Eesti Rahva Muuseum ja Väliseesti Muuseum koguvad ESTO-ainelist materjali. Eesti Elu
Teadaanded 20 Jan 2018 EL (Estonian Life)EWR


Eesti Rahva Muuseum ja Väliseesti Muuseum koguvad ESTO-ainelist materjali.
XII ESTO päevad toimuvad 2019. a Helsingis, Tartus ja Tallinnas. Eesti Rahva Muuseumis avatakse sel puhul teemakohane ühisnäitus, mille ettevalmistamiseks palume kõigi ESTOdest osa võtnud inimeste abi.
Mälestusi aitab kirja panna vastav küsimusleht, mida on võimalik saada kas Eesti Rahva Muuseumist, Väliseesti Muuseumist (VEMU) või muuseumide kodulehtedelt (www.erm.ee/esto, vemu.ca), kuid oodatud on ka kõik teised meenutused ja muljed ESTOdest. Kirjutada võib nii eesti kui inglise keeles.

VEMU arhiivikogud on suurimad väljaspool Eestit asuvad eesti-teemalised kogud, kus ka ESTOde ajalugu esindatud pisitrükiste, fotode, filmide, festivalimeenete, aga ka arhiividokumentidega. Teame aga, et eestlaste kodudes on veel palju põnevat ja näituse jaoks vajalikku materjali, mida VEMU hea meelega vastu võtab. Eriti oodatud on hea kavaliteediga fotod ja filmid, samuti isiklikud mälestused ESTOdest, mida seni sihipäraselt kogutud ei ole.
Palume saata oma kaastöö ja materjalid kas Eesti Rahva Muuseumisse (Muuseumi tee 2, Tartu, Eesti,tiina.tael@erm.ee) või Väliseesti Muusemisse (310 Bloor St. W., Toronto, ON M5S 1W4, Canada,piret.noorhani@vemu.ca) 15. juuniks 2018.
ESTOD JA EESTLUS
Küsimustik

1. Mis oli esimene ESTO, kus sa osalesid? Millised on kõige eredamad muljed ja mälestused sellelt ürituselt?
2. Millistel ESTOdel oled veel osalenud (kus ja millal)?
3. Milline neist oli meeldejäävaim? Miks?
4. Kas mõnel ESTOl juhtus midagi, mis on eriti hästi meelde jäänud ja mis mõjutas ESTOt või sinu hilisemat elu?
5. Mis on peamised põhjused, miks sa oled ESTOdest osa võtnud?
6. Millises rollis oled ESTOdel osalenud? Kirjelda oma tegevusi ESTOdel. Kui oled olnud organiseerimistoimkonnas, kirjelda täpsemalt selle tööjaotust ja ülesandeid ning korralduse ajakava.
7. Milline on ESTOde tähtsus sinu arvates välismaal elavate eestlaste jaoks? Kas see on ajas muutunud?
8. Kuidas on ESTOdesse suhtunud mitte-eestlased ja võõrustavad asukohamaad?
9. Millised on olnud sinu meelisüritused ESTOdel? Miks?
10. Kas lisaks ametlikele programmilistele üritustele on ESTOde raames toimunud ka muid üritusi ja kogunemisi?
11. Kes on ESTOde korraldamise juhtfiguurid? Kirjelda neid ja nende tegevust.
12. Kui paljud su pereliikmetest või sõpradest on osalenud ESTOdel? Mil määral on üritus huvi pakkunud mitte-eestlastest pereliikmetele ja sõpradele?
13. Milline on olnud ESTOde kajastamine toimumisriigi meedias? Kas sul on ajalehelõikeid, heli- ja videosalvestusi vm materjale, mis seda dokumenteerivad?
14. Millega eestlased end ESTOde ajal märgistasid (riietus, ehted, rahvusvärvid, autode dekoreerimine jms)?
15. Millised olid muud ESTOt saatvad üritused kas enne või pärast selle toimumist? Mis oli nende peamine eesmärk; kas võtsid ka neist osa?
16. Kas reisisid ainult ESTOle või võtsid ette suurema reisi vastavas riigis? Mida või keda külastasid?
17. Kui lihtne või keeruline on olnud ESTOdel osaleda? Kuivõrd kulukas oli ESTOl osalemine ja sinna reisimine? Kas pidid mõnikord majanduslikel või muudel põhjustel loobuma?
18. Millistel väliseesti festivalidel oled veel osalenud nii elukohamaal kui ka mujal?
19. Millises rollis sa olid? Kirjelda oma tegevusi.