Eesti : Pronksiprotsessil ...... EPLO
Pronkssõdur 2007 15 Jan 2008  EWR
    Trüki   E-post   FB     
Urmas Jaagant

Aprillirahutustes süüdistatavad Dmitri Linter, Mark Sirõk, Maksim Reva ja Dmitri Klenski end kohtus süüdi ei tunnistanud ning kaitsjad soovitasid riigiprokurör Laura Vaikil süüdistustest loobuda.

Kohtualused ütlesid pärast süüdistuse ärakuulamist, et said aru süüdistuse tekstist, aga mitte selle sisust.

Kohus jõudis täna alustada süüdistatavatelt ütluste võtmisega. Esimesena alustas kohus Dmitri Linteri kuulamisega, kes aga kasutas oma õigust ütluste andmisest keelduda. Seejärel alustas kohus Dimitri Klenski ülekuulamist, millega täna lõpuni ei jõutud.

Kohtusaalis korra tagamiseks saatis kohtunik täna pärastlõunal saalist välja paar isikut, kes Dimitri Klenski ühe vastuse peale plaksutama hakkasid. Lisaks sellele keelas kohus pildistamise ning filmimise, kuna kohtualused tegelesid fotograafidele poseerimise ja kaamerate ees esinemisega.

Süüdistuse kohaselt hakkasid Öise Vahtkonna liidrid teadlikult elanikkonnas protestimeeleolusid tekitama ning inimesi vastuhakule ja korratustele kihutama. Selleks sidusid nad pronkssõduri teisaldamise kava venelaste diskrimineerimisega riigivõimu poolt. Samuti kutsusid süüdistatavad süüdistuse järgi Tõnismäel hauatähisega seotud väljakaevamistööde alustamise korral inimesi ebaseaduslikule meeleavaldusele, pidades võimalikuks sellega kaasnevat vastuhakku politseile, rüüstamisi ning soovides neid. Sirõk tegutses Naši toetusel, saades sealt rahalist toetust ja valitsusevastase tegevuse juhiseid.

Kaitsjad aga olid arvamusel, et prokuröril oleks targem esimesel võimalusel süüdistusest loobuda.

Linteri kaitsja Leonid Olovjanišnikovi sõnul jääb selgusetuks, kuidas õhutasid Linteri antud telefoni-intervjuud valitsusvastaseid meeleolusid. Ta selgitas, et sellised meeleolud on olemas igas demokraatlikus riigis.

Reva ja Sirõki kaitsja Vladimir Sadekov toetas Olovjanišnikovi väiteid ja lisas, et Sirõki ei saa süüdistada rahutuste organiseerimises, kuna ta ei olnud 26.-27. aprillil Tõnismäel. Reva suhtes palus kaitsja pöörata tähelepanu sellele, et puudub tõenduslik baas tema süüdistamiseks ja prokuröri järeldused ei põhine reaalsetel toimikumaterjalidel, asjaoludel ja sündmustel.

Viimasena esines Klenski kaitsja Aleksandr Kustov, kes samuti arvas, et süüdistusakti alused ei ole vastavuses kriminaalasja materjalidega.

Protsess jätkub 28.-31. jaanuaril kõigi süüdistatavate ja seejärel tunnistajate ülekuulamisega.

Linterit, Klenskit, Revat ja Sirõki süüdistab riigiprokurör Laura Vaik selles, et nad kasutasid ära oma autoriteeti ja liidripositsiooni ning ühiselt ja kooskõlastatult organiseerisid Eestis paljusid inimesi hõlmava korratuse, millega kaasnesid rüüstamine, purustamine, süütamine ning vastuhakk võimuesindajatele.
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus