Eesti Peapiiskop Viilma: Austatud peaminister, peatage erakoolide kiusamine
Eesti kirikud 07 May 2015  EWR
    Trüki   E-post   FB     
07. mai 2015
 - pics/2015/05/44916_001.jpg

Urmas Viilma, EELK peapiiskop
www.DELFI.ee
FOTO: Rauno Volmar

EELK peapiiskop Urmas Viilma saatis täna peaminister Taavi Rõivasele kirja, kus avaldas muret ametnike ja poliitikute suhtumise pärast erakoolidesse ning võrdles viimaste aastate hoiakuid ja viimaste päevade väljaütlemisi koolikiusamisega.

Peapiiskop Viilma kirutab: “Avaldan sellega seoses oma siirast nördimust ja muret, sest see, kuidas uus koalitsioon kavatseb käituda erakoolidega on vastupidine sellele, kuidas me soovime, et õpetajad koolis lapsi õpetaksid oma kaaslastesse suhtuma. Poliitikute ükskõiksust väljendavad väljaütlemised erakoolide aadressil ning haridusministri kava koolidele tegevustoetuste maksmise lõpetamiseks on minu hinnangul võrreldavad kiusamissituatsiooniga koolis. Kas ei ole aga koolikiusamine see, mida me häbeneme ja mille vastu me ühiskonnas võitleme? Erakoolide erinevus munitsipaalkoolidest on saamas nende tõrjumise põhjuseks ja viib ühiskondlike hoiakute kujunemisele sallimatuse suunas.”


Ühiskonnas, kus kõneldakse sallivusest ning erinevuste väärtustamisest ja hindamisest, on saanud erakoolide erinevus munitsipaalkoolidest peamiseks põhjuseks, miks neid on asutud ametnike ja osa poliitikute poolt tõrjuma. Viilma nendib murelikult: “Seni on nende erinevuste tõttu erakoolide taotlusi tõrjutud Tallinna linnas, kus omavalitsus on keeldunud tegevustoetuste väljamaksmisest ja võlad erakoolide ees ulatuvad kogumahus seitsmekohaliste summadeni. Kahjuks on haridusministeerium seda jälginud vaikival heakskiidul. Nüüd kuulis avalikkus, et ministeerium on asumas senise vaikiva pealtvaataja positsioonist ise aktiivse tõrjuja rolli.”

Eraldi tähelepanu pöörab peapiiskop erinevat maailmavaatelist haridust toetavate koolide olukorrale. Munitsipaalkoolid ei taga tingimusi näiteks kristlastest vanematele nende põhimõtetele ja väärtustele vastava hariduse omandamiseks. See tähendab vastuollu asumist euroopalike vääruste ja põhimõtetega.

Viilma tsiteerib oma pöördumises õiguskantsler Indrek Tederi selle aasta alguses laiali saadetud kirja koolijuhtidele, kus Teder lasteombudsmanina muuhulgas tõdeb: “Põhiseadus annab üldjuhul vanematele õiguse otsustada, milliste maailmavaateliste tõekspidamiste järgi lapsi õpetatakse. Ka inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon nõuab, et haridusfunktsioone täites peab riik austama vanemate õigust tagada lastele nende endi usuliste ja filosoofiliste veendumustega kooskõlas olev haridus.”
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL
Jan 31 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek
Feb 21 2018 - Toronto Eesti Maja
Eesti Keskuse projekti koosolek

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus