valter Tera,Virve Jõgi ja Toomas Aavik. Foto M. Kiik

Koosolekule tuli ainult 8 seltsi liiget, mistõttu ei olnud võimalik läbi viia valimisi ega mitmeid muid päevakorrapunkte. Koosoleku juhatajaks valiti Tammi Ruutopõld, protokollijaks Virve Jõgi ja häältelugejaks Valter Tera.

Vaikse leinaseisakuga mälestati aasta jooksul surma läbi lahkunud seltsi liikmeid.

2005. a. tegevusaruande esitas Virve Jõgi: eelmisel aastal tähistati vabariigi aastapäeva Concordia klubi ruumides; peeti emadepäeva koosviibimine Seedriorul; koos lätlastega mälestati küüditatuid; toimusid Seedrioru talgupäevad ja jõulukoosviibimine Conocordia klubis. Seltsi juhatus pidas kolm koosolekut.

Majandusliku aruande esitas seltsi laekur Kalju Jaason ja revisjonikomisjoni aruande Martin Kiik. Meedi Ruutopõllu ettepanekul võeti aasta aruanded vastu.

Järgnevalt sai sõna Tammi Ruutopõld. Ta ütles, et seltsil on praegu tõsine küsimus, millele saab vastata ainult selle liikmeskond. Viimaste aastate jooksul on tegevuses osalejate arv olnud minimaalne. See sunnib küsima, kas üritusi ongi mõtet enam korraldada. Seltsi likvideerimine ei tule praegu kõne alla, ent siiski peame arutama, kas on mõtet üritusi enam korraldada, kui osavõtjaid ei ole. Järgnes elav arutelu sel teemal, misjärel otsustati seltsil lasta minna seniks „varjusurma”, kuni liikmeskond avaldab oma arvamust seltsi saatuse kohta. Selleks perioodiks jääb praegune juhatus seltsi hooldajaks. Kui seltsi liikmed hakkavad huvi tundma edasise tegevuse vastu, kutsub juhatus kokku ka uue peakoosoleku.

Koosoleku lõpul otsustati siiski määrata 5 dollariline liikmemaks, mis katab selle aasta jooksvaid kulutusi (postikulud, matustelilled, Seedrioru talgupäevade toidud jne). Seltsi juhatus saadab ka liikmeskonnale välja kirjad, et teatada seltsi praegusest olukorrast ja anda kõigile võimalus oma arvamust avaldada.

Käesolev artikkel ilmub lehes alles nüüd, kuna see andis juhatusele võimaluse liikmeskonnale kirjad välja saata enne, kui sellest teatatakse ajalehes. Koosolek lõpetati lootusega, et seltsi liikmeskond mõtleb siiski tõsiselt seltsi tuleviku üle ja et tegevuse jätkamisest huvitatud liikmed pöörduksid juhatuse poole oma arvamuste ja ettepanekutega.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus