Eesti Riik annab eestluse arenguks 45 miljonit
Ajalugu 16 Aug 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Neljapaev, 12 marts 2009 16:43
http://bhr.balanss.ee/index.ph...

Riik eraldab eestluse säilitamiseks väljaspool Eestit üle neljakümne viie miljoni krooni.

Valitsus kiitis täna heaks rahvastikuminister Urve Palo büroo eestvedamisel koostatud rahvuskaaslaste programmi aastateks 2009-2013, mis sõnastab kuidas, mis valdkondades ja mis mahus Eesti toetab välismaal elavaid eestlasi, Eesti kuultuuri ja keele säilitamist ning tagasipöördumist kodumaale.

„Eesti riigile on tähtsad kõik eestlased ja Eesti kodanikud, olenemata nende asukohamaast. Seepärast on oluline hoida ja arendada eesti keelt ja kultuuri ka väljaspool Eestit, kus elab hinnanguliselt 150 – 200 000 eesti päritoluga inimest. Uus programm aitab eestluse hoidmisele ja eestlaste ühtekuuluvustundele oluliselt kaasa,“ märkis rahvastikuminister Urve Palo.

Rahvuskaaslaste programm 2009-2013 on jätk lõppenud programmile „Rahvuskaaslaste programm 2004-2008“. Kui eelmisel perioodil keskenduti idapoolsete eesti kogukondade toetamisele, siis käesolev programm püüab ida ja lääne toetust tasakaalustada ning laiendada koostööd ka väliseesti organisatsioonidesse mittekoondunud hajaeestlastele. Programm viiakse ellu kultuuripärandi, hariduse ja teabevahetuse valdkonnas, samuti hõlmab see kirikuid ja kogudusi, väliseestlaste tugipunkte ja Eestisse tagasipöördumist.

„Jaanuaris 2009 avasime programmi raames juba uue veebilehe väljaspool Eestit elavatele eestlastele aadressil www.eesti.ee/rahvuskaaslased. Veebileht on kolmes keeles – eesti, inglise ja vene ja seellelt leiab põhjaliku ülevaate väliseestluse ajaloo, praeguse tegevuse ja tagasipöördumise võimaluste kohta. Samuti on veebilehel kaardistatud ligi 600 rahvuskaaslaste organisatsiooni rohkem kui 25 riigist koos kontaktandmetega,“ ütles Palo.

Programmi rakendatakse alates tänavu 1. jaanuarist ja rahastatakse rahvastikuministri büroo, haridus- ja teadusministeeriumi, kultuuriministeeriumi, välisministeeriumi ning siseministeeriumi eelarvest. Programmi eesmärkide elluviimiseks eraldatakse aastatel 2009-2011 rohkem kui 45 miljonit krooni.

Eesti on üks suurima välissündinud elanikkonna suhtarvuga riike Euroopas. Eestlaste koguarv on ligi 1,1 miljonit, millest väljaspool Eestit elavate eestlaste osakaal moodustab ligikaudu 15 protsenti. Suurimad väliseestlaste kogukonnad elavad Venemaal, Soomes, Rootsis, Ameerika Ühendriikides ja Kanadas.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus