See artikkel on trükitud:
http://www.eesti.ca/eesti-maja-juhatuse-vastus-aktsionaride-uldkoosoleku-kohta-eesti-elu/article51110
Eesti Maja juhatuse vastus aktsionäride üldkoosoleku kohta Eesti Elu
03 Feb 2018 EL (Estonian Life)
25.jaanuaril 2018.aastal "mureliku aktsionäri" poolt avaldatud artikkel esitab ühepoolse ja eksitava ülevaate selle kohta, mis on toimunud viimaste nädalate jooksul, väites alusetult, et Eesti Maja juhatusel pole Madisoni projektiga seoses ausaid kavatsusi.Faktid on järgmised:

1. Aktsionäride üldkoosolek ei toimu 10. veebruaril suures saalis, kuna selleks päevaks on saal juba teiseks sündmuseks broneeritud.2. Aktsionäride koosolek toimub 12. veebruaril, kell 18.30 suures saalis. Selle kohta peaksid kõik aktsionärid peagi teate saama.3. Juhatus sai nõude aktsionäride koosolekuks 8. jaanuaril. Kohtumise eesmärgiks oli märgitud uuenenud teabe jagamine Madisoni projekti kohta, keskendudes hoolsuskohustusele (due diligence).4. Mureliku aktsionäri advokaadist esindajale anti teada, et tulemas on mitu kokkusaamist Eesti kogukonnaga, 31. jaanuaril, 21. veebruaril, 14. märtsil ja 4. aprillil, ja kõik nõutud informatsioon jagatakse tervele kogukonnale, et vältida erinevate koosolekute dubleerimist ja vaeva ning kulu eraldi Eesti Maja 2450 aktsionärile koosoleku kokkukutsumiseks. Arutelu ja kirjavahetus, kas selline eraldi kohtumine on tegelikult vajalik, kestis kuni 24.jaanuarini.5. Kuna juhatusele öeldi, et kogukonna infokoosolekud ei rahulda teist osapoolt, siis sai määratud 12.veebruar aktsionäride koosolekuks.6. Madisoni projekti viivad läbi Eesti Maja, Tartu College, Toronto Eesti Ühispank ja Eesti Sihtkapital Kanadas ühisel jõupingutusel. Koos töötatakse probleemidega, mis seotud maksejõuetuse piiril oleva Eesti Majaga, pakkudes teostatavat lahendust ühiskonnale oma uue kodu loomiseks. Projekt on keerukas ning nõuab organiseeritud ja professionaalset lähenemist, mitmete erinevate ekspertide kaasamist ja munitsipaalplaneerimist, projekteerimist, ehitust, arhitektide tööd, ning hõlmab nii õiguslikke-, kinnisvara- kui rahandusküsimusi. Selle saavutamiseks on kulutatud hulk aega ja ressursse. Praeguseks on jõutud Toronto linnaga väga soodsatel tingimustel kokkuleppele uue paiga ehituse osas, Eesti Maja jaoks on leitud hea ostja ja käimas on läbirääkimised võimaliku toetajaga. Tööd on jätkunud terveks suveks ja sügiseks ning nüüd on jõutud nii kaugele, et jagada vastuseid Madison projekti küsimustes siinse eestlaste kogukonnaga.7. Ülalmainitud infokohtumised ongi kavandatud ülevaate andmiseks. Kuna juhatuselt on nõutud täiesti eraldi aktsionäride koosoleku pidamist, nii nagu neil on õigus seda teha, siis juhatus ongi määranud selleks oma aja.8. Artiklis nimetatakse, et juhatus oleks pidanud koosoleku kokku kutsuma 29. jaanuariks sel aastal, ning et juhatus pole täitnud seaduses ettekirjutatud kohustust. Sellega tahetakse väita, et Eesti Maja juhatus pole tegutsenud aktsionäride huve silmas pidades. Kuid sellel väitel pole mingit alust. 24. jaanuariks, peale põhjalikke läbirääkimisi, teatati murelikule aktsionärile tema advokaadi kaudu, et aktsionäride koosolek toimub, nii nagu nõutud. Lisaks viiakse läbi kõik infokoosolekud tervele Eesti kogukonnale.Väga oluline on, et kõik osaleksid võimalusel aktsionäride koosolekul Eesti Majas 12. veebruaril, kell 18.30 või saatke oma volikiri Eesti Maja sekretärile enne 12.veebruari koosolekut.
Märkmed: