Eesti Rahvuskultuuri Fondi edutee
Kultuur 21 Apr 2006 Raul PettaiEWR
    Trüki   E-post   FB     
Tallinnas asuv Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERKF) alustas juulis 2005 oma 15. tegevusaastat. Millega tegeleb ERKF? Nende äsjasaabunud aastaraamat, mis annab ülevaate tegevusest aastatel 2003—2005, väljendab seda ERKF-i nõukogu esimehe, dirigent Eri Klasi sõnul nii: „Riigi kultuuripoliitika nurgakivideks on iga-aastased riigieelarvelised eraldused ja Eesti Kultuurkapitali projektipõhine toetussüsteem. Ent eesti kultuur vajab ka sõltumatuid annetajaid, neid, kes nimelise allfondi kaudu jäädvustavad oma nime ja panuse eesti kultuuri kestmislukku.”

ERKF-i majandusaruandes seisab täpsem definitsioon: „Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond on iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis on asutatud Eesti rahvuskultuuri heategevuslikuks toetamiseks rahaliste vahendite sihipärase kogumise, valitsemise, kasutamise ja jagamise kaudu.” Lisaks esimehele Eri Klasile kuuluvad fondi nõukokku teadlane Jüri Engelbrecht, kontserdikorraldaja Madis Kolk, filmirezhissöör Rein Maran, teatrilavastaja Ingo Normet, folklorist Ingrid Rüütel, helilooja Eino Tamberg, arheoloog Jaan Tamm, graafik Vive Tolli, kirjanik Mati Unt ja literaat Rein Veidemann. Fondi tegevdirektor on Toivo Toomemets.

On rõõmustav, et selline eraalgatuslik, eesti kultuuri edendav fond on loodud ja et ta on olnud edukas nii palju aastaid. Nagu varem mainitud, koosneb ERKF nimelistest allfondidest. Nimelise allfondi loomiseks on nõutav vähemalt 100.000 krooni suurune annetus. 14. tegevusaasta lõpuks oli selliseid allfonde moodustatud 96 ja moodustamisel oli 15. Nad kõik on alustatud kas üksikisiku, grupi või mõne asutuse/organisatsiooni poolt sihiga toetada Eesti kultuurielu mingit kitsamat või laiemat aspekti — noorte haridustee, täiendõpe, kultuuritegevus paljudel aladel, teaduslikud uurimused, õppereisid jpm. Ruumipuudusel ei saa neid kõiki siin loetleda, kuid toon mõningaid juhuslikult valitud näiteid.

Aleksander Raadi Fond: Orissaare Gümnaasiumi lõpetajate haridustee toetamine.

Anna Raudkatsi Fond: Folkloori- ja rahvatantsualase tegevuse toetamine.

Boris Tamme Fond: Inseneride koolitamiseks.

Eri Klasi Fond: Muusikaelu areng Eestis.

Hotell Viru Fond: Dzhässmuusika areng Eestis.

Ivar Ivaski Mälestusfond: Parima luule-, essee- või kriitikaraamatu autorile.

Inna ja Olev Mathieseni Fond: Eesti lähiajaloo uurimiseks.

Luckhardt-Noraku Fond: Suurperede andekate laste arengu toetamiseks.

Veljo Tormise Fond: Rahvusliku suunitlusega koorimuusika edendamiseks.

Loodan, et loetelu annab lugejale pildi ERKF-i mitmekülgsusest. Rida allfonde on asutatud väliseestlaste poolt. Nii näiteks toetab Abel-Mirka Fond eesti majandusteaduste üliõpilaste koolitust USA-s.

Nüüd ERKF-i rahalisest küljest. Kogu tegevusperioodi, 1991—2005, tegevustulemus (tulude-kulude tasakaal) on 52,185.761 krooni. Viimase tegevusaasta (2004—2005) jooksul laekus 554 taotlust, millest rahuldati 308 — kogusummas 3,186.702 krooni. See summa jaguneb alade järgi: haridus — 31.5%, kunst ja teater — 17.6%, muusika — 17.5%, rahvusteadused — 9.8%, rahvakultuur — 5.1%. Väiksemad kategooriad on filmikunst, kirjandus, meditsiin, tehnika jt.

Kui keegi on ERKF-st lähemalt huvitatud, siis on siinkohal kontaktandmed:

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond
I. Weizenbergi 20a-13, 10150 Tallinn
Telefon: (372) 601 3428
E-post: post@erkf.ee
Kodulehekülg: www.erkf.ee


 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus