Eesti Maja 2 infokoosolek + video
Eestlased Kanadas 25 Sep 2015  EWR
    Trüki   E-post   FB     

Neljapäeva õhtul, 24. septembril toimus Toronto Eesti Maja (EM) suures saalis EM aktsionäride infokoosolek. Infokoosoleku eesmärgiks oli jagada aktsionäridele teavet järgmisel nädalal toimuva erakorralise peakoosoleku kohta. Teatavasti otsustas EM juhatus katkestada läbirääkimised Tribute Communities esindajatega ja valis uueks koostööpartneriks Alterra. Alterraga on ka juhatuse poolt allakirjutatud uus Letter of Intent (LOI). 30. septembril kell 6:30pm toimuval erakorralisel peakoosolekul hääletatakse EM juhatuse poolt allkirjastatud uue Letter of Intent ratifitseerimise üle.

Koosoleku avas EM juhatuse esimees Raivo Remmel. Oma sõnavõtus palus ta käsitleda koosolekul avaldatud projekti detaile konfidentsiaalsetena, eriti just finantsilisi detaile. Projekti detailide ja finantsilise poole avalikustamine kompromiteeriks projekti läbiviimist, eriti kui see informatsioon saaks avalikuks laiemas, inglisekeelses meedias, teiste arendajate ja EM läheduses elavate inimeste hulgas. Kindlasti tekitab allpool toodud üldine ja faktivaene ülevaade paljusid küsimusi, eriti lugejate seas kes koosolekul kohal ei olnud. Loodame, et saame detailsema ülevaate avaldada pärast 30. septembri erakorralist koosolekut. Aktsionäridel kellel küsimusi, soovitame ühendust võtta EM juhatusega aadressil . EM juhatus korraldab ka konverentskõne 28. septembril 7pm, et vastata ülessekerkinud küsimustele.

Seejärel andis projekti kulgemise käigust alates 2008 aastast põhjaliku ülevaate EM juhatuse liige Kia Puhm.

Alterra president Robert Cooper tutvustas oma ettevõtet (www.alterra.com) ning andis ülevaate EM2 ehitusele sarnastest projektidest mida Alterra on juba läbi viinud. Richmond Architects esindaja Sal Vitiero näitas üldist EM2 ehituse plaani ja 3D mudeleid võimalikest ehituslahendustest. Mingeid radikaalseid erinevusi võrreldes Tribute projektiga välja ei pakutud, mõningaid erinevusi siiski oli, detailid peavad juhatuse palvel praeguseks siiski konfidentsiaalseks jääma. Peamine erinevus uue LOI ja eelneva LOI vahel on erinevus finantseerimises ja projekti riskide käsitlemisel. Alumistel korrustel asuva EM käsutusse jääb laias laastus sama palju pindala kui on saadaval praeguses EMs, ka parkimiskohtade arv jääb umbkaudu samaks.

Ettekannete lõppedes avati mikrofon aktsionäride küsimustele. Küsimusi ja arvamusi tuli üsna rohkesti. Esimesena võttis sõna Toronto Eesti Ühispanga esindaja Ellen Valter, kes panga nimel toetas EM juhatuse poolt allakirjutatud LOI'd. Enamus küsimusi aktsionäride poolt võib kokku võtta seoses murega ehitusriskidest, kavandatava maja kõrgusest, omanikusuhetest, ehituse detailidest, finantseerimisest, jne. Küsimustele vastasid Alttera esindajad ning EM tulevikukomitee liikmed Mihkel Liik, David Kalm, Peter Poolsaar, Kia Puhm, Raivo Remmel ja Raivo Uukivi.

Allpool videos mõned hetked infokoosolekust, seal küsitud küsimustest ja vastustest ning EM tulevikkomitee uute liikmete Mihkel Liik ja David Kalm tutvustus.

 - pics/2015/09/45867_005_t.jpg

 - pics/2015/09/45867_015_t.jpg
 - pics/2015/09/45867_016_t.jpg
 - pics/2015/09/45867_019_t.jpg
 
    Trüki   E-post   FB     
SÜNDMUSED LÄHIAJAL

Vaata veel ...

Lisa uus sündmus