Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) võtab tööle Tegevjuhi
Eestlased Eestis 01 Nov 2011  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) võtab tööle Tegevjuhi, kes hakkab juhtima ja ellu viima ERKÜ strateegilisi eesmärke ja tegevusi. Tegevjuhi ülesanded on:
· Planeerida ja juhtida ERKÜ fundraising’ut ning viia ellu turundusstrateegiat
· Korraldada ERKÜ igapäevast suhtlust teiste organisatsioonidega
· Kirjutada ja levitada pressiteateid, uudiseid ja teisi avalikke dokumente
· Arendada ja juhtida ERKÜ programme ja tegevusi
· Osaleda ERKÜ poliitikate väljatöötamises ja elluviimises
· Esindada ERKÜt ametlikel koosolekutel ja üritustel Washington DC piirkonnas, vajadusel ka teistes piirkondades
· Organiseerida ERKÜ poolt ellu kutsutud ja sponsoreeritud koosolekuid ja üritusi
· Hoida suhteid teiste eestlaste organisatsioonidega USAs
· Kaasaajastada ja uuendada ERKÜ kodulehte, andmebaasi ja arhiivi
· Arendada ja implementeerida finants-ja tegevuskontrolli protseduure

· Koostada aasta finants-ja tegevusaruandeid ning hoida korras finantsinformatsiooni.

Tegevjuht allub ERKÜ juhatusele.

Nõudmised:
· Väga hea inglise keele oskus; eesti keele oskus soovitav
· USA tööluba
· Väga hea arvutioskus
· Hea kirjutamis- ja esinemisoskus
· Varasem töökogemus sarnasel alal (soovitav)
· Eesti Ameerika kogukonna ja ürituste tundmine (soovitav)

· Valmisolek töötada iseseisvalt virtuaalses keskkonnas.

Palk: Miinimumpalk $45 ,000 millele lisanduvad soodustused. Palk on läbiräägitav, sõltuvalt varasemast kogemusest ja kvalifikatsioonist.

Avaldused vaadatakse läbi 1. detsembrist 2011 ja võetakse vastu kuni ametikoht on täidetud.

Palume saata resume koos varasema töökäiguga ja kaaskirjaga aadressile: ERKÜ Tegevjuhi konkurss c/o Jaak Pedak, 1021 Arlington Blvd #819, Arlington, VA 22209 või e-posti aadressile .

Lisainformatsiooni saamiseks palun pöörduda Jaak Pedaku poole tel. 703 402-7514 või .
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus